Stresstest wateroverlast, hitte en droogte

19 okt.-Hoe kwets­baar zijn het Gooi, de Vecht­streek en om­ge­ving voor he­vi­ge re­gen­val, aan­hou­den­de hit­te en (als ge­volg daar­van) droog­te? Om daar ach­ter te ko­men la­ten de ze­ven ge­meen­ten in het Gooi en de Vecht­streek, acht na­bu­ri­ge ge­meen­ten en Wa­ter­schap Am­stel Gooi en Vecht mo­men­teel een 'stresstest' uit­voe­ren.
De test is no­dig om­dat het kli­maat ver­an­dert en over­he­den zich moe­ten wa­pe­nen te­gen de ge­vol­gen van he­vi­ge re­gen, hit­te en droog­te. De uit­kom­sten van de stresstest wor­den nog voor de jaar­wis­se­ling sa­men­ge­voegd tot een 'kli­maat­at­las'.

De test wordt uit­ge­voerd door ken­nis­bu­reau Ne­len en Schuur­mans in Utrecht. Dit bu­reau stelt ook de kli­maat­at­las sa­men. Daar­in is per straat en zelfs per per­ceel te zien waar de boel blank komt te staan na he­vi­ge re­gen (dus ook wel­ke we­gen dan on­be­gaan­baar zijn), langs wel­ke rou­tes het wa­ter weg­stroomt, waar het scha­de aan­richt en hoe erg die zal zijn, wel­ke de­len van dor­pen en ste­den ge­voe­lig zijn voor tem­pe­ra­tuur­stij­ging en­zo­voort. Met de kli­maat­at­las kun­nen ge­meen­ten be­pa­len waar in­ge­gre­pen no­dig zijn. In­wo­ners kun­nen zien wat er in hun di­rec­te om­ge­ving wel of niet dreigt.

Re­cent le­ver­de Ne­len en Schuur­man een kli­maat­at­las af voor Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land en 28 ge­meen­ten in het ge­bied van dat schap. Voor­beel­den van kli­maat­kaar­ten zijn te vin­den op www.klimaatatlas.net. In 2019 moet voor alle Ne­der­land­se ge­meen­ten een kli­maat­at­las be­schik­baar zijn. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Peter van Rietschoten
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cma
30°Cdi
28,5°Cwo
22°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]