Villa Rietvink eyecatcher in het Gooi

27 sept.- "Vil­la Riet­vink is een mooi vi­si­te­kaart­je voor ons. Dat was ook de re­den om hier in La­ren fors te in­ves­te­ren. We zijn er iets meer dan een jaar mee be­zig ge­weest. Het was uit­ge­woond door anti-kraak, de rie­ten kap weg­ge­sle­ten en je zak­te door een paar vloe­ren heen. Heel jam­mer", zegt de nieu­we ei­ge­naar Timo Kruft in de blau­we 'no­ta­ris­ka­mer', een her­in­ne­ring aan een ex-huur­der van het voor­ma­li­ge Rijks­wa­ter­staat-kan­toor.
De 44-ja­ri­ge on­der­ne­mer is met zijn TeKa Groep uit Bar­ne­veld een in­no­va­tie­ve spe­ler in de event-, ca­te­ring- en ho­re­ca­bran­che, en ex­ploi­teert 17 mo­nu­men­ta­le of in­du­striële ge­bou­wen, on­der an­de­re in Amers­foort en Soest. „Het op­knap­pen van deze vil­la kost­te veel tijd, want je wil het ge­woon heel mooi heb­ben, niet open­gaan voor­dat alle punt­jes op de i zijn ge­zet. En er zat mach­tig veel schil­der­werk aan. Al dat hout bin­nen en bui­ten. Vier schil­ders zijn maan­den be­zig ge­weest.”

Het liefst had Timo Kruft in dit ge­meen­te­lijk mo­nu­ment een res­tau­rant ge­ves­tigd. „Dat heb ik de ge­meen­te voor­ge­steld, maar die wa­ren vrij stel­lig in hun af­wij­zing. Bang dat hier een McDo­nald's zou ko­men. We heb­ben la­ten zien dat we echt se­ri­eus zijn en geen spel­le­tje speel­den om een ver­gun­ning te krij­gen. Er is nu res­pect, dan merk je. Leuk, want dit is ons werk: het her­stel­len van bij­zon­de­re pan­den met een ei­gen ploeg. We zijn aan het in­ves­te­ren in luxe­re pan­den.”

Sfeer

„De Riet­vink is een prach­ti­ge vil­la met veel sfeer. We mik­ken hier op het mid­den- en ho­ge­re za­ke­lij­ke seg­ment. Op een mooie plek voor ver­ga­de­rin­gen, se­mi­nars of een con­gres. Puur za­ke­lijk dus.” In het zicht van CEO's uit La­ren, en de me­dia­we­reld, die deze lo­ca­tie in de kom bij de A1-af­slag/op­rit da­ge­lijks pas­se­ren. „Een druk punt waar je bin­nen ei­gen­lijk niets van merkt.” Dub­bel glas doet zijn werk en het snel­weg­ge­luid gaat over de Riet­vink heen. Rond de vil­la, waar vrij­dag van 14.00 uur tot 19.00 uur open huis wordt ge­hou­den (aan­mel­den via vil­la­riet­vink.nl) zijn 65 par­keer­plek­ken. „Met 1000 vier­kan­te me­ter (in­clu­sief nieu­we aan­bouw, red.) is het ook gro­ter dan je denkt.” Bij­na ie­de­re ka­mer in het uit 1926 stam­men­de ge­bouw is be­nut voor het ge­bruik als ver­ga­deruim­te. Er zijn in to­taal 15 sa­lons en ka­mers, plus een gro­te zaal voor 150 gas­ten. „Het moet zich­zelf ver­ko­pen. Daar gaan wij voor.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]