Winkelend publiek Laren en Hilversum kritisch over Gooise gemeentefusies: Je raakt als dorp je identiteit kwijt

11 nov.- ,,Geldverspilling”, vinden Greet en Herman Schaapherder.


Fu­sies tus­sen Gooi­se ge­meen­ten de ver-van-mijn-bed­s­how? Win­ke­lend pu­bliek blijkt juist goed op de hoog­te.
,,Ik heb er over ge­le­zen", zegt Yvon­ne Groe­ne­we­gen uit La­ren. ,,La­ren, Bla­ri­cum en Hui­zen is een rare com­bi­na­tie.” Fu­sie met Hil­ver­sum of Gooi­se Me­ren had ze min­der erg ge­von­den, even­tu­eel met Hui­zen er­bij. ,,Ik vind het niet goed als Hui­zen za­ken over La­ren en Bla­ri­cum gaat be­dis­se­len. Van mij hoeft het al­le­maal niet, het kost al­leen maar veel geld.”

De in La­ren ge­bo­ren en ge­to­gen Li­via Smit (20) - ’ik ben een Goois meis­je' - koopt een bos bij de bloe­men­stal op de La­ren­se Brink. ,,Hui­zen vind ik niet zo den­de­rend", be­kent ze. ,,Ik heb er op school ge­ze­ten en ge­werkt bij ho­tel Ne­w­port. Het is zo chris­te­lijk. Dat is niet ver­keerd na­tuur­lijk, maar ik vind het wel fijn dat Al­bert Heijn hier op zon­dag ge­woon open is. Ho­pe­lijk ver­an­dert dat niet door de fu­sie. Als je in Hui­zen op zon­dag iets no­dig hebt, moet je naar een tank­sta­ti­on.”

Wel heeft Hui­zen z’n zaak­jes goed voor el­kaar, vindt ze. ,,Strooi­en doen ze veel be­ter. Ik ben in La­ren met mijn scoo­ter on­der­uit ge­gaan op spek­glad weg­dek. En on­der­houd van open­baar groen is ook be­ter in Hui­zen.” Als fu­sie dan toch moet, heeft ze wel al een naam: Rij­ke Me­ren. Het ge­sprek van de dag is de fu­sie niet. ,,Het zal mijn tijd wel du­ren", zegt Pau­la Ca­lis uit La­ren. ,,Het gaat toch wel door.” Hui­zen is haar niet on­be­kend. ,,Ik doe er bood­schap­pen als ik het hier te duur vind.”

,,Gaat niet ge­beu­ren die fu­sie", zegt een ze­ven­tig­ja­ri­ge Laar­der, die ano­niem wil blij­ven. ,,Het is een on­de­mo­cra­tisch be­sluit, je raakt als dorp je iden­ti­teit kwijt, het is duur en be­sluit­vor­ming zal ver­tra­gen.”

,,In Hui­zen heb­ben ze hun ge­meen­te­be­gro­ting veel be­ter in orde dan in het arm­las­ti­ge La­ren", zegt Baar­naar Hen­ny van Schaik in hart­je La­ren. An­ders­om voor­ziet hij ook weer­stand: ,,In La­ren vin­den ze Hui­zen maar een pau­per vis­sers­dor­p". Op zich is hij niet te­gen fu­se­ren. ,,Be­te­kent een ef­fi­ciën­ter wer­kend amb­te­na­ren­ap­pa­raat.” Eén gro­te Gooi­se ge­meen­te in de toe­komst? ,,Nee, je moet de men­se­lij­ke maat be­hou­den.”

In win­kel­cen­trum Ker­ke­lan­den in Hil­ver­sum ver­deel­de me­nin­gen. De een vindt fu­sie tus­sen Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren pri­ma. ,,Loos­d­recht ligt al strak te­gen ons.” Maar de an­der vindt het niets. ,,Waar­om is het no­dig? Be­la­che­lijk. Geld­ver­spil­ling", vin­den Greet en Her­man Schaap­her­der. Ook Henk en Tru­dy Rob­ber­se zijn geen fu­sie­fans. ,,Voor Wij­de­me­ren is het nog veel er­ger. Dat wordt over­vleu­gelt door Hil­ver­sum.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: archieffoto Leo janssen
Ga terug

Publicatie datum: 11-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cdo
7°Cvr
5°Cza
5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]