Dilemma

28 nov.- Bij alle gesprekken over duurzaamheid lopen we steeds meer tegen keuzes aan. Kunnen we nog wel vliegen naar onze vakantieb stemming? Is de auto voor dit ritje echt noodzakelijk? Mogen we nog wel kerstverlichting in de boom hangen? Moeten we niet allemaal meer vegetarisch gaan eten? Dilemma’s!

Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo- ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: besparen op het gebruik van energie en het opwekken van groene energie.Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe hier op grote schaal groene energie opgewekt kan worden. Let wel: met bestaande technieken, dus met zonnecellen of windmo- lens. Maar... het Gooi kent merendeels natuurgebieden. Op de hei of in de Engen zien we liever geen zonnevelden en ook geen windturbines. De overtuiging is groot om iets te doen, maar om daar natuur voor op te offeren?In Hardegarijp zijn tientallen woningen gasloos en ener- gieneutraal door verbeterde isolatie en zogenaamde warmtepompen, met elektriciteit uit zonnecellen. Kos- ten per woning: rond € 50.000,-. Geen bedragen die een huiseigenaar zal kunnen investeren, zeker niet wanneer de banken dit (nog) niet willen financieren.Hier ligt dus duidelijk een taak voor de overheid. Het ligt voor de hand om die taak bij de gemeenten neer te leg- gen, maar dan moeten de gemeenten wel middelen krij- gen van de Rijksoverheid om die taak te kunnen uitvoe- ren. De overheid heeft de taken voor het Sociaal Domein gedelegeerd aan gemeenten, zonder de financiering daarvan goed te regelen. Veel gemeenten hebben daar- door dreigende tekorten op de begroting voor 2020. Dat kan niet weer gebeuren met duurzaamheid; zonder dui- delijke richtlijnen en financiële ondersteuning zijn gemeenten veroordeeld tot mooi weer spelen.   BroN: Larens Journaal 273  Peter Calis, wethouder
Ga terug

Publicatie datum: 28-11-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Zorg voor elkaar en Laren

23 mrt.- Beste leden van Larens behoud  Namens mijn mede bestuursleden Ineke, Frank, Leon en Leo spreek ik allereerst de hoop uit dat het jullie en jullie dierbaren goed gaat in deze bizarre tijd. En dat het stringent houden aan de RIVM richtlijnen voor ons allen mag leiden tot het ontsnappen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Beste steunfractieleden van Larens Behoud

1 apr.- Beste Steunfractieleden,   Het zijn bizarre tijden. De wereld is deels op slot, tot stilstand gekomen, en helaas hebben we in Laren ook zieken te betreuren en zijn er mensen overleden aan het coronavirus. Dat alles raakt ons zeer. Via de app en op andere wijzen zijn onze wethouders en onze fractie op  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cvr
9°Cza
9°Czo
5°Cma

[Opinie]

Italie ,zieligste jongetje van de klas

1 apr.-De man op de foto is Guiseppe Conte, sinds 1 juni 2018 de 58e premier van Italië. Deze week waste hij Nederland de oren omdat we niet onmiddellijk akkoord gaan met het voorstel de portemonnee te trekken om de Italiaanse economie te redden nu die door de Coronacrisis onder zware druk staat. Nederland wil eerst garanties dat het land nou eens eindelijk financieel orde op zaken stelt, ze  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 113

1 apr.-Dit kan er ook nog wel bij, moet de Singer-directie gedacht hebben toen maandagochtend bleek  – bizar, op de geboortedag van de beroemde schilder– een Van Gogh uit het museum was gejat. Het van het Groninger Museum geleende werk ‘Lentetuin’ (1884) schilderde Vincent  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]