(video) Woningbouwproject Harmen Vosweg

4 juni.- KIJK HIER NAAR FILMPJE

De gemeenteraad heeft vorig jaar de nota “Woningbouwnota Laren, Behoud door Ontwikkeling” vastgesteld. In deze nota zijn locaties benoemd waar in Laren nog woningen kunnen worden gebouwd. In deze nota is ook de driehoek Harmen Vosweg/2e Ruiterweg/ Lingenskamp opgenomen. Op deze plek staan nu twee huurwoningen. In verband met de staat van onderhoud heeft de Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken besloten dat het financieel onverantwoord is deze woningen te verbouwen of renoveren.

In goede samenwerking met de Woningcorporatie én de bewonersvereniging Harmen Vosweg is er in de afgelopen periode een concept stedenbouwkundig plan gemaakt (inrichtingsschets) voor de bouw van acht woningen op een deel van de driehoek.Het bestuur van de bewonersvereniging bestaat uit Harmke Willemsen, Cees Heuker of Hoek en Remco Smit. Zij zijn bereikbaar via info@bvharmenvosweg.nl en het telefoonnummer 0624503975.Wij hadden dit concept stedenbouwkundige plan graag mondeling aan u toegelicht. In verband met de corona-maatregelen gaat dat helaas niet. We hebben daarom een filmpje opgenomen waarin een korte toelichting wordt gegeven op het plan. Zowel het plan als het filmpje vindt u vanaf 3 juni a.s. op onze website www.laren.nl/harmenvosweg. Indien u de stukken liever per post ontvangt, kan dat ook. U kunt dan een mail sturen naar Huub de Jong (h.dejong@belcombinatie) of bellen naar 14-035.Als u wilt reageren op het concept stedenbouwkundige plan, kunt u dat schriftelijk doen aan ons college of per mail aan postbus@laren.nl. Dat kan tot 1 juli a.s. Als u mondeling wilt reageren of u heeft behoefte aan een nadere uitleg, kunt u mailen of bellen naar de heer Huub de Jong. Er kan dan een afspraak met u worden gemaakt in het Raadhuis waarbij uiteraard de Corona- richtlijnen in acht zullen worden genomen.

Na de zomervakantie worden het concept stedenbouwkundige plan en alle inspraakreacties voorgelegd aan de commissie Ruimte en Infrastructuur. Hierna stelt de gemeenteraad uiteindelijk het stedenbouwkundig plan vast. Vervolgens wordt een procedure gestart om het bestemmingsplan te wijzigen.  Bron: Gemeente Laren
Ga terug

Publicatie datum: 4-6-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Fractie Larens Behoud dient intrekkingsvoorstel Brinkplan in

8 sept.- De fractie van Larens Behoud zal een initiatiefvoorstel indienen tot intrekking van hetRaadsbesluit voor het ‘schetsplan herinrichting van de Brink’ dat in de Gemeenteraad van 24juni werd aangenomen.De fractie is van mening dat dit raadsbesluit een breed gedragen en juiste toekomstigebesluitvormi  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Evenementen

3 sept.-Langzamerhand zijn er weer activiteiten opgestart. Zo zijn de sportscholen weer open, musea hebben de deuren geopend, het Brinkhuis laat mondjesmaat weer mensen toe en we mogen weer naar de tandarts en de pedicure.Laten we hopen dat iedereen de discipline van de corona-maatregelen kan volhouden, zodat we geen s  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cza
15,5°Czo
20,5°Cma
21,5°Cdi

[Opinie]

Raadslid Eric Hurink spreekt de raad toe over het Brinkplan

13 sept.- Het was een warme misschien wel hete zomer in Laren. En ik heb het dan niet alleen over de temperatuur. Vlak voor het reces werd er door de raad een voor Laren een belangrijke beslissing genomen. Een  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 137 Schilders van het Licht

18 sept.- Jammergenoeg ging mijn grote vakantie naar het gezellige huis van mijn neef Frank dat in het Zuid-Franse dorpje Gassin nagenoeg klotst tegen het azuurblauw van de Golf van Saint-Tropez, dit jaar niet door.  Vliegen in coronatijd durf ik niet en dertien uur rijden, helemaal in mijn eentje, zag  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]