Betoog Karel Loeff voor kleinere appartementen Stationsweg 1

7 mei.- Gisterenavond tijdens de gemeenteraadsvergadering hield de fractievoorzitter van Larens Behoud Karel Loeff het volgende betoog rond de nieuwbouwplannen voor Stationsweg 1, een appartementencomplex  dat in de plaats komt van het Chinees restaurant Golden River.

 

 

 

LEES HIERONDER KAREL'S BETOOG

 

 

Voorzitter,

 

Als fractievoorzitter van Larens grootste partij Larens Behoud wil ik starten met een persoonlijke noot. Mijn moeder, Meta Loeff, nu in quarantaine in Theodotion, is bij velen in ons dorp bekend. Ze was destijds samen met Margreet Bruin, van achter de Heg, een van de actievoerders van Laat Laren leefbaar Blijven.

 

Voor die verantwoordelijke taak staan we vanavond ook. De coronacrisis maakt dat een bezoek aan de Theodotion onmogelijk is, maar ik weet dat ze niet anders van mij verwacht dan dat ik een beslissing neem over dit voorstel die uitgaat van het de liefde en de passie voor ons dorp, en ook is in het belang van Laren.

 

Wat was het mooi geweest als het voormalige stations hotel, later restaurant De Hertenkamp en sinds ik rondloop in Laren Chinees Indisch Restaurant de Golden River, er nog in goede staat bij stond. Dan was een monumentenaanvraag op zijn plaats geweest, hadden we ingezet op behoud en herstel, en completering van wat als façade-architectuur voor de reiziger van de Gooische Stoomtrammaatschappij werd neergezet.

 

Helaas, dat is niet aan de orde. Iedereen die nu de locatie beziet, aanschouwt ‘vergane glorie’. En net als bij het oude hotel Hamdorff, waar velen om hebben getreurd, rest zonder enorme, ja onmogelijke investeringen in het bestaande niets anders dan sloop. Sloop maakt evenwel mogelijk dat bij nieuwbouw op eigen terrein kan worden geparkeerd, ondergronds.

 

Met de Woningbouwnota Laren, Behoud door Ontwikkeling hebben we als Raad een kader gesteld. Dat kader gaat uit onder meer uit van historiserende nieuwbouw. Daarnaast zijn er kaders gesteld over het terugkeren van de horecafunctie en woningbouw.

 

Onze fractie vindt het positief dat, na aanvankelijk een ander uitgangspunt een historiserend ontwerp wordt voorgesteld, dat recht doet aan het verhaal van het oude Stationshotel. De historie blijft herkenbaar, en daarmee blijft dit verhaal behouden. De uitgangspunten van een kwalitatief hoogwaardig ontwerp en dito afwerking is zeer belangrijk, zeker voor deze locatie. Dat er is gekozen voor alleen appartementen en geen horecafunctie is in het kader van het beleid op het gebied van horeca(concentratie en uitwisseling) wat ons betreft akkoord.

 

Wat betreft het uitgangspunt van een gelijk aantal vierkante meters en kubieke meters constateren we dat enerzijds de bouwhoogten meer kubieke meters met zich meebrengen, maar ook dat een gelijk aantal kubieke meters niet haalbaar is met het eveneens in dezelfde Woningbouwnota gestelde aantal appartementen, nog los van de hoogte van de plafonds dat historiserend bouwen met zich meebrengt.

 

Onze fractie ziet dat ligging en footprint van het gebouw overeenkomen met de bestaande bouw, en die positionering (minus de bestaande erker) is akkoord. Het pand wordt groter, en daarmee heeft onze fractie met name geworsteld als het gaat om de zijde van de kant van de voormalige ambtswoning. Immers: over de voorgenomen verkoop, onze motie mbt de vestiging van een hospice, eventuele derving van opbrengst door uitzicht vanaf de nieuwbouw op de ambtswoning, heeft het college ons geen inzicht gegeven. Hoewel groter aan deze zijde zien we de inrit van de parkeerkelder aan de Stationsweg als positief.

 

Dan de grootte van de appartementen. Onze fractie verzet zich, en dat heeft u de afgelopen periode al vernomen, tegen de grootte van de appartementen. Dat is tegen de Woningbouwnota, zoals het college ook erkent. Wij zullen een amendement indienen waardoor het aantal appartementen toeneemt, binnen de bestaande bouwmassa. Hierdoor wordt de gemiddelde grootte van de appartementen kleiner en worden meer appartementen betaalbaar voor inwoners die hun vrijstaande woning willen verkopen om zich hier dicht in het centrum te vestigen. 

 

Onze fractie heeft, en dat kan ik u best zeggen voorzitter, flink geworsteld met het plan. Met de omvang, met name aan de kant van de Stationsweg, maar met name dus de grootte van de appartementen. Het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit laat zien dat het pand past in de omgeving. Een ‘Chinese Muur’, zoals op social media een keer voorbij kwam, wordt dit plan naar onze mening niet.

