Regionale aanpak verward gedrag werkt

6 sept.-Regio Gooi en Vechtstreek is hard op weg om een sluitende en succesvolle aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. Dit blijkt uit de landelijke monitor. Die geeft een beeld hoe de regio’s het doen op het gebied zorg en ondersteuning voor mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen.


In onze regio is gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Voor de zomer maakten de acht gemeenten met verschillende partners afspraken om mensen met verward gedrag te beschermen en op te vangen. Het Rijk gaf daarvoor ruim 200.000 euro subsidie.

Portefeuillehouder Sociaal domein Eric van der Want is tevreden over deze gezamenlijke aanpak die moet voorkomen dat deze groep mensen tussen wal en schip belandt: “Iedere dag boeken we hier meer resultaat op door elkaar sneller op te zoeken en daarmee sneller mensen naar passende zorg toe te leiden. Hierdoor worden onveilige situaties voorkomen.” Bron: BEL Nieuws
Ga terug

Publicatie datum: 6-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]