Burgemeester Nanning Mol over proces Brinkplan

21 juli.- Afgelopen weken is er in de media en op internet veel discussie over de ‘inrichtingsschets Herinrichting Brink’, die door de gemeenteraad van Laren is aangenomen op 24 juni 2020. Burgemeester Nanning Mol ziet dat daarbij uiteenlopende beelden bestaan over het vervolgproces en hecht er daarom aan duidelijkheid te geven over de stand van de besluitvorming en het vervolgproces. 

Democratisch proces

De herinrichtingsschets is door de gemeenteraad van Laren, het hoogste orgaan van de gemeente, vastgesteld. Daaraan wordt dus uitvoering gegeven door het college en de organisatie. Van vertraging of uitstel is dan ook geen sprake, wel van zorgvuldigheid en heldere stappen in het participatieproces voor inwoners. 

Betrokkenheid

Er is al veel betrokkenheid geweest bij de plannen voor herinrichting van de Brink en die blijft ook. Dat is begrijpelijk. Het college blijft daarom inzetten om alle inwoners van Laren goed te informeren. Door ruimte te geven aan betrokkenheid van inwoners wordt de raad in staat gesteld een weloverwogen vervolgbesluit te nemen. Pas na het definitieve raadsbesluit wordt met de uitvoering gestart. 

Klankbordgroep

De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen het plan uit te werken met wensen en adviezen van een klankbordgroep te formeren uit de raad. Het college voelt zich in principe gehouden de motie van de raad uit te voeren, zoals die is aangenomen, maar moet zich na de zomer nog beraden op de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven, bijvoorbeeld met een meer uitgebreide samenstelling. 

Meer informatie vindt u op de pagina Herinrichting De Brink   Bron: Gemeente Laren
Ga terug

Publicatie datum: 21-7-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Fractie Larens Behoud dient intrekkingsvoorstel Brinkplan in

8 sept.- De fractie van Larens Behoud zal een initiatiefvoorstel indienen tot intrekking van hetRaadsbesluit voor het ‘schetsplan herinrichting van de Brink’ dat in de Gemeenteraad van 24juni werd aangenomen.De fractie is van mening dat dit raadsbesluit een breed gedragen en juiste toekomstigebesluitvormi  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Evenementen

3 sept.-Langzamerhand zijn er weer activiteiten opgestart. Zo zijn de sportscholen weer open, musea hebben de deuren geopend, het Brinkhuis laat mondjesmaat weer mensen toe en we mogen weer naar de tandarts en de pedicure.Laten we hopen dat iedereen de discipline van de corona-maatregelen kan volhouden, zodat we geen s  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cza
10°Czo
15,5°Cma
20,5°Cdi

[Opinie]

Raadslid Eric Hurink spreekt de raad toe over het Brinkplan

13 sept.- Het was een warme misschien wel hete zomer in Laren. En ik heb het dan niet alleen over de temperatuur. Vlak voor het reces werd er door de raad een voor Laren een belangrijke beslissing genomen. Een  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 137 Schilders van het Licht

18 sept.- Jammergenoeg ging mijn grote vakantie naar het gezellige huis van mijn neef Frank dat in het Zuid-Franse dorpje Gassin nagenoeg klotst tegen het azuurblauw van de Golf van Saint-Tropez, dit jaar niet door.  Vliegen in coronatijd durf ik niet en dertien uur rijden, helemaal in mijn eentje, zag  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]