In Laren forse druk op vergunnen, handhaven

15 juli.- Veel werk, ambtenaren moeilijk te krijgen, cijfers geven raad beperkt beeld. De ambtenaren die zich voor de gemeente Laren bezighouden met het verlenen van vergunningen en het handhaven van de regels staan onder aanzienlijke druk. Gezien het vele werk zijn ze met te weinigen. Ook ambtenaren die de juridische kant voor hun rekening nemen, ervaren ferme werkdruk.

Dat blijkt uit het ’Jaarverslag handhavingsprogramma 2018’ plus de begeleidende brief die verantwoordelijk wethouder Ton Stam aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Zo nijpend als bij de afdeling Vergunning en Handhaving is het niet bij het handhaven van de Drank- en Horecawet. Daar ligt de boel volgens Stam ’over het algemeen genomen op koers’. Dit deel van het toezicht hebben de regiogemeenten in het Gooi en de Vechtstreek ondergebracht bij een ’pool’ van bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s). Die opereert vanuit Hilversum. Op handhaving inzake milieu gaan jaarverslag en begeleidende brief niet in. Dit type handhaving berust bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) en die komt met een eigen jaarverslag.

Niet alleen voor Laren, ook voor Blaricum en Eemnes (samen de BEL-gemeenten) geldt volgens Stam dat de nog steeds lekker draaiende economie zorgt voor een toename van het aantal zaken dat de ambtelijke afdeling Vergunningen en Handhaving op het bordje krijgt. Tegelijk zijn er te weinig gespecialiseerde ambtenaren. Gezien de gespannen arbeidsmarkt is het bovendien lastig die aan te trekken, zodat ook van buiten ingehuurde krachten moeten worden ingezet. Wel meldt Stam dat er hoop is dat in de meeste vacatures in de loop van dit jaar kan worden voorzien.

Bijzonderheid

Een bijzonderheid voor Laren is dat inwoners van deze gemeente relatief vaak een juridische (beroeps)procedure beginnen in verband met verleende of nog te verlenen (omgevings)vergunningen, zo meldt de wethouder op grond van het jaarverslag 2018. Juridische medewerkers kregen daardoor 51 procent (’1e lijn medewerkers’) en 219 procent (’2e lijn medewerkers’) werkuren méér te verstouwen dan waarop was gerekend. Voor het hele onderdeel Toezicht en Handhaving was 40 procent meer werkuren nodig dan geraamd, voor het onderdeel Vergunningen 39 procent meer.

Voor de gemeenteraad is het lastig zich op grond van het jaarverslag en de begeleidende brief een goed beeld te vormen. Beide documenten bevatten wel cijfers over 2018, maar op uitzonderingen na geen cijfers die een vergelijking mogelijk maken met 2017, laat staan met eerdere jaren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 15-7-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Vrijheid

18 jan.- Elk jaar, om precies te zijn op 5 mei, gaan mijn gedachten uit naar de woorden van mijn oma: 'Toen de jeeps kwamen, begon mijn strijd voor echte vrijheid.' Een opmerkelijke uitspraak voor een toen nog jonge vrouw, die de Tweede Wereldoorlog aan den lij  Lees verder

[Kijk op Laren]

De ambstwoning in de verkoop?

18 jan.- Dat de ambtswoning waarschijnlijk verkocht zou moeten worden, leek onontkoombaar. Maar het besluit verrast de raadsleden en de fractie van Larens Behoud. Dat zegt Karel Loeff in een reactie op de brief aan de gemeenteraad waarin het besluit van het co  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cma
7°Cdi
7°Cwo
6,5°Cdo

[Opinie]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 103 Chinees Nieuwjaar

22 jan.- Welkom in ‘Het jaar van de rat’ ( 25 januari - 11 februari 2021). Een Chinese vriendin maakte mij erop attent. Nieuwjaar is de belangrijkste Chinese feestperiode die zich kenmerkt door maaltijden met de famil  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]