Sport in Laren ter discussie

16 jan.-Po­li­tiek café het Gooi en de Sport­raad van La­ren hou­den don­der­dag­avond een de­bat over de sport in La­ren. De raad heeft sport­ver­e­ni­gin­gen in het dorp ge­vraagd hun le­den te por­ren mas­saal naar het Brink­huis te ko­men. Doel is dui­de­lijk te ma­ken dat de plaat­se­lij­ke sport meer dan ooit be­hoef­te heeft aan ge­meen­te­lij­ke on­der­steu­ning. Lei­ders van de po­li­tie­ke par­tij­en mo­gen ver­tel­len wat hier­over is op­ge­no­men in hun ver­kie­zings­pro­gram­ma's. Aan­vang 20 uur. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 16-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
17°Czo
15,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]