Tennisclub t Laer blijft zelfstandig

18 nov.- De fu­sie tus­sen de La­ren­se ten­nis­ver­e­ni­gin­gen ’t Laer en LLTC is van de baan. De le­den van ’t Laer heb­ben don­der­dag­avond mas­saal voor 'blij­ven' ge­stemd. ,,Een over­gro­te meer­der­heid is voor het be­houd van de zelf­stan­di­ge ver­e­ni­ging'', deelt voor­zit­ter Mar­tijn ten Kroo­de mee. ,,Er was een gro­te op­komst, het toont de gro­te be­trok­ken­heid aan. De le­den kon­den tus­sen ze­ven uur en half ne­gen hun stem uit­bren­gen, 79% van de stem­men was voor blij­ven.’’ Stil­zit­ten is geen op­tie. ,,We be­gin­nen van­daag met­een met een le­den­werf­ac­tie, we gaan fly­e­ren'', kon­digt de voor­zit­ter aan. ,,Het doel is de da­ling van het aan­tal le­den om te zet­ten in groei.’’ Het be­stuur kon­dig­de be­gin dit jaar aan een fu­sie met het gro­te­re LLTC te wil­len on­der­zoe­ken. Dat be­sluit bleek con­tro­ver­si­eel. Vol­gens de voor­zit­ter is de ver­e­ni­ging ,,wak­ker ge­schu­d'' en door­dron­gen dat er op di­ver­se vlak­ken ac­tie moet wor­den on­der­no­men om ook in de toe­komst op het ten­nis­park vlak­bij de her­ten­kamp te kun­nen blij­ven spe­len. De ge­meen­te La­ren was be­reid cir­ca 1,5 mil­joen euro te ste­ken in nieu­we ac­com­mo­da­tie bij LLTC. Door het af­ket­sen van de fu­sie loopt de La­ren­se hoc­key­club 4 ton mis die het had be­don­gen voor het op­ge­ven van een gras­veld dat no­dig was voor uit­brei­ding van ten­nis­ba­nen. Bron: Gooi en Eemlander

 

6FM Zaterdag - Larense tennisverenigingen fuseren niet

Er komt geen fusie tussen de Larense tennisverenigingen 't Laer en LLTC. De leden van 't Laer hebben deze week massaal voor zelfstandig blijven gestemd. Martijn ten Kroode, voorzitter van 't Laer, geeft een reactie.

 

 

 Wil je leuk en gezellig tennissen op de mooiste club van Laren, word dan lid van ‘t Laer!!!
Ga terug

Publicatie datum: 18-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]