PvdA: Ten minste 1/3 betaalbare woningen op Crailo

29 okt.- Na aan­koop van het Crailo-ter­rein dit jaar door de ge­meen­ten Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren van de pro­vin­cie, moe­ten er vol­gens de PvdA in de drie ge­meen­ten, voor­al be­taal­ba­re wo­nin­gen wor­den ge­bouwd.
’Het be­bouw­ba­re deel ligt te­gen de kern van Bus­sum. Daar moe­ten be­taal­ba­re wo­nin­gen ko­men. In ie­der ge­val vol­gens de re­gi­o­na­le woon­vi­sie min­stens 1/3 so­ci­a­le wo­ning­bouw. Lie­ver meer', vin­den PvdA-kop­stuk­ken Hans Ha­sel­ager (Hil­ver­sum), Fred Win­nubst (Gooi­se Me­ren) en Mar­cus van den Brink (La­ren).

’De nood is im­mers al heel lan­ge tijd hoog en hoog ge­ble­ven om­dat de af­ge­lo­pen ja­ren ze­ker in Gooi­se Me­ren voor­al is ge­bouwd in het dure en pe­per­du­re seg­ment. Een be­lang­rijk deel van het ge­bied bij de na­tuur­brug moet, zo­als ook met de pro­vin­cie was af­ge­spro­ken, te­rug­ge­ge­ven wor­den aan de na­tuur. In het mid­den­ge­bied te­gen de snel­weg zou­den en­ke­le be­drij­ven kun­nen ko­men die ver­plaatst wor­den uit bij­voor­beeld Hil­ver­sum. Denk aan Hun­kemöl­ler maar ook bij­voor­beeld de re­mi­se van Con­nexxi­on. Zo los je pro­ble­men op en krijg je ook in Hil­ver­sum weer ruim­te voor (so­ci­a­le) wo­ning­bouw. De in­zet op duur­zaam­heid in de plan­nen van de drie ge­meen­ten spreekt de PvdA aan, maar het moet wel be­taal­baar blij­ven.’

'Ui­ter­aard moet het al­le­maal wel fi­nan­ci­eel uit­ko­men. Dat wordt nog een uit­da­ging, maar daar moet je met drie ge­meen­ten sa­men uit kun­nen ko­men. Dan moet je niet gaan ru­zie­ma­ken over welk stuk­je grond van wie is. Een fai­re ver­deel­sleu­tel han­te­ren en de schou­ders er­on­der.’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Czo
24°Cma
19°Cdi
16°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]