Veel activiteiten in Week van Erfgooier

31 okt.- De 'Week van de Erf­gooi­er' is een ini­ti­a­tief van de Stich­ting Stad- en Lan­de van Gooi­land. Er zijn deze week di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd in het ka­der van dit eve­ne­ment dat het veer­tig ja­rig be­staan van de stich­ting op­luis­tert.
Een van de hoog­te­pun­ten van de Week van de Erf­gooi­er is de pre­sen­ta­tie van het boek 'Er­gooi­ers ge­por­tre­t­eer­d'. An­ton Kos schreef dit werk ter ge­le­gen­heid van het veer­tig ja­rig be­staan van de stich­ting. De pre­sen­ta­tie ge­beurt vrij­dag 3 no­vem­ber tij­dens de slot­ma­ni­fes­ta­tie in De Gro­te Kerk van Naar­den.

Voor het zo­ver is or­ga­ni­seert de Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Gooi mor­gen een con­gres dat in het te­ken staat van ‘De ei­gen­zin­ni­ge erf­gooi­er in 2017’. In de bi­bli­o­theek Hil­ver­sum is een ten­toon­stel­ling over de erf­gooi­ers te zien en in de bi­bli­o­the­ken Bus­sum, Naar­den en Mui­den wordt een vi­deo­pre­sen­ta­tie ge­toond. In Hui­zen heeft het Hui­zer Mu­se­um een rou­te uit­ge­zet langs de eta­la­ges van win­kels waar ou­der­wet­se werk­tui­gen staan uit­ge­stald. Hier­aan is ook een prijs­vraag ver­bon­den.
Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdi
16,5°Cwo
18°Cdo
19,5°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]