Kerstholt lijkt nu echt terug

25 sept.- Met vier doel­pun­ten uit drie wed­strij­den kan voor­zich­tig de con­clu­sie wor­den ge­trok­ken dat Maxi­me Kerst­holt echt he­le­maal te­rug is, als spits van La­ren. De jon­ge hoc­key­ster kamp­te bij­na twee jaar met bles­su­res, maar zegt nu 'lek­ker vrij­uit' te spe­len.
Mede door twee goals van Kerst­holt won La­ren uit­ein­de­lijk nog ruim van Bloe­men­daal, dat na met 1-0 te zijn voor ge­ko­men lang­du­rig en hard­nek­kig ver­zet bood. „In dat op­zicht was de uit­slag ook wel wat ge­flat­teer­d", gaf Maxi­me Kerst­holt toe. „Pas in de slot­fa­se kwa­men we los en scoor­den we nog wat goals, on­der meer een hele mooie van Lau­rien Leu­rink.”

Dat was een stif­tje over de keep­ster, bij­na een ko­pie van de tref­fer die Kerst­holt een week ge­le­den maak­te te­gen Am­ster­dam. Juist dat doel­punt, he­le­maal vrij van ver­kram­ping, gaf al aan dat de 21-ja­ri­ge spits - de ge­dood­verf­de op­volg­ster van Kim Lam­mers - de bles­su­re-el­len­de de­fi­ni­tief ach­ter zich heeft ge­la­ten en her­bo­ren in het veld staat.

Be­lang­rijk was het feit dat ze, na­dat ze lang bij de trai­nings­groep van het Ne­der­lands elf­tal had ge­ze­ten, vlak voor het be­gin van het sei­zoen een paar we­ken vrij nam. Kerst­holt zou, na re­ser­ve te zijn ge­weest bij het EK in Am­ster­dam, ei­gen­lijk mee­doen met Jong Oran­je op het EK in Va­len­cia, maar daar werd in over­leg met de staf van de na­ti­o­na­le ploeg van­af ge­zien. „Ik denk dat het ver­stan­dig is ge­wee­st", zegt ze nu. „Ik had rust no­dig. Nu sta ik fris op het veld.”

Om dat zo te hou­den is in over­leg met bonds­coach Aly­son An­nan be­slo­ten om voor­lo­pig niet met Oran­je mee te trai­nen. „Ik fo­cus me eerst op La­ren, zon­der de ex­tra be­las­ting en druk van het Ne­der­lands team er­bij. Als ik me ge­du­ren­de lan­ge­re tijd lek­ker voel, kan ik al­tijd weer aan­slui­ten bij Oran­je. En dat kan mis­schien al over een paar maan­den.” Bron: Gooi en Eemlander

Kijk ook:

https://www.youtube.com/watch?v=wv9DwtgOi7E

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 25-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdi
16,5°Cwo
18°Cdo
19,5°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]