Singer haalt doek nieuw theater op

29 aug.- De opening van het nieuwe Singer-complex nadert. De ontwerpers gaven maandag een media-rondleiding. Er wordt nog koortsachtig aan de laatste losse ’eindjes’ gewerkt, vrijdagmiddag vindt hier al het afscheid van burgemeester Elbert Roest plaats.

Het meest op­val­lend aan de in­tie­me, hou­ten the­a­ter­zaal van Sin­ger zijn de met het zaal­licht 'mee­kleu­ren­de' 400 stoe­len.„Er is be­wust van­we­ge deze klei­ne zaal niet ge­ko­zen voor kleu­ren als rood of fel blauw", ver­telt ar­chi­tect Os­car Vos maan­dag tij­dens de rond­lei­ding voor jour­na­lis­ten. De stoe­len (met rug­steun) ko­men uit Ita­lië. Het mee­kleu­ren is te dan­ken aan de stof­tin­ten roe­st­rood, blauw en an­tra­ciet. De stoe­len bie­den ook op­val­lend veel been­ruim­te. „Die is gi­gan­tisch: 101 cen­ti­me­ter, de norm in the­a­ter­land is 85 cen­ti­me­ter", vult al­ge­meen di­rec­teur Evert van Os aan. „We wil­len een luxe er­va­ring mee­ge­ven aan de be­zoe­ker.” Dat is ge­lukt.

Het hart van de nieuw­bouw is de the­a­ter­zaal zelf die in te­gen­stel­ling tot de oude zaal breed is aan­ge­legd, waar­door de af­stand tus­sen pu­bliek en po­di­um klein is. Bij het in­te­ri­eur is sterk re­ke­ning ge­hou­den met de akoes­tiek en de wan­den zijn ge­maakt van ker­sen­hout.

Voor het Sin­ger-ont­werp te­ken­den Os­car Vos en Tho­mas Die­ben van ar­chi­tec­tuur­stu­dio krft en in­te­ri­eur­ar­chi­tect San­ne Oo­men."Uit­gangs­punt was dat je als pu­bliek al­tijd wel­kom bent in de foy­er en de beel­den­tuin", ver­telt Vos. "Ie­der­een mag daar naar bin­nen. De vil­la van de Sin­gers zit ook niet lan­ger vast­ge­koekt aan het the­a­ter. In de nieu­we foy­er zie je de oude, ge­res­tau­reer­de vil­la­ge­vel weer te­rug.” Vos om­schrijft de foy­er als „een over­dekt dorps­plein.”

Gra­tis

De nieuw­bouw kost 15 mil­joen euro. "Par­ti­cu­lie­ren heb­ben 11,5 mil­joen bij­ge­dra­gen. Dat is uniek in cul­tu­reel Ne­der­land. Meer dan 1,5 mil­joen heb­ben we van cul­tuur­fond­sen ge­kre­gen, waar­on­der een mil­joen van de Ban­kGi­ro Lo­te­rij.” De ge­meen­te La­ren heeft twee mil­joen euro bij­ge­dra­gen, plus de aan­leg van het gra­tis toe­gan­ke­lij­ke par­keer­ter­rein. De jaar­lijk­se, ge­meen­te­lij­ke bij­dra­ge voor Sin­ger La­ren is nu ge­fixeerd. Van Os: "Ze­ven pro­cent van onze ex­ploi­ta­tie, bij ge­mid­del­de cul­tu­re­le in­stel­lin­gen is dat ze­ven­tig pro­cent. Dank­baar zijn we voor de bij­dra­gen van de sa­men­le­ving en trots op het re­sul­taat.” De beel­den­tuin van ar­chi­tect Piet Ou­dolf wordt in het na­jaar aan­ge­legd. Het eind­re­sul­taat is dan in 2018 te be­won­de­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Czo
18,5°Cma
16°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]