PvdA Laren: Gemeente Gooiland met deelgemeenten

22 nov.- Nu ge­meen­te­lij­ke fu­sies in het Gooi on­ver­mij­de­lijk zijn, stelt PvdA La­ren voor één ge­meen­te te vor­men, maar met be­houd van de lo­ka­le au­to­no­mie.
„De ge­meen­te­wet voor­ziet daar ei­gen­lijk niet in en daar­om stelt de PvdA voor om een 'Goois Con­ve­nant' op te stel­len'', legt raads­lid Mar­cus van den Brink uit. ,,Daar­in zou­den de vol­gen­de za­ken moe­ten wor­den ge­borgd. Het Gooi wordt ver­deeld in vijf tot ne­gen deel­ge­meen­ten. Elke deel­ge­meen­te be­houdt een ei­gen be­zol­digd be­stuur. Dat be­stuur be­staat uit een klei­ne raad met een ei­gen se­cre­ta­ri­aat dat in de deel­ge­meen­te is ge­ves­tigd. De deel­ge­meen­te­raad ver­ga­dert in de ei­gen kern(en). Raadsle­den die­nen in de deel­ge­meen­te te wo­nen. De voor­zit­ter van de deel­ge­meen­te­raad is ook lid van de cen­tra­le ge­meen­te­raad of wet­hou­der. Elke deel­ge­meen­te is via een wet­hou­der ver­te­gen­woor­digd in het col­le­ge van de ge­meen­te Gooi­land. Ver­kie­zin­gen voor de deel­ge­meen­te­raad vin­den plaats te­ge­lijk met de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. Elke deel­ge­meen­te heeft een ei­gen bur­ger­ser­vi­cel­o­ket. Elke deel­ge­meen­te heeft een ei­gen bud­get. De deel­raad is be­slis­sings­be­voegd over lo­ka­le the­ma's bin­nen de ei­gen be­gro­ting. De (open­ba­re) deel­ge­meen­te­raad kan on­ge­vraagd of ge­vraagd ad­vies uit bren­gen aan de cen­tra­le raad. Be­slui­ten van de deel­ge­meen­ten zijn ha­mer­stuk­ken in de cen­tra­le raad, mits bin­nen de be­gro­ting.’’

Het liefst zou PvdA La­ren deze be­stuurs­con­struc­tie on­der­bren­gen in de pro­vin­cie Utrecht. ,,Voor een be­te­re pro­vin­cie­ba­lans en gro­te­re kans dat Eem­nes aan­sluit.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 22-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cdi
12°Cwo
12°Cdo
11,5°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]