Tennisclub t Laer blijft zelfstandig

18 nov.- De fu­sie tus­sen de La­ren­se ten­nis­ver­e­ni­gin­gen ’t Laer en LLTC is van de baan. De le­den van ’t Laer heb­ben don­der­dag­avond mas­saal voor 'blij­ven' ge­stemd. ,,Een over­gro­te meer­der­heid is voor het be­houd van de zelf­stan­di­ge ver­e­ni­ging'', deelt voor­zit­ter Mar­tijn ten Kroo­de mee. ,,Er was een gro­te op­komst, het toont de gro­te be­trok­ken­heid aan. De le­den kon­den tus­sen ze­ven uur en half ne­gen hun stem uit­bren­gen, 79% van de stem­men was voor blij­ven.’’ Stil­zit­ten is geen op­tie. ,,We be­gin­nen van­daag met­een met een le­den­werf­ac­tie, we gaan fly­e­ren'', kon­digt de voor­zit­ter aan. ,,Het doel is de da­ling van het aan­tal le­den om te zet­ten in groei.’’ Het be­stuur kon­dig­de be­gin dit jaar aan een fu­sie met het gro­te­re LLTC te wil­len on­der­zoe­ken. Dat be­sluit bleek con­tro­ver­si­eel. Vol­gens de voor­zit­ter is de ver­e­ni­ging ,,wak­ker ge­schu­d'' en door­dron­gen dat er op di­ver­se vlak­ken ac­tie moet wor­den on­der­no­men om ook in de toe­komst op het ten­nis­park vlak­bij de her­ten­kamp te kun­nen blij­ven spe­len. De ge­meen­te La­ren was be­reid cir­ca 1,5 mil­joen euro te ste­ken in nieu­we ac­com­mo­da­tie bij LLTC. Door het af­ket­sen van de fu­sie loopt de La­ren­se hoc­key­club 4 ton mis die het had be­don­gen voor het op­ge­ven van een gras­veld dat no­dig was voor uit­brei­ding van ten­nis­ba­nen. Bron: Gooi en Eemlander

 

6FM Zaterdag - Larense tennisverenigingen fuseren niet

Er komt geen fusie tussen de Larense tennisverenigingen 't Laer en LLTC. De leden van 't Laer hebben deze week massaal voor zelfstandig blijven gestemd. Martijn ten Kroode, voorzitter van 't Laer, geeft een reactie.

 

 

 Wil je leuk en gezellig tennissen op de mooiste club van Laren, word dan lid van ‘t Laer!!!
Ga terug

Publicatie datum: 18-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]