De BRINK en informatie: haal of breng schuld?

19 juli.- We weten het allemaal. Op de werkvloer, in gezinnen, in verenigingen, in de politiek en ga zo maar door. Communicatie en   informatie is gewoon het moeilijkste om mee om te gaan op deze aardkloot.

Er zijn in elke situatie mensen met informatie voorsprong en dus ook met achterstand. 

In de overbrugging zit hem de kneep. Met name in de politiek is degene met de voorsprong zich van die voorsprong vaak onvoldoende bewust. Want er waren toch openbare stukken. Er was toch openbare inspraak. Er was toch geklankbord. Wat moet je nog meer?

Waarom hebben “ze” die stukken dan nog niet gezien? Had me dan gebeld! 

 

Tja, maar als je niet bij die openbare vergaderingen ben geweest, niet bij die inspraak. Die stukken niet hebt gezien. En dat is echt niet verwijtbaar. Dan ga je natuurlijk ook niet  bellen! De voorspronger realiseert zich meestal, volledig te goeder trouw,  niet dat het overgrote merendeel van zijn of haar  omgeving of achterban per definitie  de achterstand van die  voorsprong heeft.

Rust er bij  belangrijke informatie eigenlijk een meldings of breng plicht rust bij de voorsprong houder(s)? 

En in de politiek al helemaal? De vraag gesteld is eigenlijk het antwoord gegeven.

 Want op de dossier vretende wethouders en raadsleden heeft elk gewoon bestuurslid, partijlid of kiezer/bewoner per definitie die achterstand. En  hen toeroepen ‘ dan had je je stukken maar moeten lezen of bij de inspraak moeten zijn’  compenseert  de brengschuld van vitale informatie niet. Vooral niet als er mogelijkheden zijn als ledenvergaderingen en vele sociale media. 

 

Zo is het eigenlijk ook weer met het recente Brinkplan gegaan. De voorsprong houders waren er volkomen integer van overtuigd dat “iedereen” op de hoogte was van de stand van zaken. Van de voorgenomen wadi en forse bomenkap kon iedereen weten. Dus waarom toch die commotie en plotse onrust? Welnu die is er omdat de achterban en bevolking tot half juni al even integer echt niet had meegekregen dat de Brink zo rigoureus zou worden omgevormd. En er al over besloten werd/was. Twee volkomen integere entiteiten ineens muurvast en tegenover elkaar. Jammer. Niet productief. Die verdomde communicatie ook!

 

Communicatie en informatie  is dus toch vooral een brengschuld van de voorsprong houder en al helemaal in de politiek. Maar ik geef toe dat ik, en ik niet alleen,  ook best meer aan mijn haalschuld had moeten en kunnen doen. 

 

Larens Behoud en al haar gekozenen en leden zijn met dit  dilemma   in een herkansing  ALV jl zaterdag heel mooi en volwassen omgegaan.  Er komt een integer vervolg vanuit bovenstaand besef. Met tijd om het allemaal nog eens op een rijtje te zetten, brede inspraak en pas besluitvorming als de ‘nieuwe voorsprong’ weer is teruggekoppeld naar de bevolking en ook specifiek naar onze ALV.

 

Want haal- of brengschuld? Als het gaat om hoofdzaken voor Laren,  en dat is de Brink,  dan is actieve communicatie boven alles vooral een ERESCHULD.

 

Timo Smit
Ga terug

Publicatie datum: 19-7-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Fractie Larens Behoud dient intrekkingsvoorstel Brinkplan in

8 sept.- De fractie van Larens Behoud zal een initiatiefvoorstel indienen tot intrekking van hetRaadsbesluit voor het ‘schetsplan herinrichting van de Brink’ dat in de Gemeenteraad van 24juni werd aangenomen.De fractie is van mening dat dit raadsbesluit een breed gedragen en juiste toekomstigebesluitvormi  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Evenementen

3 sept.-Langzamerhand zijn er weer activiteiten opgestart. Zo zijn de sportscholen weer open, musea hebben de deuren geopend, het Brinkhuis laat mondjesmaat weer mensen toe en we mogen weer naar de tandarts en de pedicure.Laten we hopen dat iedereen de discipline van de corona-maatregelen kan volhouden, zodat we geen s  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cza
15,5°Czo
20,5°Cma
21,5°Cdi

[Opinie]

Raadslid Eric Hurink spreekt de raad toe over het Brinkplan

13 sept.- Het was een warme misschien wel hete zomer in Laren. En ik heb het dan niet alleen over de temperatuur. Vlak voor het reces werd er door de raad een voor Laren een belangrijke beslissing genomen. Een  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 137 Schilders van het Licht

18 sept.- Jammergenoeg ging mijn grote vakantie naar het gezellige huis van mijn neef Frank dat in het Zuid-Franse dorpje Gassin nagenoeg klotst tegen het azuurblauw van de Golf van Saint-Tropez, dit jaar niet door.  Vliegen in coronatijd durf ik niet en dertien uur rijden, helemaal in mijn eentje, zag  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]