Stresstest wateroverlast, hitte en droogte

19 okt.-Hoe kwets­baar zijn het Gooi, de Vecht­streek en om­ge­ving voor he­vi­ge re­gen­val, aan­hou­den­de hit­te en (als ge­volg daar­van) droog­te? Om daar ach­ter te ko­men la­ten de ze­ven ge­meen­ten in het Gooi en de Vecht­streek, acht na­bu­ri­ge ge­meen­ten en Wa­ter­schap Am­stel Gooi en Vecht mo­men­teel een 'stresstest' uit­voe­ren.
De test is no­dig om­dat het kli­maat ver­an­dert en over­he­den zich moe­ten wa­pe­nen te­gen de ge­vol­gen van he­vi­ge re­gen, hit­te en droog­te. De uit­kom­sten van de stresstest wor­den nog voor de jaar­wis­se­ling sa­men­ge­voegd tot een 'kli­maat­at­las'.

De test wordt uit­ge­voerd door ken­nis­bu­reau Ne­len en Schuur­mans in Utrecht. Dit bu­reau stelt ook de kli­maat­at­las sa­men. Daar­in is per straat en zelfs per per­ceel te zien waar de boel blank komt te staan na he­vi­ge re­gen (dus ook wel­ke we­gen dan on­be­gaan­baar zijn), langs wel­ke rou­tes het wa­ter weg­stroomt, waar het scha­de aan­richt en hoe erg die zal zijn, wel­ke de­len van dor­pen en ste­den ge­voe­lig zijn voor tem­pe­ra­tuur­stij­ging en­zo­voort. Met de kli­maat­at­las kun­nen ge­meen­ten be­pa­len waar in­ge­gre­pen no­dig zijn. In­wo­ners kun­nen zien wat er in hun di­rec­te om­ge­ving wel of niet dreigt.

Re­cent le­ver­de Ne­len en Schuur­man een kli­maat­at­las af voor Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land en 28 ge­meen­ten in het ge­bied van dat schap. Voor­beel­den van kli­maat­kaar­ten zijn te vin­den op www.klimaatatlas.net. In 2019 moet voor alle Ne­der­land­se ge­meen­ten een kli­maat­at­las be­schik­baar zijn. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Peter van Rietschoten
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cvr
3,5°Cza
3,5°Czo
4°Cma

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]