PvdA: Ten minste 1/3 betaalbare woningen op Crailo

29 okt.- Na aan­koop van het Crailo-ter­rein dit jaar door de ge­meen­ten Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren van de pro­vin­cie, moe­ten er vol­gens de PvdA in de drie ge­meen­ten, voor­al be­taal­ba­re wo­nin­gen wor­den ge­bouwd.
’Het be­bouw­ba­re deel ligt te­gen de kern van Bus­sum. Daar moe­ten be­taal­ba­re wo­nin­gen ko­men. In ie­der ge­val vol­gens de re­gi­o­na­le woon­vi­sie min­stens 1/3 so­ci­a­le wo­ning­bouw. Lie­ver meer', vin­den PvdA-kop­stuk­ken Hans Ha­sel­ager (Hil­ver­sum), Fred Win­nubst (Gooi­se Me­ren) en Mar­cus van den Brink (La­ren).

’De nood is im­mers al heel lan­ge tijd hoog en hoog ge­ble­ven om­dat de af­ge­lo­pen ja­ren ze­ker in Gooi­se Me­ren voor­al is ge­bouwd in het dure en pe­per­du­re seg­ment. Een be­lang­rijk deel van het ge­bied bij de na­tuur­brug moet, zo­als ook met de pro­vin­cie was af­ge­spro­ken, te­rug­ge­ge­ven wor­den aan de na­tuur. In het mid­den­ge­bied te­gen de snel­weg zou­den en­ke­le be­drij­ven kun­nen ko­men die ver­plaatst wor­den uit bij­voor­beeld Hil­ver­sum. Denk aan Hun­kemöl­ler maar ook bij­voor­beeld de re­mi­se van Con­nexxi­on. Zo los je pro­ble­men op en krijg je ook in Hil­ver­sum weer ruim­te voor (so­ci­a­le) wo­ning­bouw. De in­zet op duur­zaam­heid in de plan­nen van de drie ge­meen­ten spreekt de PvdA aan, maar het moet wel be­taal­baar blij­ven.’

'Ui­ter­aard moet het al­le­maal wel fi­nan­ci­eel uit­ko­men. Dat wordt nog een uit­da­ging, maar daar moet je met drie ge­meen­ten sa­men uit kun­nen ko­men. Dan moet je niet gaan ru­zie­ma­ken over welk stuk­je grond van wie is. Een fai­re ver­deel­sleu­tel han­te­ren en de schou­ders er­on­der.’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cma
14,5°Cdi
15,5°Cwo
15,5°Cdo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]