Tennisclub t Laer blijft zelfstandig

18 nov.- De fu­sie tus­sen de La­ren­se ten­nis­ver­e­ni­gin­gen ’t Laer en LLTC is van de baan. De le­den van ’t Laer heb­ben don­der­dag­avond mas­saal voor 'blij­ven' ge­stemd. ,,Een over­gro­te meer­der­heid is voor het be­houd van de zelf­stan­di­ge ver­e­ni­ging'', deelt voor­zit­ter Mar­tijn ten Kroo­de mee. ,,Er was een gro­te op­komst, het toont de gro­te be­trok­ken­heid aan. De le­den kon­den tus­sen ze­ven uur en half ne­gen hun stem uit­bren­gen, 79% van de stem­men was voor blij­ven.’’ Stil­zit­ten is geen op­tie. ,,We be­gin­nen van­daag met­een met een le­den­werf­ac­tie, we gaan fly­e­ren'', kon­digt de voor­zit­ter aan. ,,Het doel is de da­ling van het aan­tal le­den om te zet­ten in groei.’’ Het be­stuur kon­dig­de be­gin dit jaar aan een fu­sie met het gro­te­re LLTC te wil­len on­der­zoe­ken. Dat be­sluit bleek con­tro­ver­si­eel. Vol­gens de voor­zit­ter is de ver­e­ni­ging ,,wak­ker ge­schu­d'' en door­dron­gen dat er op di­ver­se vlak­ken ac­tie moet wor­den on­der­no­men om ook in de toe­komst op het ten­nis­park vlak­bij de her­ten­kamp te kun­nen blij­ven spe­len. De ge­meen­te La­ren was be­reid cir­ca 1,5 mil­joen euro te ste­ken in nieu­we ac­com­mo­da­tie bij LLTC. Door het af­ket­sen van de fu­sie loopt de La­ren­se hoc­key­club 4 ton mis die het had be­don­gen voor het op­ge­ven van een gras­veld dat no­dig was voor uit­brei­ding van ten­nis­ba­nen. Bron: Gooi en Eemlander

 

6FM Zaterdag - Larense tennisverenigingen fuseren niet

Er komt geen fusie tussen de Larense tennisverenigingen 't Laer en LLTC. De leden van 't Laer hebben deze week massaal voor zelfstandig blijven gestemd. Martijn ten Kroode, voorzitter van 't Laer, geeft een reactie.

 

 

 Wil je leuk en gezellig tennissen op de mooiste club van Laren, word dan lid van ‘t Laer!!!
Ga terug

Publicatie datum: 18-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]