Elin van Erk met Laren in kruisfinales NK zaalhockey

2 febr.- Elin van Erk (21) is op het veld een die­nen­de speel­ster bij de hoc­key­sters van La­ren. In de zaal heeft de mid­den­veld­ster een an­de­re rol: ze is één van de smaak­ma­kers bij de ploeg die ko­mend week­end strijdt om de lands­ti­tel. Een na­de­re ken­nis­ma­king met een ech­te zaal­lief­heb­ber.
Er zijn hoc­key­sters die in de win­ter­stop lie­ver gaan hard­lo­pen dan zaal­hoc­key­en. Maar er zijn ook speel­sters die je wak­ker kunt ma­ken voor de in­door­va­ri­ant van het 'ge­wo­ne hoc­key'. Van Erk, dit sei­zoen al goed voor tien goals, be­hoort tot die laat­ste ca­te­go­rie. Al duur­de het even voor­dat zij een zaal­stick in han­den kreeg.

Bij haar eer­ste club Schoon­ho­ven, werd er in de win­ter na­me­lijk niet ge­zaal­hoc­keyd. „Pas toen ik in de B-jeugd naar HDM ging, werd er jaar­lijks in de zaal ge­speeld. Het was met­een lief­de op het eer­ste ge­zicht. Zaal­hoc­key is een tac­ti­scher spel dan veld­hoc­key. Maar on­der­tus­sen kan er ook van al­les ge­beu­ren. Je moet veer­tig mi­nu­ten vol­le­dig ge­con­cen­treerd zijn. Als je zes mi­nu­ten voor tijd met 3-0 voor­staat, weet je nog niet of je ge­won­nen hebt. Gaaf toch?”

Toen Van Erk twee jaar ge­le­den mocht mee­trai­nen met het Ne­der­lands in­door­team, ging haar zaal­hart nog snel­ler klop­pen. "Zaal­hoc­key was al leuk, maar bij Oran­je werd het fan­tas­tisch. Daar heb ik het spel echt le­ren be­grij­pen. De af­ge­lo­pen twee jaar zijn mijn zaal­skills dan ook enorm voor­uit ge­gaan. Mijn ti­ming is een stuk be­ter ge­wor­den: wan­neer maak ik een pas­seer­be­we­ging? Wan­neer moet ik een bal­le­tje breed ge­ven? Door mijn er­va­ring kan ik snel­ler han­de­len. En daar­door krijg ik er nog meer ple­zier in.”

Haar pas­sie be­taal­de zich uit: Van Erk speel­de eer­der deze maand het EK met Ne­der­land. In Praag was Duits­land in de fi­na­le te sterk en dus won ze zil­ver met Oran­je. „Een heel in­ten­sief toer­nooi, met vijf wed­strij­den in drie da­gen. Na­tuur­lijk is het ont­zet­tend jam­mer dat we de fi­na­le ver­lo­ren. Maar het was een prach­ti­ge er­va­ring.”

Van Erk krijgt van 7 tot 11 fe­bru­a­ri wel­licht een ul­tie­me kans om Duits­land te­rug te pak­ken. Zij is na­me­lijk, even­als haar La­ren­se team­ge­no­ten Kar­lijn Adank, Fa­bi­en­ne Roo­sen en Lie­ke van Wijk, ge­se­lec­teerd voor het WK in Ber­lijn.

Maar eerst pro­beert de mid­den­vel­der, die in de zaal veel meer haar aan­val­len­de in­ten­ties mag to­nen, met La­ren de eer­ste na­ti­o­na­le zaal­ti­tel sinds 2008 te ver­o­ve­ren.

In een ster­ke pou­le met Kam­pong en Am­ster­dam ein­dig­de La­ren als twee­de. Za­ter­dag, tij­dens de play-offs in Rot­ter­dam, staat haar ploeg te­gen­over Oran­je-Rood in de kruis­fi­na­les. Bij winst wacht la­ter op de dag de fi­na­le te­gen Hur­ley of Kam­pong. "Oran­je-Rood heeft zijn pou­le ge­won­nen, maar ik ver­wacht dat wij even­veel kans heb­ben om de fi­na­le te ha­len", zegt Van Erk. „We heb­ben een hele goe­de cor­ner en een heel ster­ke kee­per (Van Wijk en Adank, red.). En je weet het, in het zaal­hoc­key kan van al­les ge­beu­ren. Gaaf, zo’n on­voor­spel­baar spel, waar ik gek op ben.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cma
19,5°Cdi
21°Cwo
26°Cdo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]