Waarnemend burgemeester Rinske Kruisinga stelt zich voor

25 sept.- Beste inwoners, Elbert Roest was vijftien jaar uw burgemeester en nu komt er opeens een waarnemer. Goed dus dat ik mij even aan u voorstel. De naam is al gevallen, Rinske Kruisinga. De leeftijd is al genoemd, 67 jaar. Ik ben geboren in Rotterdam, maar daarna vele malen met mijn ouders verhuisd, naar Amsterdam, Velp, Groningen, weer terug naar Amsterdam en vervolgens Amstelveen. Na Amstelveen was ik zelf verantwoordelijk voor alle verhui- zingen die volgden. Utrecht, Amstelveen, Bangladesh, drie maal Amsterdam, Nederhorst den Berg, Blaricum en tus- sentijds drie maanden Texel. Ik was mijn toekomstige leven zonder werk aan het voorbereiden en de keuze leek Frankrijk met mijn man en onze hond. Toen kwam de vraag of ik uw waarnemend burgemeester wilde zijn...
U kent het antwoord.
Ik ben een laatbloeier. Eerst werken en leuke baantjes. Daarna werd ik me bewust dat ik meer wilde en kon en ging studeren. Eerst sociaal pedagogiek, daarna doctoraal politieke wetenschappen en vervolgens bestuurskunde aan de VU. Van secretariaatsbanen naar reclassering en daar uiteindelijk directeur geworden. Mijn politieke loopbaan is laat op gang gekomen. Ik ben op mijn 45e lid geworden van het CDA, in 1999 lid van Pro- vinciale Staten Noord-Holland en iets later fractievoorzitter van de Statenfractie. Dat laatste vond ik naast mijn werk als directeur van een reclasseringsinstelling een zware klus. In 2003 werd ik Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In de vier jaar daarna heb ik veel contact gehad met uw bestuurders in Laren. Vanwege Singer, de jeugdzorg en gemeenschapsvoorzieningen. De tweede periode als gedeputeerde, van 2007-2011, was mijn bemoeienis met Laren minder, maar mijn bezoeken aan Laren velerlei. Na 2011 volgden bestuurlijke functies in de pleegzorg, cultuur, cultuurhistorie en voorzitter van de commissie Regionaal overleg luchthaven Hilversum. Tweemaal eerder was ik waarnemend burgemeester. In Bussum (2013-2014) en op Texel (oktober 2015 - medio januari 2016). Leidende thema’s voor deze gemeenten waren gemeentelijke herindeling en interge- meentelijke samenwerking. Ik heb mijn bestuurlijke verantwoordelijkheden uitgevoerd met open vizier, inzet en altijd gericht op de inwoners en hun vertegenwoordigers in de raad. Dat zal ik in Laren niet anders doen! Ik hoop u allen daarom binnenkort te ontmoeten. Rinske Kruisinga burgemeester Laren vanaf 22 september a.s.   Foto: VNGGa terug

Publicatie datum: 25-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]