Elin van Erk met Laren in kruisfinales NK zaalhockey

2 febr.- Elin van Erk (21) is op het veld een die­nen­de speel­ster bij de hoc­key­sters van La­ren. In de zaal heeft de mid­den­veld­ster een an­de­re rol: ze is één van de smaak­ma­kers bij de ploeg die ko­mend week­end strijdt om de lands­ti­tel. Een na­de­re ken­nis­ma­king met een ech­te zaal­lief­heb­ber.
Er zijn hoc­key­sters die in de win­ter­stop lie­ver gaan hard­lo­pen dan zaal­hoc­key­en. Maar er zijn ook speel­sters die je wak­ker kunt ma­ken voor de in­door­va­ri­ant van het 'ge­wo­ne hoc­key'. Van Erk, dit sei­zoen al goed voor tien goals, be­hoort tot die laat­ste ca­te­go­rie. Al duur­de het even voor­dat zij een zaal­stick in han­den kreeg.

Bij haar eer­ste club Schoon­ho­ven, werd er in de win­ter na­me­lijk niet ge­zaal­hoc­keyd. „Pas toen ik in de B-jeugd naar HDM ging, werd er jaar­lijks in de zaal ge­speeld. Het was met­een lief­de op het eer­ste ge­zicht. Zaal­hoc­key is een tac­ti­scher spel dan veld­hoc­key. Maar on­der­tus­sen kan er ook van al­les ge­beu­ren. Je moet veer­tig mi­nu­ten vol­le­dig ge­con­cen­treerd zijn. Als je zes mi­nu­ten voor tijd met 3-0 voor­staat, weet je nog niet of je ge­won­nen hebt. Gaaf toch?”

Toen Van Erk twee jaar ge­le­den mocht mee­trai­nen met het Ne­der­lands in­door­team, ging haar zaal­hart nog snel­ler klop­pen. "Zaal­hoc­key was al leuk, maar bij Oran­je werd het fan­tas­tisch. Daar heb ik het spel echt le­ren be­grij­pen. De af­ge­lo­pen twee jaar zijn mijn zaal­skills dan ook enorm voor­uit ge­gaan. Mijn ti­ming is een stuk be­ter ge­wor­den: wan­neer maak ik een pas­seer­be­we­ging? Wan­neer moet ik een bal­le­tje breed ge­ven? Door mijn er­va­ring kan ik snel­ler han­de­len. En daar­door krijg ik er nog meer ple­zier in.”

Haar pas­sie be­taal­de zich uit: Van Erk speel­de eer­der deze maand het EK met Ne­der­land. In Praag was Duits­land in de fi­na­le te sterk en dus won ze zil­ver met Oran­je. „Een heel in­ten­sief toer­nooi, met vijf wed­strij­den in drie da­gen. Na­tuur­lijk is het ont­zet­tend jam­mer dat we de fi­na­le ver­lo­ren. Maar het was een prach­ti­ge er­va­ring.”

Van Erk krijgt van 7 tot 11 fe­bru­a­ri wel­licht een ul­tie­me kans om Duits­land te­rug te pak­ken. Zij is na­me­lijk, even­als haar La­ren­se team­ge­no­ten Kar­lijn Adank, Fa­bi­en­ne Roo­sen en Lie­ke van Wijk, ge­se­lec­teerd voor het WK in Ber­lijn.

Maar eerst pro­beert de mid­den­vel­der, die in de zaal veel meer haar aan­val­len­de in­ten­ties mag to­nen, met La­ren de eer­ste na­ti­o­na­le zaal­ti­tel sinds 2008 te ver­o­ve­ren.

In een ster­ke pou­le met Kam­pong en Am­ster­dam ein­dig­de La­ren als twee­de. Za­ter­dag, tij­dens de play-offs in Rot­ter­dam, staat haar ploeg te­gen­over Oran­je-Rood in de kruis­fi­na­les. Bij winst wacht la­ter op de dag de fi­na­le te­gen Hur­ley of Kam­pong. "Oran­je-Rood heeft zijn pou­le ge­won­nen, maar ik ver­wacht dat wij even­veel kans heb­ben om de fi­na­le te ha­len", zegt Van Erk. „We heb­ben een hele goe­de cor­ner en een heel ster­ke kee­per (Van Wijk en Adank, red.). En je weet het, in het zaal­hoc­key kan van al­les ge­beu­ren. Gaaf, zo’n on­voor­spel­baar spel, waar ik gek op ben.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

-4,5°Czo
-5°Cma
-5,5°Cdi
-3,5°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]