Villa Rietvink eyecatcher in het Gooi

27 sept.- "Vil­la Riet­vink is een mooi vi­si­te­kaart­je voor ons. Dat was ook de re­den om hier in La­ren fors te in­ves­te­ren. We zijn er iets meer dan een jaar mee be­zig ge­weest. Het was uit­ge­woond door anti-kraak, de rie­ten kap weg­ge­sle­ten en je zak­te door een paar vloe­ren heen. Heel jam­mer", zegt de nieu­we ei­ge­naar Timo Kruft in de blau­we 'no­ta­ris­ka­mer', een her­in­ne­ring aan een ex-huur­der van het voor­ma­li­ge Rijks­wa­ter­staat-kan­toor.
De 44-ja­ri­ge on­der­ne­mer is met zijn TeKa Groep uit Bar­ne­veld een in­no­va­tie­ve spe­ler in de event-, ca­te­ring- en ho­re­ca­bran­che, en ex­ploi­teert 17 mo­nu­men­ta­le of in­du­striële ge­bou­wen, on­der an­de­re in Amers­foort en Soest. „Het op­knap­pen van deze vil­la kost­te veel tijd, want je wil het ge­woon heel mooi heb­ben, niet open­gaan voor­dat alle punt­jes op de i zijn ge­zet. En er zat mach­tig veel schil­der­werk aan. Al dat hout bin­nen en bui­ten. Vier schil­ders zijn maan­den be­zig ge­weest.”

Het liefst had Timo Kruft in dit ge­meen­te­lijk mo­nu­ment een res­tau­rant ge­ves­tigd. „Dat heb ik de ge­meen­te voor­ge­steld, maar die wa­ren vrij stel­lig in hun af­wij­zing. Bang dat hier een McDo­nald's zou ko­men. We heb­ben la­ten zien dat we echt se­ri­eus zijn en geen spel­le­tje speel­den om een ver­gun­ning te krij­gen. Er is nu res­pect, dan merk je. Leuk, want dit is ons werk: het her­stel­len van bij­zon­de­re pan­den met een ei­gen ploeg. We zijn aan het in­ves­te­ren in luxe­re pan­den.”

Sfeer

„De Riet­vink is een prach­ti­ge vil­la met veel sfeer. We mik­ken hier op het mid­den- en ho­ge­re za­ke­lij­ke seg­ment. Op een mooie plek voor ver­ga­de­rin­gen, se­mi­nars of een con­gres. Puur za­ke­lijk dus.” In het zicht van CEO's uit La­ren, en de me­dia­we­reld, die deze lo­ca­tie in de kom bij de A1-af­slag/op­rit da­ge­lijks pas­se­ren. „Een druk punt waar je bin­nen ei­gen­lijk niets van merkt.” Dub­bel glas doet zijn werk en het snel­weg­ge­luid gaat over de Riet­vink heen. Rond de vil­la, waar vrij­dag van 14.00 uur tot 19.00 uur open huis wordt ge­hou­den (aan­mel­den via vil­la­riet­vink.nl) zijn 65 par­keer­plek­ken. „Met 1000 vier­kan­te me­ter (in­clu­sief nieu­we aan­bouw, red.) is het ook gro­ter dan je denkt.” Bij­na ie­de­re ka­mer in het uit 1926 stam­men­de ge­bouw is be­nut voor het ge­bruik als ver­ga­deruim­te. Er zijn in to­taal 15 sa­lons en ka­mers, plus een gro­te zaal voor 150 gas­ten. „Het moet zich­zelf ver­ko­pen. Daar gaan wij voor.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]