Kerstholt lijkt nu echt terug

25 sept.- Met vier doel­pun­ten uit drie wed­strij­den kan voor­zich­tig de con­clu­sie wor­den ge­trok­ken dat Maxi­me Kerst­holt echt he­le­maal te­rug is, als spits van La­ren. De jon­ge hoc­key­ster kamp­te bij­na twee jaar met bles­su­res, maar zegt nu 'lek­ker vrij­uit' te spe­len.
Mede door twee goals van Kerst­holt won La­ren uit­ein­de­lijk nog ruim van Bloe­men­daal, dat na met 1-0 te zijn voor ge­ko­men lang­du­rig en hard­nek­kig ver­zet bood. „In dat op­zicht was de uit­slag ook wel wat ge­flat­teer­d", gaf Maxi­me Kerst­holt toe. „Pas in de slot­fa­se kwa­men we los en scoor­den we nog wat goals, on­der meer een hele mooie van Lau­rien Leu­rink.”

Dat was een stif­tje over de keep­ster, bij­na een ko­pie van de tref­fer die Kerst­holt een week ge­le­den maak­te te­gen Am­ster­dam. Juist dat doel­punt, he­le­maal vrij van ver­kram­ping, gaf al aan dat de 21-ja­ri­ge spits - de ge­dood­verf­de op­volg­ster van Kim Lam­mers - de bles­su­re-el­len­de de­fi­ni­tief ach­ter zich heeft ge­la­ten en her­bo­ren in het veld staat.

Be­lang­rijk was het feit dat ze, na­dat ze lang bij de trai­nings­groep van het Ne­der­lands elf­tal had ge­ze­ten, vlak voor het be­gin van het sei­zoen een paar we­ken vrij nam. Kerst­holt zou, na re­ser­ve te zijn ge­weest bij het EK in Am­ster­dam, ei­gen­lijk mee­doen met Jong Oran­je op het EK in Va­len­cia, maar daar werd in over­leg met de staf van de na­ti­o­na­le ploeg van­af ge­zien. „Ik denk dat het ver­stan­dig is ge­wee­st", zegt ze nu. „Ik had rust no­dig. Nu sta ik fris op het veld.”

Om dat zo te hou­den is in over­leg met bonds­coach Aly­son An­nan be­slo­ten om voor­lo­pig niet met Oran­je mee te trai­nen. „Ik fo­cus me eerst op La­ren, zon­der de ex­tra be­las­ting en druk van het Ne­der­lands team er­bij. Als ik me ge­du­ren­de lan­ge­re tijd lek­ker voel, kan ik al­tijd weer aan­slui­ten bij Oran­je. En dat kan mis­schien al over een paar maan­den.” Bron: Gooi en Eemlander

Kijk ook:

https://www.youtube.com/watch?v=wv9DwtgOi7E

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 25-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
4,5°Cvr
4°Cza
3,5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]