Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

nov.- In de Basisregistratie Personen, de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, zijn alle persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.Sommige instanties krijgen uw persoonsgegevens auto- matisch. Andere instanties moeten daarvoor eerst een verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw gege- vens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om verstrek- kingsbeperking van uw persoonsgegevens.Automatische verstrekkingUw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen als de Belastingdienst en de Soci- ale Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere maatschap- pelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, krijgen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnen- landse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt de verstrekking van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.Gegevensverstrekking aan andere instanties beperkenCuratoren, advocaten, niet-commerciële instellingen als sport- en muziekverenigingen en Stichting Interkerke- lijke Ledenadministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet automatisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente. Voor deze verzoeken kunt u verstrek- kingsbeperking van uw gegevens vragen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek bij ons indienen met daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs. Als wij uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Bron: Gemeente LarenGa terug

Publicatie datum: 26-11-2019

[Laren in beeld]

[Column]

Vrijheid

18 jan.- Elk jaar, om precies te zijn op 5 mei, gaan mijn gedachten uit naar de woorden van mijn oma: 'Toen de jeeps kwamen, begon mijn strijd voor echte vrijheid.' Een opmerkelijke uitspraak voor een toen nog jonge vrouw, die de Tweede Wereldoorlog aan den lij  Lees verder

[Kijk op Laren]

De ambstwoning in de verkoop?

18 jan.- Dat de ambtswoning waarschijnlijk verkocht zou moeten worden, leek onontkoombaar. Maar het besluit verrast de raadsleden en de fractie van Larens Behoud. Dat zegt Karel Loeff in een reactie op de brief aan de gemeenteraad waarin het besluit van het co  Lees verder

[Het weer in Laren]

6,5°Cdo
4°Cvr
3,5°Cza
2,5°Czo

[Opinie]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 103 Chinees Nieuwjaar

22 jan.- Welkom in ‘Het jaar van de rat’ ( 25 januari - 11 februari 2021). Een Chinese vriendin maakte mij erop attent. Nieuwjaar is de belangrijkste Chinese feestperiode die zich kenmerkt door maaltijden met de famil  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]