Regels voor uitstallingen in de openbare ruimte herzien

22 jan.- Per 1 januari 2020 zijn de regels voor ‘voorwerpen op de openbare plaats’ geactualiseerd. De aangepaste regels zijn tot stand gekomen in overleg met Stichting Bijzonder Laren en het Toegankelijkheidsteam Laren. De mogelijkheid tot het plaatsen van vergunningvrije uitstallingen (zoals reclameborden en kledingrekken) blijft bestaan. Deze mogen echter geen effect hebben op de toegankelijkheid van trottoirs. In de praktijk betekent dit o.a. dat de beschikbare ruimte op het trottoir minimaal 150 centimeter moet bedragen. 

 

Wethouder Ton Stam: “ Reclame en uitstallingen bepalen in toenemende mate de kwaliteit van onze leefomgeving. Bij uitstallingen speelt aan de ene kant de begrijpelijke wens van winkeliers om hun waar tentoon te spreiden. Anderzijds zijn ook veiligheid en toegankelijkheid van trottoirs van belang, in het bijzonder voor mindervaliden en voetgangers met een rollator of kinderwagen. Bij het actualiseren van het beleid is daarom, in overleg met Bijzonder Laren en het Toegankelijkheidsteam, zoveel mogelijk een balans gezocht tussen de kwaliteit van de openbare ruimte, de belangen van ondernemers en de toegankelijkheid.”

 

Leen van der Pols, voorzitter van Stichting Bijzonder Laren, vindt het vanzelfsprekend dat toegankelijkheid hoog in het vaandel staat: “Alle ondernemers binnen het Dorpsfonds Bijzonder Laren (winkels, horeca, de culturele- en de zorginstellingen) zijn met name gericht op gastvrijheid en de kwaliteit van de dienstverlening. Het spreekt dan ook voor zich, dat we voor bewoners en bezoekers optimaal bereikbaar en toegankelijk willen zijn.”

 

Irmy Vos, voorzitter van Toegankelijkheidsteam Laren, is blij met de gevonden overeenstemming: 

“ Het is van het grootste belang dat voetgangers in ons dorp prettig en veilig kunnen lopen. Daarvoor is voldoende ruimte op de trottoirs noodzakelijk. En dus is het heel plezierig dat ook met de regels voor uitstallingen hier rekening mee wordt gehouden.”

 

Evaluatie

De betreffende ondernemers zijn per brief geïnformeerd over de actualisatie van de regels. De nieuwe regels worden tweejaarlijks samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen geëvalueerd. Aan de hand daarvan worden aanpassingen aan raad en /of college voorgesteld.  Bron: Gemeente Laren    Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 22-1-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Fractie Larens Behoud dient intrekkingsvoorstel Brinkplan in

8 sept.- De fractie van Larens Behoud zal een initiatiefvoorstel indienen tot intrekking van hetRaadsbesluit voor het ‘schetsplan herinrichting van de Brink’ dat in de Gemeenteraad van 24juni werd aangenomen.De fractie is van mening dat dit raadsbesluit een breed gedragen en juiste toekomstigebesluitvormi  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Evenementen

3 sept.-Langzamerhand zijn er weer activiteiten opgestart. Zo zijn de sportscholen weer open, musea hebben de deuren geopend, het Brinkhuis laat mondjesmaat weer mensen toe en we mogen weer naar de tandarts en de pedicure.Laten we hopen dat iedereen de discipline van de corona-maatregelen kan volhouden, zodat we geen s  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cza
15,5°Czo
20,5°Cma
21,5°Cdi

[Opinie]

Raadslid Eric Hurink spreekt de raad toe over het Brinkplan

13 sept.- Het was een warme misschien wel hete zomer in Laren. En ik heb het dan niet alleen over de temperatuur. Vlak voor het reces werd er door de raad een voor Laren een belangrijke beslissing genomen. Een  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 137 Schilders van het Licht

18 sept.- Jammergenoeg ging mijn grote vakantie naar het gezellige huis van mijn neef Frank dat in het Zuid-Franse dorpje Gassin nagenoeg klotst tegen het azuurblauw van de Golf van Saint-Tropez, dit jaar niet door.  Vliegen in coronatijd durf ik niet en dertien uur rijden, helemaal in mijn eentje, zag  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]