Singer haalt doek nieuw theater op

29 aug.- De opening van het nieuwe Singer-complex nadert. De ontwerpers gaven maandag een media-rondleiding. Er wordt nog koortsachtig aan de laatste losse ’eindjes’ gewerkt, vrijdagmiddag vindt hier al het afscheid van burgemeester Elbert Roest plaats.

Het meest op­val­lend aan de in­tie­me, hou­ten the­a­ter­zaal van Sin­ger zijn de met het zaal­licht 'mee­kleu­ren­de' 400 stoe­len.„Er is be­wust van­we­ge deze klei­ne zaal niet ge­ko­zen voor kleu­ren als rood of fel blauw", ver­telt ar­chi­tect Os­car Vos maan­dag tij­dens de rond­lei­ding voor jour­na­lis­ten. De stoe­len (met rug­steun) ko­men uit Ita­lië. Het mee­kleu­ren is te dan­ken aan de stof­tin­ten roe­st­rood, blauw en an­tra­ciet. De stoe­len bie­den ook op­val­lend veel been­ruim­te. „Die is gi­gan­tisch: 101 cen­ti­me­ter, de norm in the­a­ter­land is 85 cen­ti­me­ter", vult al­ge­meen di­rec­teur Evert van Os aan. „We wil­len een luxe er­va­ring mee­ge­ven aan de be­zoe­ker.” Dat is ge­lukt.

Het hart van de nieuw­bouw is de the­a­ter­zaal zelf die in te­gen­stel­ling tot de oude zaal breed is aan­ge­legd, waar­door de af­stand tus­sen pu­bliek en po­di­um klein is. Bij het in­te­ri­eur is sterk re­ke­ning ge­hou­den met de akoes­tiek en de wan­den zijn ge­maakt van ker­sen­hout.

Voor het Sin­ger-ont­werp te­ken­den Os­car Vos en Tho­mas Die­ben van ar­chi­tec­tuur­stu­dio krft en in­te­ri­eur­ar­chi­tect San­ne Oo­men."Uit­gangs­punt was dat je als pu­bliek al­tijd wel­kom bent in de foy­er en de beel­den­tuin", ver­telt Vos. "Ie­der­een mag daar naar bin­nen. De vil­la van de Sin­gers zit ook niet lan­ger vast­ge­koekt aan het the­a­ter. In de nieu­we foy­er zie je de oude, ge­res­tau­reer­de vil­la­ge­vel weer te­rug.” Vos om­schrijft de foy­er als „een over­dekt dorps­plein.”

Gra­tis

De nieuw­bouw kost 15 mil­joen euro. "Par­ti­cu­lie­ren heb­ben 11,5 mil­joen bij­ge­dra­gen. Dat is uniek in cul­tu­reel Ne­der­land. Meer dan 1,5 mil­joen heb­ben we van cul­tuur­fond­sen ge­kre­gen, waar­on­der een mil­joen van de Ban­kGi­ro Lo­te­rij.” De ge­meen­te La­ren heeft twee mil­joen euro bij­ge­dra­gen, plus de aan­leg van het gra­tis toe­gan­ke­lij­ke par­keer­ter­rein. De jaar­lijk­se, ge­meen­te­lij­ke bij­dra­ge voor Sin­ger La­ren is nu ge­fixeerd. Van Os: "Ze­ven pro­cent van onze ex­ploi­ta­tie, bij ge­mid­del­de cul­tu­re­le in­stel­lin­gen is dat ze­ven­tig pro­cent. Dank­baar zijn we voor de bij­dra­gen van de sa­men­le­ving en trots op het re­sul­taat.” De beel­den­tuin van ar­chi­tect Piet Ou­dolf wordt in het na­jaar aan­ge­legd. Het eind­re­sul­taat is dan in 2018 te be­won­de­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cdi
12°Cwo
12°Cdo
11,5°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]