Stresstest wateroverlast, hitte en droogte

19 okt.-Hoe kwets­baar zijn het Gooi, de Vecht­streek en om­ge­ving voor he­vi­ge re­gen­val, aan­hou­den­de hit­te en (als ge­volg daar­van) droog­te? Om daar ach­ter te ko­men la­ten de ze­ven ge­meen­ten in het Gooi en de Vecht­streek, acht na­bu­ri­ge ge­meen­ten en Wa­ter­schap Am­stel Gooi en Vecht mo­men­teel een 'stresstest' uit­voe­ren.
De test is no­dig om­dat het kli­maat ver­an­dert en over­he­den zich moe­ten wa­pe­nen te­gen de ge­vol­gen van he­vi­ge re­gen, hit­te en droog­te. De uit­kom­sten van de stresstest wor­den nog voor de jaar­wis­se­ling sa­men­ge­voegd tot een 'kli­maat­at­las'.

De test wordt uit­ge­voerd door ken­nis­bu­reau Ne­len en Schuur­mans in Utrecht. Dit bu­reau stelt ook de kli­maat­at­las sa­men. Daar­in is per straat en zelfs per per­ceel te zien waar de boel blank komt te staan na he­vi­ge re­gen (dus ook wel­ke we­gen dan on­be­gaan­baar zijn), langs wel­ke rou­tes het wa­ter weg­stroomt, waar het scha­de aan­richt en hoe erg die zal zijn, wel­ke de­len van dor­pen en ste­den ge­voe­lig zijn voor tem­pe­ra­tuur­stij­ging en­zo­voort. Met de kli­maat­at­las kun­nen ge­meen­ten be­pa­len waar in­ge­gre­pen no­dig zijn. In­wo­ners kun­nen zien wat er in hun di­rec­te om­ge­ving wel of niet dreigt.

Re­cent le­ver­de Ne­len en Schuur­man een kli­maat­at­las af voor Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land en 28 ge­meen­ten in het ge­bied van dat schap. Voor­beel­den van kli­maat­kaar­ten zijn te vin­den op www.klimaatatlas.net. In 2019 moet voor alle Ne­der­land­se ge­meen­ten een kli­maat­at­las be­schik­baar zijn. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Peter van Rietschoten
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]