Wegpiraat Laren moet agent betalen

22 aug.- „Het heeft iets weg van weg­mis­brui­kers. Dit kan echt niet door de beu­gel.” Dat zei de po­li­tie­rech­ter in Le­ly­stad maan­dag­och­tend streng te­gen de 27-ja­ri­ge Sha­ne van B. uit Nij­kerk die op 1 juli 2014 op de Eem­nes­ser­weg in La­ren tij­dens een ver­keers­con­tro­le bij­na een po­li­tie­agent on­der­ste bo­ven reed toen deze hem maan­de te stop­pen.
„U had geen zin in een be­keu­ring en dat was bij­na ten kos­te ge­gaan van de ge­zond­heid van deze man die zijn werk doet.” De rech­ter ver­oor­deel­de Van B. tot een werk­straf van 80 uur en vier maan­den voor­waar­de­lij­ke ont­zeg­ging van de rij­be­voegd­heid. De weg­pi­raat moet de agent vijf­hon­derd euro smar­ten­geld be­ta­len.

De of­fi­cier van jus­ti­tie eis­te hon­derd uur werk­straf en een voor­waar­de­lij­ke cel­straf. De straf had ho­ger kun­nen zijn als jus­ti­tie de zaak eer­der voor de recht­bank had ge­bracht. Het feit is in­mid­dels 3 jaar ge­le­den ge­beurd. Waar­om het zo­lang ge­duurd heeft met deze toch zeer sim­pe­le zaak werd niet dui­de­lijk.

De jon­ge­man reed die dag zon­der rij­be­wijs toen hij de agent mid­den op de weg zag staan. Hij haal­de eerst zijn voet van het gas­pe­daal, maar be­dacht zich en gaf gas. Van B.:„In een split se­cond dacht ik. O nee, niet weer een be­keu­ring. Ik had er al heel veel. Echt stom na­tuur­lijk.” Bron: Gooi en Eemlander

Hij ver­klaar­de dat het echt niet zijn be­doe­ling is ge­weest de man te ra­ken. De agent zou vol­gens hem ruim­te ge­noeg heb­ben ge­had. Maar de agent ver­klaar­de dat hij zou zijn weg­ge­spron­gen. Een ge­tui­ge be­ves­tig­de dit. De auto zou op een me­ter af­stand met ten­min­ste 30 km per uur langs hem heen ge­re­den zijn. Hon­derd me­ter la­ter reed Van B. in een fuik en kon hij wor­den aan­ge­hou­den.
Ga terug

Publicatie datum: 22-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdi
16,5°Cwo
18°Cdo
19,5°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]