UNESCO-status Geopark nabij

18 mrt.- Het Ne­der­lands Forum Unes­co Glo­bal Ge­o­parks heeft on­langs ad­vies uit­ge­bracht over de haal­baar­heid van de zes ge­o­park-ini­ti­a­tie­ven in Ne­der­land. Twee zijn vol­gens het fo­rum kans­rijk om de in­ter­na­ti­o­na­le Unes­co Glo­bal Ge­o­park sta­tus te krij­gen. Ge­o­park Gooi en Vecht is daar één van. Het is 'in­hou­de­lijk zelf­stan­dig kans­rijk.’ Het ver­haal is scherp, in­te­res­sant en bin­nen het the­ma wa­ter een toe­voe­ging op en on­der­schei­dend van de an­de­re kans­heb­ber: Schel­de Del­ta. Het fo­rum denkt dat ge­o­park Gooi en Vecht nog kans­rij­ker wordt als het sa­men op­trekt met de Heu­vel­rug als een sa­men­han­gend ge­o­lo­gisch sys­teem. Eni­ge be­stuur­lij­ke on­der­steu­ning van de pro­vin­cies Noord-Hol­land en Utrecht is dan wel no­dig. Zelf­stan­dig is de Heu­vel­rug niet kans­rijk, vol­gens het Forum. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 18-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]