Singer haalt doek nieuw theater op

29 aug.- De opening van het nieuwe Singer-complex nadert. De ontwerpers gaven maandag een media-rondleiding. Er wordt nog koortsachtig aan de laatste losse ’eindjes’ gewerkt, vrijdagmiddag vindt hier al het afscheid van burgemeester Elbert Roest plaats.

Het meest op­val­lend aan de in­tie­me, hou­ten the­a­ter­zaal van Sin­ger zijn de met het zaal­licht 'mee­kleu­ren­de' 400 stoe­len.„Er is be­wust van­we­ge deze klei­ne zaal niet ge­ko­zen voor kleu­ren als rood of fel blauw", ver­telt ar­chi­tect Os­car Vos maan­dag tij­dens de rond­lei­ding voor jour­na­lis­ten. De stoe­len (met rug­steun) ko­men uit Ita­lië. Het mee­kleu­ren is te dan­ken aan de stof­tin­ten roe­st­rood, blauw en an­tra­ciet. De stoe­len bie­den ook op­val­lend veel been­ruim­te. „Die is gi­gan­tisch: 101 cen­ti­me­ter, de norm in the­a­ter­land is 85 cen­ti­me­ter", vult al­ge­meen di­rec­teur Evert van Os aan. „We wil­len een luxe er­va­ring mee­ge­ven aan de be­zoe­ker.” Dat is ge­lukt.

Het hart van de nieuw­bouw is de the­a­ter­zaal zelf die in te­gen­stel­ling tot de oude zaal breed is aan­ge­legd, waar­door de af­stand tus­sen pu­bliek en po­di­um klein is. Bij het in­te­ri­eur is sterk re­ke­ning ge­hou­den met de akoes­tiek en de wan­den zijn ge­maakt van ker­sen­hout.

Voor het Sin­ger-ont­werp te­ken­den Os­car Vos en Tho­mas Die­ben van ar­chi­tec­tuur­stu­dio krft en in­te­ri­eur­ar­chi­tect San­ne Oo­men."Uit­gangs­punt was dat je als pu­bliek al­tijd wel­kom bent in de foy­er en de beel­den­tuin", ver­telt Vos. "Ie­der­een mag daar naar bin­nen. De vil­la van de Sin­gers zit ook niet lan­ger vast­ge­koekt aan het the­a­ter. In de nieu­we foy­er zie je de oude, ge­res­tau­reer­de vil­la­ge­vel weer te­rug.” Vos om­schrijft de foy­er als „een over­dekt dorps­plein.”

Gra­tis

De nieuw­bouw kost 15 mil­joen euro. "Par­ti­cu­lie­ren heb­ben 11,5 mil­joen bij­ge­dra­gen. Dat is uniek in cul­tu­reel Ne­der­land. Meer dan 1,5 mil­joen heb­ben we van cul­tuur­fond­sen ge­kre­gen, waar­on­der een mil­joen van de Ban­kGi­ro Lo­te­rij.” De ge­meen­te La­ren heeft twee mil­joen euro bij­ge­dra­gen, plus de aan­leg van het gra­tis toe­gan­ke­lij­ke par­keer­ter­rein. De jaar­lijk­se, ge­meen­te­lij­ke bij­dra­ge voor Sin­ger La­ren is nu ge­fixeerd. Van Os: "Ze­ven pro­cent van onze ex­ploi­ta­tie, bij ge­mid­del­de cul­tu­re­le in­stel­lin­gen is dat ze­ven­tig pro­cent. Dank­baar zijn we voor de bij­dra­gen van de sa­men­le­ving en trots op het re­sul­taat.” De beel­den­tuin van ar­chi­tect Piet Ou­dolf wordt in het na­jaar aan­ge­legd. Het eind­re­sul­taat is dan in 2018 te be­won­de­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cvr
3,5°Cza
3,5°Czo
4°Cma

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]