PvdA: Ten minste 1/3 betaalbare woningen op Crailo

29 okt.- Na aan­koop van het Crailo-ter­rein dit jaar door de ge­meen­ten Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren van de pro­vin­cie, moe­ten er vol­gens de PvdA in de drie ge­meen­ten, voor­al be­taal­ba­re wo­nin­gen wor­den ge­bouwd.
’Het be­bouw­ba­re deel ligt te­gen de kern van Bus­sum. Daar moe­ten be­taal­ba­re wo­nin­gen ko­men. In ie­der ge­val vol­gens de re­gi­o­na­le woon­vi­sie min­stens 1/3 so­ci­a­le wo­ning­bouw. Lie­ver meer', vin­den PvdA-kop­stuk­ken Hans Ha­sel­ager (Hil­ver­sum), Fred Win­nubst (Gooi­se Me­ren) en Mar­cus van den Brink (La­ren).

’De nood is im­mers al heel lan­ge tijd hoog en hoog ge­ble­ven om­dat de af­ge­lo­pen ja­ren ze­ker in Gooi­se Me­ren voor­al is ge­bouwd in het dure en pe­per­du­re seg­ment. Een be­lang­rijk deel van het ge­bied bij de na­tuur­brug moet, zo­als ook met de pro­vin­cie was af­ge­spro­ken, te­rug­ge­ge­ven wor­den aan de na­tuur. In het mid­den­ge­bied te­gen de snel­weg zou­den en­ke­le be­drij­ven kun­nen ko­men die ver­plaatst wor­den uit bij­voor­beeld Hil­ver­sum. Denk aan Hun­kemöl­ler maar ook bij­voor­beeld de re­mi­se van Con­nexxi­on. Zo los je pro­ble­men op en krijg je ook in Hil­ver­sum weer ruim­te voor (so­ci­a­le) wo­ning­bouw. De in­zet op duur­zaam­heid in de plan­nen van de drie ge­meen­ten spreekt de PvdA aan, maar het moet wel be­taal­baar blij­ven.’

'Ui­ter­aard moet het al­le­maal wel fi­nan­ci­eel uit­ko­men. Dat wordt nog een uit­da­ging, maar daar moet je met drie ge­meen­ten sa­men uit kun­nen ko­men. Dan moet je niet gaan ru­zie­ma­ken over welk stuk­je grond van wie is. Een fai­re ver­deel­sleu­tel han­te­ren en de schou­ders er­on­der.’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]