Voor fusie zijn vergt moed tegen onderbuikgevoel in

4 nov.- Huizen, Laren en Blaricum verdienen een democratischer en effectiever bestuur dan het zelfstandigheidsvoorstel dat bij de provincie Noord-Holland is ingediend, denken de raadsleden van PvdA Huizen, VVD Blaricum, D66 Laren en D66 Blaricum.

Komende dinsdag wordt bekend hoe de provincie gemeenten in Gooi en Vechtstreek de komende jaren wil gaan samenvoegen. In een gezamenlijke verklaring pleiten de genoemde oppositiepartijen uit de HBL voor fusie. ’Zelfstandigheid is een schijnzelfstandigheid met (minimaal) een verminderd democratisch gehalte, een twijfelachtige bestuurskracht en opnieuw hogere bestuurskosten.’

’Zelfstandig blijven, klinkt iedereen prettig in de oren. Geeft een vertrouwd gevoel. Streven we echter naar een effectiever bestuur in onze regio, met kosten die in verhouding staan tot het resultaat, dan kunnen we de voorgestelde constructie (wethouder die de drie gemeenten vertegenwoordigt bij regionale onderwerpen, red.) overslaan. Indien we een krachtige gemeente willen, zonder een spaghetti aan ’gemeenschappelijke regelingen’, mandateringen en beleidsregiseurs dan zou een stap naar een grotere gemeente wel degelijk een mogelijkheid kunnen zijn. Deze argumenten zijn natuurlijk niet nieuw voor raadsleden en colleges. Het vereist eerlijkheid en moed om tegen het onderbuikgevoel in, dit publiekelijk toe te geven én er naar te handelen.’ Bron: Gooi en Eemlander

 

Hieronder het complete persbericht:

’Zelfstandige gemeente, wat blijft er nog van over?

In De Gooi- en Eemlander van 3 oktober jl. was te lezen dat drie burgemeesters (van Huizen, Blaricum en Laren) eensgezind een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling presenteerden. De colleges reageerden op de ingezette ARHI-procedure door de Provincie Noord Holland. Deze heeft namelijk op basis van de conclusies van meerdere onderzoeken een proces in gang gezet om tot maximaal drie gemeenten te komen in de Gooi- & Vechtstreek.

Doel

Het beeld dat op 3 oktober naar buiten kwam, doet vermoeden dat iedereen zich hierin kan vinden. Dat is niet het geval. In Blaricum waren bijvoorbeeld 5 van de 13 raadsleden tegen het inrichten van deze bestuurlijke constructie die als enig doel dient het hoe dan ook ’zelfstandig’ te blijven, tegen élke prijs.

Zelfstandig blijven heeft hier een prijs. En wat behelst die zelfstandigheid? En draagt die bij aan kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar openbaar bestuur voor onze inwoners? Óf is dit slechts het overeind houden van een eigen raad, de eigen wethouders en een eigen burgemeester? Kortom, blijven zitten op het pluche?

Tenen

Zelfs indien de kleine BEL-gemeenten op de huidige voet ’zelfstandig’ blijven, accepteren ze de hoge bestuurskosten. Met een ambtelijk apparaat dat, hoewel men op de tenen loopt, grote moeite heeft de klus te klaren. De BEL Combinatie bestaat nu bijna tien jaar. Nog steeds zonder het beoogde voordeel van één optimaal draaiende BEL Combinatie. In het recente onderzoek van Deloitte nog steeds bestempeld als een kwetsbare organisatie. Huizen heeft weliswaar voldoende bestuurskracht maar is ook gebaat bij een sterke regio. Een regio die zaken als economie en werkgelegenheid, milieu, infrastructuur en huisvesting pas op regionale schaal effectief kan aanpakken.

Momenteel zijn we al gebonden aan een veelvoud van gemeenschappelijke regelingen met diverse partners. Daarbij hebben de kleine gemeenten alsnog weinig invloed. En deze nieuwe voorgestelde gemeenschappelijke regeling met Huizen, Laren en Blaricum doet daar nog een schepje bovenop. Bovendien, het feit dat Eemnes niet meedoet, maar wel in de BEL Combinatie zit, maakt het niet bepaald werkbaarder.

Wethouder

Volgens het voorstel verliezen de gemeenten een deel van hun beleidsvrijheid. Een nieuw in het leven te roepen gemandateerde wethouder gaat op regionale beleidsterreinen de bevoegdheden voor de drie gemeenten overnemen. Het gaat hier over economie, sociaal beleid, innovatie, milieu, duurzaamheid, cultuur en recreatie. Deze gemandateerde wethouders worden ieder ondersteund door vijf beleidsregiseurs. Zo’n constructie heeft een kans indien iedereen het met elkaar eens is. Echter, zodra unanimiteit ontbreekt, verzandt dit in een nieuwe langdurige patstelling. Denk aan de HOV-discussies. Er ontstaat veel overleg, grote bestuurlijke drukte en grote kans op conflicten.

De landelijke trend is dat belangrijke taken op lokaal en regionaal niveau komen te liggen. Ook bij onze gemeenten. Daarvoor hebben we een bestuur nodig dat een serieuze gesprekspartner wordt van de besturen van Amsterdam, Utrecht én provincies. Samen met de tendens ’meer taken, minder geld’, levert dit de vraag op: past dit nog wel bij het schaalniveau van kleinere gemeenten?

Niets mis

Er is niets mis met het huidige gemeentelijke bestuursmodel met gemeenteraad en college. De voorgestelde constructie zet de raad echter deels buitenspel óf wordt onder druk gezet om vooral níet van mening te verschillen.

Samenvattend, een schijnzelfstandigheid met (minimaal) een verminderd democratisch gehalte, een twijfelachtige bestuurskracht en opnieuw hogere bestuurskosten. In de tekst van het voorstel zelf, wordt opvallend genoeg niet gerept over de extra kosten die deze constructie met zich meebrengt.

Prettig

Zelfstandig blijven, klinkt iedereen prettig in de oren. Geeft een vertrouwd gevoel. Streven we echter naar een effectiever bestuur in onze regio, met kosten die in verhouding staan tot het resultaat, dan kunnen we deze voorgestelde constructie overslaan. Indien we een krachtige gemeente willen, zonder een spaghetti aan ’gemeenschappelijke regelingen’, mandateringen, beleidsregiseurs etc., dan zou een stap naar een grotere gemeente wel degelijk een mogelijkheid kunnen zijn.

Al deze argumenten zijn natuurlijk niet nieuw voor raadsleden en colleges. Het vereist eerlijkheid en moed om tegen het onderbuikgevoel in, dit publiekelijk toe te geven én er naar te handelen. En het vereist ook een zekere mate van zelfreflectie om kritisch naar het huidige functioneren van de BEL Combinatie te kijken.

Verdienen

Huizen, Laren en Blaricum verdienen een democratischer en effectiever bestuur, denken de raadsleden van PvdA-Huizen, VVD-Blaricum, D66-Laren en -Blaricum. En mogelijk zelf meer bestuurders en raadsleden uit deze gemeenten. Maar mogelijk dat oude coalitie-afspraken en/of fractiedisciplines hier roet in het eten gooien.’
Ga terug

Publicatie datum: 4-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29°Cma
22,5°Cdi
19,5°Cwo
17,5°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]