Wegpiraat Laren moet agent betalen

22 aug.- „Het heeft iets weg van weg­mis­brui­kers. Dit kan echt niet door de beu­gel.” Dat zei de po­li­tie­rech­ter in Le­ly­stad maan­dag­och­tend streng te­gen de 27-ja­ri­ge Sha­ne van B. uit Nij­kerk die op 1 juli 2014 op de Eem­nes­ser­weg in La­ren tij­dens een ver­keers­con­tro­le bij­na een po­li­tie­agent on­der­ste bo­ven reed toen deze hem maan­de te stop­pen.
„U had geen zin in een be­keu­ring en dat was bij­na ten kos­te ge­gaan van de ge­zond­heid van deze man die zijn werk doet.” De rech­ter ver­oor­deel­de Van B. tot een werk­straf van 80 uur en vier maan­den voor­waar­de­lij­ke ont­zeg­ging van de rij­be­voegd­heid. De weg­pi­raat moet de agent vijf­hon­derd euro smar­ten­geld be­ta­len.

De of­fi­cier van jus­ti­tie eis­te hon­derd uur werk­straf en een voor­waar­de­lij­ke cel­straf. De straf had ho­ger kun­nen zijn als jus­ti­tie de zaak eer­der voor de recht­bank had ge­bracht. Het feit is in­mid­dels 3 jaar ge­le­den ge­beurd. Waar­om het zo­lang ge­duurd heeft met deze toch zeer sim­pe­le zaak werd niet dui­de­lijk.

De jon­ge­man reed die dag zon­der rij­be­wijs toen hij de agent mid­den op de weg zag staan. Hij haal­de eerst zijn voet van het gas­pe­daal, maar be­dacht zich en gaf gas. Van B.:„In een split se­cond dacht ik. O nee, niet weer een be­keu­ring. Ik had er al heel veel. Echt stom na­tuur­lijk.” Bron: Gooi en Eemlander

Hij ver­klaar­de dat het echt niet zijn be­doe­ling is ge­weest de man te ra­ken. De agent zou vol­gens hem ruim­te ge­noeg heb­ben ge­had. Maar de agent ver­klaar­de dat hij zou zijn weg­ge­spron­gen. Een ge­tui­ge be­ves­tig­de dit. De auto zou op een me­ter af­stand met ten­min­ste 30 km per uur langs hem heen ge­re­den zijn. Hon­derd me­ter la­ter reed Van B. in een fuik en kon hij wor­den aan­ge­hou­den.
Ga terug

Publicatie datum: 22-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
6,5°Cvr
4,5°Cza
4°Czo

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]