Schaken: Hing Ting Lai in Laren snelste en beste

23 okt.- De groot­mees­ter en het bul­let­mon­ster, dat was de con­fron­ta­tie za­ter­dag bij het jaar­lijk­se rapid­toer­nooi van de La­ren­se Schaak­club. De 45-ja­ri­ge Di­mi­tri Rein­der­man was in 2013 kam­pi­oen van Ne­der­land en won vele toer­nooi­en. De twin­tig­ja­ri­ge Hing Ting Lai staat voor­al be­kend om het spe­len van par­tij­tjes met twee of drie mi­nu­ten be­denk­tijd per per­soon, bul­let ge­noemd. In 'ge­woon' schaak wordt hij bin­nen­kort tot mees­ter be­noemd. In La­ren trof hij in Mark van der Werf en Jan Wil­lem van de Griendt op pa­pier ge­lijk­waar­di­ge, mees­ter­lij­ke te­gen­stan­ders.

De scha­kers had­den za­ter­dag twin­tig mi­nu­ten per par­tij. Rein­der­man en Lai won­nen de eer­ste drie en speel­den toen te­gen el­kaar. Lai: „Het was een span­nen­de par­tij, ik had een pion meer maar een on­vei­li­ge ko­ning en toen blun­der­de Di­mi­tri een stuk weg en ver­loor.” De twee ble­ven win­nen, al­leen Lai nam in de laat­ste ron­de ge­noe­gen met een re­mi­se te­gen Van de Griendt om de eind­ze­ge en 200 euro vei­lig te stel­len. Rein­der­man mocht 100 euro mee­ne­men en gaf als kort com­men­taar: "Mijn toer­nooi? Eén slech­te zet.”

Lai wordt te­gen­woor­dig ge­traind door Yas­ser Sei­ra­wan, die sinds kort in Hil­ver­sum woont. Lai: „Hij helpt me voor­al met de stra­te­gi­sche as­pec­ten, daar­in heb ik wel stap­pen ge­maakt.” Bron: Gooi en Eemlander

Hil­ver­sum­mer Van de Griendt deel­de in La­ren de der­de plaats met BSG'er Henk van der Poel en Fred Slin­ger­land.
Ga terug

Publicatie datum: 23-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]