Vandaag knipactie tegen borstkanker bij Gooise barbier

27 aug.- BN ers steunen de knipactie tegen borstkanker bij de Gooise barbier aan de Nieuweweg. Kap­ster Joy­ce Kruit­hof (27) schopt haar schoen uit en showt de ta­toe­a­ge van een ver­stren­gel­de moe­der en doch­ter op haar voet. ,,La­ten zet­ten toen ik wist dat ik dra­ger van het er­fe­lij­ke borst­kan­ker­gen ben.”
Joy­ce Kruit­hof is de mo­tor ach­ter de knip­ac­tie te­gen borst­kan­ker, zon­dag­mid­dag van twaalf tot zes bij Bar­bier Ro­gier in hart­je La­ren. ,,Man­nen kun­nen zich la­ten knip­pen voor twin­tig euro. De op­brengst gaat naar KWF Kan­ker­be­strij­ding. Meer ge­ven mag na­tuur­lijk ook”, knip­oogt ze.

,,Wordt een ge­zel­lig feest­je. We gaan kei­hard knip­pen te­gen kan­ker. Nu al krij­gen we do­na­ties! Jo­h­n­ny de Mol en an­de­re be­ken­de Ne­der­lan­ders die hier klant zijn, ge­ven geld. En sla­ge­rij Spoel­der spon­sort kip­pen­vleu­gel­tjes. Top al­le­maal, hè!”

Met haar ko­per­ro­de lok­ken en lan­ge be­nen is ze een op­val­len­de ver­schij­ning in de au­then­tie­ke bar­ber­shop aan de Nieu­we­weg, een man­nen­wal­hal­la voor knip­pen en sche­ren. ,,Je moet hier wel te­gen har­de grap­pen kun­nen. Als ik vraag in welk stand­je ik een kap­sel moet op­sche­ren, kun je wel ra­den wat de re­ac­tie is. En als Dout­zen Kroes langsloopt, vlie­gen ze de straat op.”

Bier­tje

Ze is ge­liefd in de bar­ber­shop, waar een t-shirt met haar sexy af­beel­ding te koop is. Is ze een keer ver­drie­tig, dan heb­ben de stoe­re bar­biers hun ei­gen ma­nier om haar op te beu­ren. ,,’We drin­ken er na het werk wel een bier­tje op’, zeg­gen ze dan. Weet je, dat is ook wel weer lek­ker. Ik vind het heer­lijk hier. Al die prac­ti­cal jo­kes. Zit Gor­don in de stoel dan draai­en we Gerard Jo­ling. Na­tuur­lijk vond ik de eer­ste keer dat ik René Fro­ger moest knip­pen eng, maar nu vraag ik ge­woon hoe zijn va­kan­tie was.”

Ze draagt de knip­ac­tie sym­bo­lisch op aan haar moe­der en oma. ,,Borst­kan­ker zit in de fa­mi­lie. Mijn moe­der heeft het twee keer ge­had. Haar bor­sten zijn weg­ge­haald. Mijn oma heeft het ook ge­kre­gen.” Twee jaar ge­le­den liet ze zich­zelf tes­ten. ,,Ik wil­de we­ten of ik gen-draag­ster ben. Een le­ven in on­ze­ker­heid is ook niks. De uit­slag kreeg ik in Utrecht. ’Ik heb het niet', dacht ik. Maar de bood­schap was: 'He­laas, je bent draag­ster'. Mijn moe­der was heel ver­drie­tig, maar bij mij drong het nog niet door of zo. Pas toen ik voor het eerst een mri-scan kreeg werd het pit­tig. Shit, moet dit elke keer?” De jon­ge kap­ster loopt niet graag te koop met haar ver­haal. ,,Ik wil niet zie­lig over ko­men. Al­leen als ie­mand er naar vraagt ver­tel ik het. Ik merk ook dat er voor­oor­de­len be­staan waar­door ik er niet mak­ke­lijk over praat. Be­paal­de jon­gens vin­den het ge­woon niet leuk om een meis­je met een rug­zak­je te da­ten.” Vrou­wen met een BRCA 2-gen­mu­ta­tie, het type waar­mee Joy­ce Kruit­hof is be­last, heb­ben 60 tot 80 pro­cent kans op borst­kan­ker en 5 tot 20 pro­cent kans op ei­er­stok­kan­ker.

An­ge­li­na Jo­lie

Een paar da­gen ge­le­den is ze weer ge­con­tro­leerd. ,,Ik maak me geen zor­gen. Niks aan de hand. Maar als ik in het zie­ken­huis ben voor de uit­slag, word ik toch al­tijd stil en ne­de­rig.” Of ze net als ac­tri­ce An­ge­li­na Jo­lie, ook be­last met een er­fe­lijk borst­kan­ker­gen, ooit pre­ven­tief haar bor­sten en ei­er­stok­ken laat weg­ha­len, weet de kap­ster nog niet. ,,Daar denk ik nog niet aan. Eerst kin­de­ren, op ter­mijn. Mis­schien zeg ik ooit, haal al­les maar weg”, peinst ze hard­op. ,,Ik sta po­si­tief in het le­ven. Voor mij is het glas half­vol. Jaar­lijks word ik ge­scand. Stel dát je het hebt dan ga je door de mal­le mo­len en ben je er vroeg bij.” Haar gro­te voor­beeld? ,,Mijn moe­der. Een bik­kel. Drie keer bij­na dood ge­weest, maar ze zet al­tijd door. Haar ma­ke­laars­kan­toor gaat als een tie­re­lier.” Ze zegt dat ze is ver­an­derd. ,,Door zo’n uit­slag word je in één keer vol­was­sen. Ik ben ge­voe­lig, maar kan din­gen nu toch be­ter re­la­ti­ve­ren.” bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 27-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]