Societeit Jan Hamdorff

10 mrt.- Bur­ge­mees­ter El­bert Roest houdt don­der­dag 30 maart om 20.30 uur een le­zing bij de ’So­cië­teit Jan Ham­dorf­f', Drift 2 in La­ren. De le­zing gaat over ver­an­de­rin­gen bin­nen La­ren in zijn pe­ri­o­de van 16 jaar bur­ge­mees­ter­schap en de po­li­tie­ke/­be­stuur­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen bin­nen La­ren en het ge­bied Gooi en Vecht­streek. De le­zing is ook voor niet-le­den toe­gan­ke­lijk. So­cië­teit Jan Ham­dorff dankt het ont­staan en iden­ti­teit aan ’Het Kroeg­je' van het toen­ma­li­ge Ho­tel Ham­dorff, de plek waar deze in 1959 werd op­ge­richt. ’De so­cië­teit be­schikt over een ei­gen ge­bouw met bar, stam­ta­fel, bil­jart en ken­merkt zich als een ech­te vrien­den­club van man­nen van wie ve­len hun maat­schap­pe­lij­ke car­riè­re ach­ter de rug heb­ben en som­mi­gen nog werk­zaam zijn', al­dus se­cre­ta­ris Evert de Jong. Naast de vas­te we­ke­lijk­se so­cië­teits­avond zijn er ac­ti­vi­tei­ten als brid­ge, bil­jart, golf en cul­tu­re­le of spor­tie­ve uit­stap­jes. Aan­mel­ding voor de le­zing of ken­nis­ma­king met de so­cië­teit kan door te e-mai­len naar se­cre­ta­ris@so­cie­teit­ham­dorff.nl. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 10-3-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Rondje BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

19 aug.- Een van de leuke dingen van het Raadslidmaatschap is het meelopen in ’t veld. Ik was in de gelukkige omstan-digheid om een rondje Laren te mogen maken met onze ‘Larense’ BOA. Een heel sympathieke, maar vooral gedul- dige handhaver van de openbare orde.  In ons (ik w  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdi
18°Cwo
16°Cdo
18°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]