OPROEP EXTRA ALGEMENE LEDEN VERGADERING inzake BRINKPLAN 18 juli Singer aanmelden via info@larensbehoud.nl

 

Aan de leden van Larens Behoud,

 

2 juli.- Afgelopen woensdagavond 24 juni is in de gemeenteraad de ‘Inrichtingsschets Herinrichting Brink’ behandeld. Larens Behoud heeft geprobeerd -gezien de reuring de afgelopen week op o.a. social media en andere gelegenheden in het dorp- deze behandeling uit te stellen omdat dit plan, dat gelanceerd werd in februari jl.- midden in Corona tijd- zéér verregaande gevolgen zal hebben voor het uiterlijk en gebruik van de Brink.

 

Dit verzoek om uitstel is jammer genoeg afgewezen.Larens Behoud is er altijd voorstander van geweest om de Brink aan te pakken en te verfraaien, maar heeft nooit de intentie gehad om deze verfraaiing te combineren met de waterafvloeiing in het centrum op de Brink.Kort gesteld omvat het gepresenteerde plan een grote bomenkap (41 stuks) en een grote berging voor bovengrondse wateropvang (de zogenaamde Wadi = Water Afvoer Drainage Infiltratie) met een omvang van ruim tweemaal de Coeswaerde.

 

De onrust onder bewoners en Larens Behoud leden is sinds de raadsvergadering op woensdagavond 24 juni toegenomen, omdat het plan als ‘Herinrichtingsschets’ is aangenomen door de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter Karel Loeff heeft nog wel een motie in kunnen dienen, maar daarmee kunnen slechts onderdelen van de uitvoering bijgesteld worden.

 

Onze voorzitter Timo Smit is dermate ontstemd over de gang van zaken, dat hij besloten heeft zijn aftreden dat dit jaar gepland stond, per onmiddellijk in te laten gaan. Het spreekt voor zich dat wij zijn besluit respecteren en tegelijk zeer betreuren. Wij zijn Timo meer dan erkentelijk voor zijn enorme inzet voor onze vereniging de afgelopen jaren en zullen hem daarvoor zeker nog op gepaste wijze bedanken. Conform de eerdere afspraken ben ik hem per direct opgevolgd.

 

Larens Behoud is als grootste lokale partij van Laren de afgelopen decennia altijd zéér kritisch op beeldbepalende dossiers in ons dorp. Wij hechten eraan om onze achterban te raadplegen op deze voor het dorp zo belangrijke vraagstukken. De mening van al onze 200 leden, die een brede afspiegeling zijn van de Larense bevolking (weet u nog de rotonde die het CDA wilde en het hotel op Torenlaan 1 dat de VVD wilde?) vinden wij van wezenlijk belang en telt zwaar mee in de besluitvorming.

Attachment.png

 

 

Het bestuur van Larens Behoud roept u dan ook op om een buitengewone ledenvergadering bij te wonen op Zaterdag 18 juli as vanaf 10.00 uur in de theaterzaal van Singer waar wij met onze leden op 1,5m afstand van elkaar kunnen zitten

 

.Deze vergadering is geheel gewijd is aan de herinrichting van onze Brink. In deze vergadering zullen wethouder Peter Calis en fractievoorzitter Karel Loeff helder presenteren wat de herinrichtingsplannen inhouden, wat de status is van de besluitvorming en welke aanpassingen er nog mogelijk zijn.

 

Het is erg belangrijk dat wij uw stem daarover ook horen en verzoeken dan ook alle leden dringend hierbij aanwezig te zijn en in ieder geval uw mening te laten horen!

 

 

Meld u zich aan via info@larensbehoud.nl

 

U kunt ook zelf nog wat meer inlezen over dit onderwerp op:https://laren.raadsinformatie.nl/

vergadering/670793/Gemeenteraad%2024-06-2020

 

Wilt u aanwezig zijn dan horen wij dat graag; u kunt ook uw stem na afloop van de vergadering en presentaties aan ons kenbaar maken.

 

Met een vriendelijke groet,

VERENIGING LARENS BEHOUD

Ineke Hilhorst, voorzitter
 

Ga terug

Publicatie datum: 2-7-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Fractie Larens Behoud dient intrekkingsvoorstel Brinkplan in

8 sept.- De fractie van Larens Behoud zal een initiatiefvoorstel indienen tot intrekking van hetRaadsbesluit voor het ‘schetsplan herinrichting van de Brink’ dat in de Gemeenteraad van 24juni werd aangenomen.De fractie is van mening dat dit raadsbesluit een breed gedragen en juiste toekomstigebesluitvormi  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Evenementen

3 sept.-Langzamerhand zijn er weer activiteiten opgestart. Zo zijn de sportscholen weer open, musea hebben de deuren geopend, het Brinkhuis laat mondjesmaat weer mensen toe en we mogen weer naar de tandarts en de pedicure.Laten we hopen dat iedereen de discipline van de corona-maatregelen kan volhouden, zodat we geen s  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cza
10°Czo
15,5°Cma
20,5°Cdi

[Opinie]

Raadslid Eric Hurink spreekt de raad toe over het Brinkplan

13 sept.- Het was een warme misschien wel hete zomer in Laren. En ik heb het dan niet alleen over de temperatuur. Vlak voor het reces werd er door de raad een voor Laren een belangrijke beslissing genomen. Een  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 137 Schilders van het Licht

18 sept.- Jammergenoeg ging mijn grote vakantie naar het gezellige huis van mijn neef Frank dat in het Zuid-Franse dorpje Gassin nagenoeg klotst tegen het azuurblauw van de Golf van Saint-Tropez, dit jaar niet door.  Vliegen in coronatijd durf ik niet en dertien uur rijden, helemaal in mijn eentje, zag  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]