 

Met de aanpassing middels het amendement, dat we mede indienen namens de VVD en het CDA, hebben we een plan waarmee Laren wordt behouden en wordt ontwikkeld. Onze fractie ziet dat de Golden River zo niet verder kan. Een nee, betekent verder verval, en een tweede gat van Hamdorff dreigt. Met een corona-crisis die zich wellicht in de bouw zal voortzetten zijn we blij met een plan waarmee Laren een entree krijgt die ook vanaf de Burgemeester Van Nispenstraat aanzien heeft, en geen achterkant is.

 

Wat betreft de opbrengst van de te verkopen grond is onze fractie akkoord met de bestemming, waarbij we begrepen hebben dat de sociale woningbouw, waaraan we zeer hechten en die de wethouder ook heeft toegezegd als eerste te realiseren, komende maand op de agenda staat, zowel voor het van Erven Dorenspark als voor de Harmen Vosweg, en mogelijk ook voor de Eemnesserweg tegenover ons eigen Raadhuis, waar we hopelijk dan weer vergaderen.

 

 

.LEES OOK EERDERE BERICHTGEVING GOOI EN EEMLANDER HIEROVER 

 

 Vorige column van Karel Loeff  1 mei

 

1 mei.-Larens Behoud is positief over het ontwerp van Stationsweg 1, de voorgenomen nieuwbouw op de plek van Chinees Restaurant Golden River. Maar om het plan goed te kunnen keuren moet er nog wel een laatste stap worden gemaakt. Dat stelt Karel Loeff, fractievoorzitter van Larens Behoud. Het plan voorziet in een historiserend ontwerp waarbij het voormalige stationshotel, ontworpen tegenover het voormalige station van “De Gooische Moordenaar” herkenbaar terug komt in het ontwerp.

 

De fractie heeft echter grote moeite met de grootte van de voorgestelde appartementen. Hoewel de gemiddelde grootte wordt gesteld op 138m2, zijn de grootste appartementen rond de 180 m2. En dat exclusief de buitenruimte, aldus de fractie. In de in januari vorig jaar door de Raad vastgestelde Woningbouwnota is het uitgangspunt nadrukkelijk kleinere appartementen, van rond de 100 vierkante meter. Hoewel er nu twee grote appartementen zijn opgedeeld, is het merendeel een stuk groter van in de uitgangspunten gesteld. Met een groter aantal vierkante en kubieke meters en de keuze voor het opgeven van de horecafunctie is dat simpelweg ‘te veel’, aldus Loeff.

 

Larens Behoud signaleert dat er behoefte is aan meer betaalbare appartementen voor inwoners die hun huis achterlaten. De partij heeft geen behoefte aan alleen supergrote nieuwbouw voor rijken van buiten het dorp. Bovendien ziet zij het niet zitten dat er een koppeling wordt gelegd met het Rabobank terrein, waar deze dan mogelijk wel of alsnog gerealiseerd zouden (moeten) worden. 

 

Stationsweg 1 is een unieke locatie, en wij zijn van mening dat binnen het huidige ontwerp een groter aantal kleine eenheden gerealiseerd zou moeten worden. Loeff is blij met de toezegging van Wethouder Ton Stam om daar naar te kijken, maar stelt wel dat de eis van de fractie een harde voorwaarde is. Als hieraan tegemoet wordt gekomen, steunt de fractie het bouwplan, waarmee in deze voor de hele economie onzekere tijd binnen afzienbare tijd weer een bij Laren waardige entree van het centrum tegemoet kan zien

 

 

 
 

Ga terug

Publicatie datum: 7-5-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Luister naar elkaar door Sean Bogaers

26 juni.- Larens Behoud gemeenteraadslid Sean Bogaers deed gisterenavond tijdens de raadsvergadering een oproep aan ons allen.    Geachte raadsleden, college, en voornamelijk ook de inwoners van Laren,   M  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

OPROEP EXTR ALGEMENE LEDEN VERGADERING inzake BRINKPLAN 18 juli Singer aanmelden via info@larensbehoud.nl

  Aan de leden van Larens Behoud,   2 juli.- Afgelopen woensdagavond 24 juni is in de gemeenteraad de ‘Inrichtingsschets Herinrichting Brink’ behandeld. Larens Behoud heeft geprobeerd -gezien de reuring de afgelopen week op o.a. social media en ander  Lees verder

[Het weer in Laren]

14,5°Cma
15°Cdi
17,5°Cwo
17,5°Cdo

[Opinie]

Tekenen bij het kruisje!?

8 juni.- Fractievoorzitter van Larens Behoud Karel Loeff is terughoudend en voorzichtig als het gaat om de vroegtijdig rondgebazuinde ‘voorkeursvariant voor het Rabopand’.Loeff hierover: ‘Ik vind het op zijn minst onhandig van VVD wethouder Ton Stam dat hij -nog  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 126 Bomenkap op de Brink

2 juli.-  Als we niet oppassen worden er binnenkort 41 bomen gekapt op de Brink. De raad besloot er vorige week woensdag over. De voorzitter van Larens Behoud werd over die ‘Herinrichtingsschets’ zo kwaad - &lsqu  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]