Respecteer rust in katholiek dorp

3 nov.-Een po­ging van VVD La­ren om bij wij­ze van uit­zon­de­ring twee koop­zon­da­gen in de­cem­ber voor su­per­mark­ten naar acht uur ’s mor­gens te ver­vroe­gen, is mis­lukt.
„De in­wo­ners wil­len op zon­dag 24 en zon­dag 31 de­cem­ber voor­be­rei­din­gen tref­fen voor de kerst­da­gen en nieuw­jaars­dag. Niet in lan­ge rij­en wach­ten door be­perk­te ope­nings­tij­den. Ook door be­perk­te ope­nings­tij­den in rand­ge­meen­ten wordt een gro­te toe­loop op de win­kels in La­ren ver­wacht. Goed voor La­ren dus. Op deze koop­zon­da­gen ’s mor­gens bood­schap­pen doen en daar­na de win­kels in om mode te ko­pen", al­dus Dé­sirée Nie­kus (VVD) tij­dens de raads­ver­ga­de­ring. „Nu is het rom­me­lig ge­re­geld. Bak­kers mo­gen om acht uur open, de su­per­mark­ten om tien uur en win­kels om twaalf uur. De win­ke­lier wil op deze da­gen goe­de ser­vi­ce ver­le­nen aan de klan­ten. Daar­om wil de VVD op deze twee da­gen ze de vrij­heid ge­ven om open te zijn van acht uur tot zes uur ’ s avonds. Eer­der dicht mag ook. We zijn hier­voor spe­ci­aal be­na­derd door de (plaat­se­lij­ke, red.) Jum­bo, in over­leg met Al­bert Heijn.”

Het La­ren­se col­le­ge was aan­van­ke­lijk van plan de ge­brui­ke­lij­ke tij­den aan te hou­den. Dus win­kels van­af twaalf uur, en bak­kers van­af acht uur. "Sim­pel­weg het mak­ke­lijkst te com­mu­ni­ce­ren", leg­de wet­hou­der Tij­men Smit uit. Na her­o­ver­we­ging koos het col­le­ge toch voor van tien tot vijf, voor de bood­schap­pen.

Het ver­baal felste ver­zet te­gen het VVD-voor­stel le­ver­de de PvdA. Mar­cus van den Brink: "Mor­di­cus te­gen. Op zon­dag­och­tend zijn de win­kels dicht in La­ren. Dat is con­se­quent en hou­den we zo. La­ren is een ka­tho­liek dorp, op zon­dag­och­tend rust en ga je niet shop­pen, blad­bla­zen of gras­maai­en.” Na in­ter­ven­tie van D66 nu­an­ceer­de Van den Brink: „Een van ori­gi­ne ka­tho­liek dorp. Rust op zon­dag­och­tend is een vorm van res­pect.”

De ge­meen­te­raad wees de uit­zon­der­lij­ke li­be­ra­li­se­ring af: 8-6.

De VVD zat met ge­krom­de te­nen. Bart de Nie: „Het gaat ons om de in­wo­ners die dan in gro­ten ge­ta­le de ruim­te moe­ten heb­ben hun bood­schap­pen te doen. Dat is ken­ne­lijk vol­strekt niet re­le­vant.”
 

Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Tijmen Smit zegt: Laren bedankt!

19 mrt.- Vier jaar heb ik met veel plezier het vak van wethouder van ons mooie dorp mogen uitoefenen. De fantastische mensen van Laren, in de gemeenteraad, in het college en in het dorp hebben mij hi  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-2°Cma
-3°Cdi
-0,5°Cwo
1°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]