De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie.

Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende:

Op weg naar 21 maart zijn er inzake de lokale democratie overigens wel een paar punten van zorg. In de eerste plaats de soms moeizame zoektocht naar kwalitatief goed gevulde kandidatenlijsten. Hier wreekt zich de onder druk staande recruteringsfunctie van de vaak sterk in ledentallen geslonken politieke partijen. Ook zien veel mensen een combinatie van het raads-lidmaatschap met een reguliere baan en een fatsoenlijk privéleven als bezwaarlijk, ook gelet op de vaak matige financiële vergoeding die er tegenover staat. En tenslotte helpen ook de onderlinge omgangsvormen in sommige gemeenteraden -de politieke cultuur- niet altijd.

In de tweede plaats de opkomstpercentages bij de raadsverkiezingen. Ook al laten herindelingsverkiezingen meestal een relatief lage opkomst zien, zijn de opkomstpercentages bij de herindelingsverkiezingen in november 2017, die in alle gevallen ruim beneden de 50% bleven, weinig hoopgevend. In 2014 was het gemiddelde opkomstpercentage 54%. Meestal is vooral in de grotere gemeenten sprake van relatief lage opkomstpercentages. Als dat beeld ook de resultaten van 21 maart bepaalt, heeft dat gevolgen voor de legitimatie waarmee gemeenteraden hun werk kunnen doen. Dat vraagt om een ruimere toepassing van experimenten om burgers bij het bestuur en het werk van de gemeenteraden te betrekken.

Naar mijn idee staat hier: het is enorm lastig voor nationale partijen om zich op lokale schaal te onderscheiden, en we zien over het hele land de betrokkenheid met nationale partijen afnemen.

Ten tweede lijkt de betrokkenheid van de inwoners (stemmers) af te nemen, als de gemeente opgaat in een groter geheel.

Larens Behoud is het hier helemaal mee eens. Wij zien een grote betrokkenheid van de Larense inwoners met de politiek, ja, wel de lokale politiek: in het afgelopen jaar is het ledental van Larens Behoud met 50 % gegroeid: van 120 naar 180 leden: meer dan de VVD heeft aan leden in Laren, Blaricum en Eemnes samen. En dit is geen triomfalisme, maar een constatering die de bewering van de CdK onderstreept. Temeer omdat in onze BEL gemeenten de VVD traditioneel het hoogste scoort bij de nationale verkiezingen.

De kieslijst van Larens Behoud telt meer dan 30 namen, met een dwarsdoorsnede van de totale Larense bevolking en kandidaten met gezond verstand en hart voor ons dorp, waarvan wij verwachten dat er een heel duidelijke democratische legitimatie op 21 maart voor zal worden uitgesproken.

Beste mensen van Laren, laat Remkes zien dat hij gelijk heeft, de verkiezingscampagne is begonnen:

Stem Larens Behoud!


Peter Calis

Lijsttrekker Larens Behoud Lijst1
 

Ga terug

Publicatie datum: 13-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cwo
11°Cdo
10°Cvr
10,5°Cza

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]