Persbericht uitkomst extra algemene ledenvergadering Larens Behoud: leden vragen uitstel besluit Brinkplan

18 juli.-Zaterdagochtend vond in Singer een bijzondere ledenvergadering plaats van Larens Behoud, de grootste lokale politieke partij van Laren met ruim 200 leden, 5 raadsleden en 2 wethouders.

Via een speciaal Corona-protocol konden in totaal 50 Larens Behoud leden in het Singer theater deelnemen aan de levendige ledenvergadering die geheel in het teken stond van het Brinkplan.  In de gemeenteraad van 24 juni werd een basis-besluit genomen over een schetsplan om het achterstallige onderhoud van de Brink te combineren met een waterbuffering.

In de vergadering werd stevig gediscussieerd over ‘onze Brink’.  Oud-voorzitter Timo Smit noemde de Brink een ‘Larens oer-belang’ die niet van karakter en functie mag veranderen. ‘Voor eventuele aanpassingen is een breed draagvlak onmisbaar en klaarblijkelijk is dat er op dit moment niet’.  Ook oud-wethouder Leo Janssen riep op tot bezinning en voldoende tijd te nemen voor zo’n grote beslissing over onze Brink, ‘het is tenslotte beschermd dorpsgezicht en onderdeel van het historisch karakter van Laren’ aldus Janssen.

Tijdens de vergadering zegde wethouder Peter Calis toe dat voldoende tijd zal worden genomen om toe te werken naar een zorgvuldige en breed gedragen oplossing. Calis: ‘bij de uitwerking van het schetsplan zullen we een klankbordgroep samenstellen waarin naast raadsleden ook inwoners van Laren zitting nemen.’   Calis zegde tevens toe dat hij erop toe zal zien dat besluitvorming en uitvoering pas plaats zal vinden nádat de ledenvergadering van Larens Behoud zich kan vinden in de uitwerking van het schetsplan.   

Hiermee wordt meer rekening gehouden met de gevoelens die leven in ons dorp over de Brink en biedt daarmee ook ruimte voor mogelijkheden en alternatieven om zowel de Larense Brink aan te pakken als een oplossing aan te dragen voor de wateroverlast die ontstaat bij heftige regenval (zoals in 2014 en 2016).  

Bestuur en fractie van Larens Behoud zijn blij met de uitkomst van deze bijzondere ledenvergadering. Hiermee bewijzen we weer het nut van een breed gedragen dorpspartij. Met elkaar goede en soms stevige discussies aangaan met één gezamenlijk doel: hoe houden we ons dorp Laren zo mooi en leefbaar mogelijk. Voorzitter Ineke Hilhorst: ‘Het Brinkplan is dus nog geen gelopen race en Larens Behoud zal erop toezien dat het bijzondere karakter van onze mooie Brink behouden blijft!’

Fractievoorzitter Karel Loeff is positief over inbreng en betrokkenheid van de leden. ‘Larens Behoud neemt al vele jaren haar bestuursverantwoordelijkheid en is altijd constructief onderdeel van overleg en breed gedragen oplossingen. Onze partij luistert daarbij altijd naar alle uiteenlopende meningen, maar laat zich niet leiden door de waan van de dag of niet onderbouwd activisme, hoe goed bedoeld dat soms ook is’  Bron: persbericht Larens Behoud
Ga terug

Publicatie datum: 18-7-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Fractie Larens Behoud dient intrekkingsvoorstel Brinkplan in

8 sept.- De fractie van Larens Behoud zal een initiatiefvoorstel indienen tot intrekking van hetRaadsbesluit voor het ‘schetsplan herinrichting van de Brink’ dat in de Gemeenteraad van 24juni werd aangenomen.De fractie is van mening dat dit raadsbesluit een breed gedragen en juiste toekomstigebesluitvormi  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Evenementen

3 sept.-Langzamerhand zijn er weer activiteiten opgestart. Zo zijn de sportscholen weer open, musea hebben de deuren geopend, het Brinkhuis laat mondjesmaat weer mensen toe en we mogen weer naar de tandarts en de pedicure.Laten we hopen dat iedereen de discipline van de corona-maatregelen kan volhouden, zodat we geen s  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cza
15,5°Czo
20,5°Cma
21,5°Cdi

[Opinie]

Raadslid Eric Hurink spreekt de raad toe over het Brinkplan

13 sept.- Het was een warme misschien wel hete zomer in Laren. En ik heb het dan niet alleen over de temperatuur. Vlak voor het reces werd er door de raad een voor Laren een belangrijke beslissing genomen. Een  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 137 Schilders van het Licht

18 sept.- Jammergenoeg ging mijn grote vakantie naar het gezellige huis van mijn neef Frank dat in het Zuid-Franse dorpje Gassin nagenoeg klotst tegen het azuurblauw van de Golf van Saint-Tropez, dit jaar niet door.  Vliegen in coronatijd durf ik niet en dertien uur rijden, helemaal in mijn eentje, zag  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]