Regels voor uitstallingen in de openbare ruimte herzien

22 jan.- Per 1 januari 2020 zijn de regels voor ‘voorwerpen op de openbare plaats’ geactualiseerd. De aangepaste regels zijn tot stand gekomen in overleg met Stichting Bijzonder Laren en het Toegankelijkheidsteam Laren. De mogelijkheid tot het plaatsen van vergunningvrije uitstallingen (zoals reclameborden en kledingrekken) blijft bestaan. Deze mogen echter geen effect hebben op de toegankelijkheid van trottoirs. In de praktijk betekent dit o.a. dat de beschikbare ruimte op het trottoir minimaal 150 centimeter moet bedragen. 

 

Wethouder Ton Stam: “ Reclame en uitstallingen bepalen in toenemende mate de kwaliteit van onze leefomgeving. Bij uitstallingen speelt aan de ene kant de begrijpelijke wens van winkeliers om hun waar tentoon te spreiden. Anderzijds zijn ook veiligheid en toegankelijkheid van trottoirs van belang, in het bijzonder voor mindervaliden en voetgangers met een rollator of kinderwagen. Bij het actualiseren van het beleid is daarom, in overleg met Bijzonder Laren en het Toegankelijkheidsteam, zoveel mogelijk een balans gezocht tussen de kwaliteit van de openbare ruimte, de belangen van ondernemers en de toegankelijkheid.”

 

Leen van der Pols, voorzitter van Stichting Bijzonder Laren, vindt het vanzelfsprekend dat toegankelijkheid hoog in het vaandel staat: “Alle ondernemers binnen het Dorpsfonds Bijzonder Laren (winkels, horeca, de culturele- en de zorginstellingen) zijn met name gericht op gastvrijheid en de kwaliteit van de dienstverlening. Het spreekt dan ook voor zich, dat we voor bewoners en bezoekers optimaal bereikbaar en toegankelijk willen zijn.”

 

Irmy Vos, voorzitter van Toegankelijkheidsteam Laren, is blij met de gevonden overeenstemming: 

“ Het is van het grootste belang dat voetgangers in ons dorp prettig en veilig kunnen lopen. Daarvoor is voldoende ruimte op de trottoirs noodzakelijk. En dus is het heel plezierig dat ook met de regels voor uitstallingen hier rekening mee wordt gehouden.”

 

Evaluatie

De betreffende ondernemers zijn per brief geïnformeerd over de actualisatie van de regels. De nieuwe regels worden tweejaarlijks samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen geëvalueerd. Aan de hand daarvan worden aanpassingen aan raad en /of college voorgesteld.  Bron: Gemeente Laren    Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 22-1-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Zwembadperikelen?

3 febr.- De gemeente Eemnes weigert extra mee te betalen aan het zwembad. Ze wijten een lager aantal bezoekers aan de sluiting van het buitenbad, wat een Larens besluit zou zijn. Ik denk dat we het voorstel moeten overwegen inwoners uit Eemnes dan maar een toeslag te vragen,  Lees verder

[Kijk op Laren]

De ambstwoning in de verkoop?

18 jan.- Dat de ambtswoning waarschijnlijk verkocht zou moeten worden, leek onontkoombaar. Maar het besluit verrast de raadsleden en de fractie van Larens Behoud. Dat zegt Karel Loeff in een reactie op de brief aan de gemeenteraad waarin het besluit van het co  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cvr
8,5°Cza
8°Czo
9°Cma

[Opinie]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 107 Rommelpotten

20 febr.- Vorig jaar behandelde ik het boekje ‘Oh ja! Het alfabet van onze jeugd’ waarin journalist Rob Krabben in woord en beeld de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw laat herbeleven aan de hand van persoonlijke gebeurtenissen, spelletjes, en voorwerpen.Het ging over vergeten woorden en herinneringen als Melkbrigade, fikkie steken, schoolmelk en luch  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]