Villa Rietvink eyecatcher in het Gooi

27 sept.- "Vil­la Riet­vink is een mooi vi­si­te­kaart­je voor ons. Dat was ook de re­den om hier in La­ren fors te in­ves­te­ren. We zijn er iets meer dan een jaar mee be­zig ge­weest. Het was uit­ge­woond door anti-kraak, de rie­ten kap weg­ge­sle­ten en je zak­te door een paar vloe­ren heen. Heel jam­mer", zegt de nieu­we ei­ge­naar Timo Kruft in de blau­we 'no­ta­ris­ka­mer', een her­in­ne­ring aan een ex-huur­der van het voor­ma­li­ge Rijks­wa­ter­staat-kan­toor.
De 44-ja­ri­ge on­der­ne­mer is met zijn TeKa Groep uit Bar­ne­veld een in­no­va­tie­ve spe­ler in de event-, ca­te­ring- en ho­re­ca­bran­che, en ex­ploi­teert 17 mo­nu­men­ta­le of in­du­striële ge­bou­wen, on­der an­de­re in Amers­foort en Soest. „Het op­knap­pen van deze vil­la kost­te veel tijd, want je wil het ge­woon heel mooi heb­ben, niet open­gaan voor­dat alle punt­jes op de i zijn ge­zet. En er zat mach­tig veel schil­der­werk aan. Al dat hout bin­nen en bui­ten. Vier schil­ders zijn maan­den be­zig ge­weest.”

Het liefst had Timo Kruft in dit ge­meen­te­lijk mo­nu­ment een res­tau­rant ge­ves­tigd. „Dat heb ik de ge­meen­te voor­ge­steld, maar die wa­ren vrij stel­lig in hun af­wij­zing. Bang dat hier een McDo­nald's zou ko­men. We heb­ben la­ten zien dat we echt se­ri­eus zijn en geen spel­le­tje speel­den om een ver­gun­ning te krij­gen. Er is nu res­pect, dan merk je. Leuk, want dit is ons werk: het her­stel­len van bij­zon­de­re pan­den met een ei­gen ploeg. We zijn aan het in­ves­te­ren in luxe­re pan­den.”

Sfeer

„De Riet­vink is een prach­ti­ge vil­la met veel sfeer. We mik­ken hier op het mid­den- en ho­ge­re za­ke­lij­ke seg­ment. Op een mooie plek voor ver­ga­de­rin­gen, se­mi­nars of een con­gres. Puur za­ke­lijk dus.” In het zicht van CEO's uit La­ren, en de me­dia­we­reld, die deze lo­ca­tie in de kom bij de A1-af­slag/op­rit da­ge­lijks pas­se­ren. „Een druk punt waar je bin­nen ei­gen­lijk niets van merkt.” Dub­bel glas doet zijn werk en het snel­weg­ge­luid gaat over de Riet­vink heen. Rond de vil­la, waar vrij­dag van 14.00 uur tot 19.00 uur open huis wordt ge­hou­den (aan­mel­den via vil­la­riet­vink.nl) zijn 65 par­keer­plek­ken. „Met 1000 vier­kan­te me­ter (in­clu­sief nieu­we aan­bouw, red.) is het ook gro­ter dan je denkt.” Bij­na ie­de­re ka­mer in het uit 1926 stam­men­de ge­bouw is be­nut voor het ge­bruik als ver­ga­deruim­te. Er zijn in to­taal 15 sa­lons en ka­mers, plus een gro­te zaal voor 150 gas­ten. „Het moet zich­zelf ver­ko­pen. Daar gaan wij voor.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]