'Gooise gemeenten handelden onrechtmatig jegens thuiszorgorganisatie'

26 jan.- De tarieven die de Gooise gemeenten (Regio) in 2019 betaalden aan de thuiszorgorganisaties zijn mogelijk te laag geweest. Aanvullend onderzoek, waarbij de Regio deze tarieven opnieuw moet onderbouwen, is noodzakelijk.

Dat is de uitspraak van het Hooggerechtshof in Leeuwarden, nadat Thuiszorgorganisatie Gooi en Vechtstreek (TGVS) in hoger beroep was gegaan. Afgelopen zomer nog vond de rechtbank Midden-Nederland namelijk dat die tarieven wel, zoals de Regio verwoordt, 'zorgvuldig tot stand waren gekomen'.

Wat is er aan de hand? De thuiszorgorganisatie was naar de rechter gestapt omdat zij meende dat de twee jaar geleden vastgestelde tarieven, die de gemeenten betalen, niet reëel waren en daarmee onrechtmatig. Directeur Esther Hoekzema van TGVS meldde vorig jaar dat de kosten (door externe factoren, waaronder wijzigingen in de CAO) flink waren gestegen. Daarom moesten die tarieven met ruim 11% omhoog, was haar mening. 

Boven landelijk gemiddelde
De Gooise gemeenten, als Regio opdrachtgever aan de verschillende thuiszorgclubs, vonden niet dat zij voor die kostenstijging moesten opdraaien. Daarbij wordt benadrukt dat de tarieven voor iedere aanbieder hetzelfde zijn en boven het landelijk gemiddelde liggen. "Ons meest gebruikte tarief voor huishoudelijke hulp bedraagt momenteel 26,40 euro per uur."

De rechtbank Midden-Nederland gaf de Regio vorig jaar dus gelijk. TGVS en en ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, stapten daarom naar het Hooggerechtshof. Die vernietigt nu de eerdere uitspraak en stelt dat de de gemeenten 'geen reële prijzen hebben vastgesteld en daarmee onrechtmatig jegens de thuiszorgorganisatie hebben gehandeld'. Daarom moet er aanvullend onderzoek (door een onafhankelijk registeraccountant) komen.

Het Hooggerechtshof gaat dus niet mee in de eis TGVS om de verhoging van de tarieven met 11,3% met terugwerkende kracht alsnog te betalen. Wel moeten de regiogemeenten aan TGVS de kosten van zowel het hoger beroep als het kort geding vergoeden.

Van groot landelijk belang
Hoewel er dus nog niets beslist is, reageren de Gooise 'thuiszorgwethouders' heel wat minder enthousiast op de uitspraak dan dat Acriz op de eigen website doet. "De uitspraak is hiermee van groot landelijk belang en biedt ActiZ-leden een stevig handvat voor tariefbesprekingen met gemeenten", is daarop te lezen.

De Regio kunnen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. "Ons uitgangspunt is al jaren om maatschappelijk aanvaardbare tarieven te betalen en is dat nog steeds", aldus de Regio. Binnenkort vindt er een 'breed overleg' plaats tussen de Regio en de aanbieders van huishoudelijke hulp over de toekomst van de huishoudelijke hulp in de regio. Belangrijk gespreksonderwerp is hoe de huishoudelijk hulp op een goede manier geregeld kan worden in tijden dat de vraag naar huishoudelijke hulp toeneemt en het personeelstekort juist afneemt. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 26-1-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Zwembadperikelen?

3 febr.- De gemeente Eemnes weigert extra mee te betalen aan het zwembad. Ze wijten een lager aantal bezoekers aan de sluiting van het buitenbad, wat een Larens besluit zou zijn. Ik denk dat we het voorstel moeten overwegen inwoners uit Eemnes dan maar een toeslag te vragen,  Lees verder

[Kijk op Laren]

De ambstwoning in de verkoop?

18 jan.- Dat de ambtswoning waarschijnlijk verkocht zou moeten worden, leek onontkoombaar. Maar het besluit verrast de raadsleden en de fractie van Larens Behoud. Dat zegt Karel Loeff in een reactie op de brief aan de gemeenteraad waarin het besluit van het co  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cvr
8,5°Cza
8°Czo
9°Cma

[Opinie]

Van fractievoorzitter Karel Loeff

15 dec.- Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. Vanaf deze plek wil ik Wim danken  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 107 Rommelpotten

20 febr.- Vorig jaar behandelde ik het boekje ‘Oh ja! Het alfabet van onze jeugd’ waarin journalist Rob Krabben in woord en beeld de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw laat herbeleven aan de hand van persoonlijke gebeurtenissen, spelletjes, en voorwerpen.Het ging over vergeten woorden en herinneringen als Melkbrigade, fikkie steken, schoolmelk en luch  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]