Laren-heren denderen ook over Leonidas heen

16 okt.- De hoc­key­ers van La­ren doen het pri­ma in de over­gangs­klas­se B. Te­gen Le­o­n­i­das werd er met 5-0 ge­won­nen, waar­door de ploeg van coach Rick van Dom­burg Sci­pio na zes ron­den nog steeds met Push aan de lei­ding gaat.
Na een ne­der­laag in de eer­ste wed­strijd van het sei­zoen kwam La­ren op toe­ren. Te­gen Le­o­n­i­das was er ook niets aan de hand. In de eer­ste helft leg­de La­ren de ba­sis voor de rui­me over­win­ning door via Rob­bert van de Pep­pel, Tjerk de Vries en op­nieuw Van de Pep­pel met 3-0 voor te staan bij rust.

Na de her­vat­ting wa­ren het Pe­ter Paul Hou­ting en Va­len­tijn Char­bon die de klus de­fi­ni­tief klaar­den. „We heb­ben ze vol­was­sen naar de slacht­bank ge­leid", zegt Van Dom­burg Sci­pio, die niet eens zo te spre­ken bleek over de eer­ste helft. "Maar het was wel so­li­de ge­noeg, we ston­den ze­ker ver­diend voor. Ik denk dat we nog meer had­den kun­nen sco­ren als we iets scher­per wa­ren ge­weest.” Ook wil de coach nog niet te en­thou­si­ast wor­den van de kop­po­si­tie. „Er zijn pas zes wed­strij­den ge­speeld. We blij­ven kri­tisch, want het wordt nog een zwaar jaar. Maar het gaat goed. We spe­len niet al­leen pri­ma, we pak­ken ook de pun­ten.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 16-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cza
5,5°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers die gisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]