Laren-heren denderen ook over Leonidas heen

16 okt.- De hoc­key­ers van La­ren doen het pri­ma in de over­gangs­klas­se B. Te­gen Le­o­n­i­das werd er met 5-0 ge­won­nen, waar­door de ploeg van coach Rick van Dom­burg Sci­pio na zes ron­den nog steeds met Push aan de lei­ding gaat.
Na een ne­der­laag in de eer­ste wed­strijd van het sei­zoen kwam La­ren op toe­ren. Te­gen Le­o­n­i­das was er ook niets aan de hand. In de eer­ste helft leg­de La­ren de ba­sis voor de rui­me over­win­ning door via Rob­bert van de Pep­pel, Tjerk de Vries en op­nieuw Van de Pep­pel met 3-0 voor te staan bij rust.

Na de her­vat­ting wa­ren het Pe­ter Paul Hou­ting en Va­len­tijn Char­bon die de klus de­fi­ni­tief klaar­den. „We heb­ben ze vol­was­sen naar de slacht­bank ge­leid", zegt Van Dom­burg Sci­pio, die niet eens zo te spre­ken bleek over de eer­ste helft. "Maar het was wel so­li­de ge­noeg, we ston­den ze­ker ver­diend voor. Ik denk dat we nog meer had­den kun­nen sco­ren als we iets scher­per wa­ren ge­weest.” Ook wil de coach nog niet te en­thou­si­ast wor­den van de kop­po­si­tie. „Er zijn pas zes wed­strij­den ge­speeld. We blij­ven kri­tisch, want het wordt nog een zwaar jaar. Maar het gaat goed. We spe­len niet al­leen pri­ma, we pak­ken ook de pun­ten.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 16-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]