Winkelend publiek Laren en Hilversum kritisch over Gooise gemeentefusies: Je raakt als dorp je identiteit kwijt

11 nov.- ,,Geldverspilling”, vinden Greet en Herman Schaapherder.


Fu­sies tus­sen Gooi­se ge­meen­ten de ver-van-mijn-bed­s­how? Win­ke­lend pu­bliek blijkt juist goed op de hoog­te.
,,Ik heb er over ge­le­zen", zegt Yvon­ne Groe­ne­we­gen uit La­ren. ,,La­ren, Bla­ri­cum en Hui­zen is een rare com­bi­na­tie.” Fu­sie met Hil­ver­sum of Gooi­se Me­ren had ze min­der erg ge­von­den, even­tu­eel met Hui­zen er­bij. ,,Ik vind het niet goed als Hui­zen za­ken over La­ren en Bla­ri­cum gaat be­dis­se­len. Van mij hoeft het al­le­maal niet, het kost al­leen maar veel geld.”

De in La­ren ge­bo­ren en ge­to­gen Li­via Smit (20) - ’ik ben een Goois meis­je' - koopt een bos bij de bloe­men­stal op de La­ren­se Brink. ,,Hui­zen vind ik niet zo den­de­rend", be­kent ze. ,,Ik heb er op school ge­ze­ten en ge­werkt bij ho­tel Ne­w­port. Het is zo chris­te­lijk. Dat is niet ver­keerd na­tuur­lijk, maar ik vind het wel fijn dat Al­bert Heijn hier op zon­dag ge­woon open is. Ho­pe­lijk ver­an­dert dat niet door de fu­sie. Als je in Hui­zen op zon­dag iets no­dig hebt, moet je naar een tank­sta­ti­on.”

Wel heeft Hui­zen z’n zaak­jes goed voor el­kaar, vindt ze. ,,Strooi­en doen ze veel be­ter. Ik ben in La­ren met mijn scoo­ter on­der­uit ge­gaan op spek­glad weg­dek. En on­der­houd van open­baar groen is ook be­ter in Hui­zen.” Als fu­sie dan toch moet, heeft ze wel al een naam: Rij­ke Me­ren. Het ge­sprek van de dag is de fu­sie niet. ,,Het zal mijn tijd wel du­ren", zegt Pau­la Ca­lis uit La­ren. ,,Het gaat toch wel door.” Hui­zen is haar niet on­be­kend. ,,Ik doe er bood­schap­pen als ik het hier te duur vind.”

,,Gaat niet ge­beu­ren die fu­sie", zegt een ze­ven­tig­ja­ri­ge Laar­der, die ano­niem wil blij­ven. ,,Het is een on­de­mo­cra­tisch be­sluit, je raakt als dorp je iden­ti­teit kwijt, het is duur en be­sluit­vor­ming zal ver­tra­gen.”

,,In Hui­zen heb­ben ze hun ge­meen­te­be­gro­ting veel be­ter in orde dan in het arm­las­ti­ge La­ren", zegt Baar­naar Hen­ny van Schaik in hart­je La­ren. An­ders­om voor­ziet hij ook weer­stand: ,,In La­ren vin­den ze Hui­zen maar een pau­per vis­sers­dor­p". Op zich is hij niet te­gen fu­se­ren. ,,Be­te­kent een ef­fi­ciën­ter wer­kend amb­te­na­ren­ap­pa­raat.” Eén gro­te Gooi­se ge­meen­te in de toe­komst? ,,Nee, je moet de men­se­lij­ke maat be­hou­den.”

In win­kel­cen­trum Ker­ke­lan­den in Hil­ver­sum ver­deel­de me­nin­gen. De een vindt fu­sie tus­sen Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren pri­ma. ,,Loos­d­recht ligt al strak te­gen ons.” Maar de an­der vindt het niets. ,,Waar­om is het no­dig? Be­la­che­lijk. Geld­ver­spil­ling", vin­den Greet en Her­man Schaap­her­der. Ook Henk en Tru­dy Rob­ber­se zijn geen fu­sie­fans. ,,Voor Wij­de­me­ren is het nog veel er­ger. Dat wordt over­vleu­gelt door Hil­ver­sum.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: archieffoto Leo janssen
Ga terug

Publicatie datum: 11-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdo
20,5°Cvr
20°Cza
19°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]