PvdA Laren: Gemeente Gooiland met deelgemeenten

22 nov.- Nu ge­meen­te­lij­ke fu­sies in het Gooi on­ver­mij­de­lijk zijn, stelt PvdA La­ren voor één ge­meen­te te vor­men, maar met be­houd van de lo­ka­le au­to­no­mie.
„De ge­meen­te­wet voor­ziet daar ei­gen­lijk niet in en daar­om stelt de PvdA voor om een 'Goois Con­ve­nant' op te stel­len'', legt raads­lid Mar­cus van den Brink uit. ,,Daar­in zou­den de vol­gen­de za­ken moe­ten wor­den ge­borgd. Het Gooi wordt ver­deeld in vijf tot ne­gen deel­ge­meen­ten. Elke deel­ge­meen­te be­houdt een ei­gen be­zol­digd be­stuur. Dat be­stuur be­staat uit een klei­ne raad met een ei­gen se­cre­ta­ri­aat dat in de deel­ge­meen­te is ge­ves­tigd. De deel­ge­meen­te­raad ver­ga­dert in de ei­gen kern(en). Raadsle­den die­nen in de deel­ge­meen­te te wo­nen. De voor­zit­ter van de deel­ge­meen­te­raad is ook lid van de cen­tra­le ge­meen­te­raad of wet­hou­der. Elke deel­ge­meen­te is via een wet­hou­der ver­te­gen­woor­digd in het col­le­ge van de ge­meen­te Gooi­land. Ver­kie­zin­gen voor de deel­ge­meen­te­raad vin­den plaats te­ge­lijk met de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. Elke deel­ge­meen­te heeft een ei­gen bur­ger­ser­vi­cel­o­ket. Elke deel­ge­meen­te heeft een ei­gen bud­get. De deel­raad is be­slis­sings­be­voegd over lo­ka­le the­ma's bin­nen de ei­gen be­gro­ting. De (open­ba­re) deel­ge­meen­te­raad kan on­ge­vraagd of ge­vraagd ad­vies uit bren­gen aan de cen­tra­le raad. Be­slui­ten van de deel­ge­meen­ten zijn ha­mer­stuk­ken in de cen­tra­le raad, mits bin­nen de be­gro­ting.’’

Het liefst zou PvdA La­ren deze be­stuurs­con­struc­tie on­der­bren­gen in de pro­vin­cie Utrecht. ,,Voor een be­te­re pro­vin­cie­ba­lans en gro­te­re kans dat Eem­nes aan­sluit.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 22-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]