Psycholance in zicht voor het Gooi

13 febr.- In een poging de almaar toenemende overlast van verwarde mensen in de regio Gooi en Vechtstreek terug te dringen, wordt nu serieus werk gemaakt van een psycholance. GGZ Centraal, de aanbieder van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in deze regio, heeft er subsidie voor aangevraagd.

Een psycholance, ook wel aangeduid als passend vervoer, wordt bemand door ggz-deskundigen, die adequater dan de politie kunnen ingrijpen als iemand doordraait. Volgens woordvoerster Angélique Salimans van GGZ Centraal moet in maart duidelijk worden of er overheidssteun beschikbaar komt.

Verdubbeling

De SP in Hilversum riep in 2014 al dat het Gooi toe was aan de psycholance. Sindsdien is het probleem van overlast door verwarde mensen schrikbarend gegroeid. Alleen al in Hilversum was in 2017 sprake van 565 meldingen, meer dan en een verdubbeling ten opzichte van 2014.

De toename hangt samen met bezuinigingen op de ggz-instellingen. Het landelijke beleid is erop gericht mensen zo veel mogelijk te laten integreren in de samenleving. Voor GGZ Centraal komt de vraag ’wanneer krijgen jullie grip op de situatie?’ nog net te vroeg. Salimans: „We wachten af waar het landelijke team verwarde personen onder leiding van Onno Hoes mee komt.”

GGZ Centraal wijst erop dat lang niet elke verwarde persoon een ggz-cliënt is. Salimans: „Bij verwarde mensen denkt iedereen automatisch aan psychiatrie. Dat is niet terecht en ligt aan de manier waarop de politie deze meldingen codeert. Het kan ook gaan om een dement iemand, een probleem met medicijnen, verslavingsproblematiek.”

Wijkagent

De politie in het district Gooi en Vechtstreek erkent dat er heel veel tijd zit in het afhandelen van incidenten met verwarden. Behalve de agenten die rondrijden voor calamiteiten (noodhulp), heeft ook de wijkagent ermee te maken. Een woordvoerster: „Die hoort het van de noodhulpcollega’s, heeft contacten in de buurt, weet als er structureel overlast is. De regie ligt bij de gemeente en de ggz.”

Burgemeester en wethouders van Hilversum willen op buurtniveau hulp en begeleiding regelen voor verwarde mensen. Het door de VVD geopperde aanstellen van buurt-ggz’ers vond burgemeester Pieter Broertjes vorige maand een brug te ver. „Sympathiek, maar we hebben te weinig zeggenschap over de ggz.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
17°Czo
15,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]