Wat wil de provincie?

20 mrt.- De pro­vin­cie wil dat in de re­gio Gooi en Vecht­streek maxi­maal drie ge­meen­ten over­blij­ven. Dat be­te­kent dat Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren moe­ten fu­se­ren, dat Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum sa­men­gaan en dat Weesp een keu­ze moet ma­ken waar het bij wil ho­ren; Am­ster­dam of Gooi­se Me­ren. Eem­nes valt voor­als­nog bui­ten dit ge­heel, om­dat de ge­meen­te niet in Noord-Hol­land ligt, maar in de pro­vin­cie Utrecht. Ove­ri­gens is de vor­ming van drie ge­meen­ten in de re­gio voor de pro­vin­cie een tus­sen­stap naar een gro­te ge­meen­te Gooi en Vecht­streek.

De pro­vin­cie heeft ver­schil­len­de re­de­nen om het aan­tal ge­meen­ten in de re­gio te­rug te bren­gen. De hui­di­ge ge­meen­ten den­ken re­gel­ma­tig ver­schil­lend over re­gi­o­na­le on­der­wer­pen. En om­dat het nu om veel spe­lers gaat, wor­den kno­pen op het ge­bied van on­der an­de­re mi­li­eu, ver­keer, eco­no­mie en toe­ris­me niet snel door­ge­hakt. Daar­naast is de zo­ge­he­ten be­stuurs­kracht van Weesp en Wij­de­me­ren on­vol­doen­de. Met de mid­de­len die ze heb­ben (men­sen, geld) lukt het ze niet de ge­wens­te doe­len te ha­len. De be­stuurs­kracht van Hil­ver­sum en Hui­zen is pri­ma, die van La­ren en Bla­ri­cum vol­doen­de. Maar de pro­vin­cie meent dat de BEL-com­bi­na­tie wel kwets­baar is en dus een punt van aan­dacht is. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]