Respecteer rust in katholiek dorp

3 nov.-Een po­ging van VVD La­ren om bij wij­ze van uit­zon­de­ring twee koop­zon­da­gen in de­cem­ber voor su­per­mark­ten naar acht uur ’s mor­gens te ver­vroe­gen, is mis­lukt.
„De in­wo­ners wil­len op zon­dag 24 en zon­dag 31 de­cem­ber voor­be­rei­din­gen tref­fen voor de kerst­da­gen en nieuw­jaars­dag. Niet in lan­ge rij­en wach­ten door be­perk­te ope­nings­tij­den. Ook door be­perk­te ope­nings­tij­den in rand­ge­meen­ten wordt een gro­te toe­loop op de win­kels in La­ren ver­wacht. Goed voor La­ren dus. Op deze koop­zon­da­gen ’s mor­gens bood­schap­pen doen en daar­na de win­kels in om mode te ko­pen", al­dus Dé­sirée Nie­kus (VVD) tij­dens de raads­ver­ga­de­ring. „Nu is het rom­me­lig ge­re­geld. Bak­kers mo­gen om acht uur open, de su­per­mark­ten om tien uur en win­kels om twaalf uur. De win­ke­lier wil op deze da­gen goe­de ser­vi­ce ver­le­nen aan de klan­ten. Daar­om wil de VVD op deze twee da­gen ze de vrij­heid ge­ven om open te zijn van acht uur tot zes uur ’ s avonds. Eer­der dicht mag ook. We zijn hier­voor spe­ci­aal be­na­derd door de (plaat­se­lij­ke, red.) Jum­bo, in over­leg met Al­bert Heijn.”

Het La­ren­se col­le­ge was aan­van­ke­lijk van plan de ge­brui­ke­lij­ke tij­den aan te hou­den. Dus win­kels van­af twaalf uur, en bak­kers van­af acht uur. "Sim­pel­weg het mak­ke­lijkst te com­mu­ni­ce­ren", leg­de wet­hou­der Tij­men Smit uit. Na her­o­ver­we­ging koos het col­le­ge toch voor van tien tot vijf, voor de bood­schap­pen.

Het ver­baal felste ver­zet te­gen het VVD-voor­stel le­ver­de de PvdA. Mar­cus van den Brink: "Mor­di­cus te­gen. Op zon­dag­och­tend zijn de win­kels dicht in La­ren. Dat is con­se­quent en hou­den we zo. La­ren is een ka­tho­liek dorp, op zon­dag­och­tend rust en ga je niet shop­pen, blad­bla­zen of gras­maai­en.” Na in­ter­ven­tie van D66 nu­an­ceer­de Van den Brink: „Een van ori­gi­ne ka­tho­liek dorp. Rust op zon­dag­och­tend is een vorm van res­pect.”

De ge­meen­te­raad wees de uit­zon­der­lij­ke li­be­ra­li­se­ring af: 8-6.

De VVD zat met ge­krom­de te­nen. Bart de Nie: „Het gaat ons om de in­wo­ners die dan in gro­ten ge­ta­le de ruim­te moe­ten heb­ben hun bood­schap­pen te doen. Dat is ken­ne­lijk vol­strekt niet re­le­vant.”
 

Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cza
13,5°Czo
13°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]