Veel activiteiten in Week van Erfgooier

31 okt.- De 'Week van de Erf­gooi­er' is een ini­ti­a­tief van de Stich­ting Stad- en Lan­de van Gooi­land. Er zijn deze week di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd in het ka­der van dit eve­ne­ment dat het veer­tig ja­rig be­staan van de stich­ting op­luis­tert.
Een van de hoog­te­pun­ten van de Week van de Erf­gooi­er is de pre­sen­ta­tie van het boek 'Er­gooi­ers ge­por­tre­t­eer­d'. An­ton Kos schreef dit werk ter ge­le­gen­heid van het veer­tig ja­rig be­staan van de stich­ting. De pre­sen­ta­tie ge­beurt vrij­dag 3 no­vem­ber tij­dens de slot­ma­ni­fes­ta­tie in De Gro­te Kerk van Naar­den.

Voor het zo­ver is or­ga­ni­seert de Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Gooi mor­gen een con­gres dat in het te­ken staat van ‘De ei­gen­zin­ni­ge erf­gooi­er in 2017’. In de bi­bli­o­theek Hil­ver­sum is een ten­toon­stel­ling over de erf­gooi­ers te zien en in de bi­bli­o­the­ken Bus­sum, Naar­den en Mui­den wordt een vi­deo­pre­sen­ta­tie ge­toond. In Hui­zen heeft het Hui­zer Mu­se­um een rou­te uit­ge­zet langs de eta­la­ges van win­kels waar ou­der­wet­se werk­tui­gen staan uit­ge­stald. Hier­aan is ook een prijs­vraag ver­bon­den.
Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

2°Cdi
-1,5°Cwo
-3,5°Cdo
-2,5°Cvr

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]