Respecteer rust in katholiek dorp

3 nov.-Een po­ging van VVD La­ren om bij wij­ze van uit­zon­de­ring twee koop­zon­da­gen in de­cem­ber voor su­per­mark­ten naar acht uur ’s mor­gens te ver­vroe­gen, is mis­lukt.
„De in­wo­ners wil­len op zon­dag 24 en zon­dag 31 de­cem­ber voor­be­rei­din­gen tref­fen voor de kerst­da­gen en nieuw­jaars­dag. Niet in lan­ge rij­en wach­ten door be­perk­te ope­nings­tij­den. Ook door be­perk­te ope­nings­tij­den in rand­ge­meen­ten wordt een gro­te toe­loop op de win­kels in La­ren ver­wacht. Goed voor La­ren dus. Op deze koop­zon­da­gen ’s mor­gens bood­schap­pen doen en daar­na de win­kels in om mode te ko­pen", al­dus Dé­sirée Nie­kus (VVD) tij­dens de raads­ver­ga­de­ring. „Nu is het rom­me­lig ge­re­geld. Bak­kers mo­gen om acht uur open, de su­per­mark­ten om tien uur en win­kels om twaalf uur. De win­ke­lier wil op deze da­gen goe­de ser­vi­ce ver­le­nen aan de klan­ten. Daar­om wil de VVD op deze twee da­gen ze de vrij­heid ge­ven om open te zijn van acht uur tot zes uur ’ s avonds. Eer­der dicht mag ook. We zijn hier­voor spe­ci­aal be­na­derd door de (plaat­se­lij­ke, red.) Jum­bo, in over­leg met Al­bert Heijn.”

Het La­ren­se col­le­ge was aan­van­ke­lijk van plan de ge­brui­ke­lij­ke tij­den aan te hou­den. Dus win­kels van­af twaalf uur, en bak­kers van­af acht uur. "Sim­pel­weg het mak­ke­lijkst te com­mu­ni­ce­ren", leg­de wet­hou­der Tij­men Smit uit. Na her­o­ver­we­ging koos het col­le­ge toch voor van tien tot vijf, voor de bood­schap­pen.

Het ver­baal felste ver­zet te­gen het VVD-voor­stel le­ver­de de PvdA. Mar­cus van den Brink: "Mor­di­cus te­gen. Op zon­dag­och­tend zijn de win­kels dicht in La­ren. Dat is con­se­quent en hou­den we zo. La­ren is een ka­tho­liek dorp, op zon­dag­och­tend rust en ga je niet shop­pen, blad­bla­zen of gras­maai­en.” Na in­ter­ven­tie van D66 nu­an­ceer­de Van den Brink: „Een van ori­gi­ne ka­tho­liek dorp. Rust op zon­dag­och­tend is een vorm van res­pect.”

De ge­meen­te­raad wees de uit­zon­der­lij­ke li­be­ra­li­se­ring af: 8-6.

De VVD zat met ge­krom­de te­nen. Bart de Nie: „Het gaat ons om de in­wo­ners die dan in gro­ten ge­ta­le de ruim­te moe­ten heb­ben hun bood­schap­pen te doen. Dat is ken­ne­lijk vol­strekt niet re­le­vant.”
 

Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cdo
7°Cvr
5°Cza
5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]