Probleem door naderend bankroet WMO-taxi opgelost

13 nov.- Taxi Hop en Ver­voer Per­so­nen­ver­voer ne­men van­af 1 de­cem­ber in het Gooi en de Vech­streek de WMO-taxi­dien­sten over van het Amers­foort­se be­drijf Bes­tax (Bes­se­ling), dat fail­lis­se­ment heeft aan­ge­vraagd.
Dat laat wet­hou­der Bets­ke van Hen­ten (wel­zijn, zorg) we­ten in een brief aan de Wij­de­meer­se ge­meen­te­raad. Voor men­sen die de WMO-taxi ge­brui­ken ver­an­dert er bij­na niets, al merkt Van Hen­ten wel op dat 'tij­de­lij­ke hick-ups in de dienst­ver­le­ning on­ver­mij­de­lijk zijn'. Ook moe­ten ze de mach­ti­ging voor au­to­ma­ti­sche in­cas­so van hun ei­gen bij­dra­ge aan de taxi­rit­ten la­ten om­zet­ten van Bes­tax naar de an­de­re aan­bie­ders. Ge­brui­kers van de WMO-taxi wor­den deze week per brief uit­voe­rig geïn­for­meerd.

Na­dat be­kend was ge­wor­den dat Bes­tax, on­der­deel van het Amers­foort­se be­drijf Bes­se­ling, af­ste­vent op een bank­roet is de Re­gio Gooi en Vecht­streek na­mens de deel­ne­men­de ge­meen­ten gaan pra­ten met be­rok­ke­nen. Een door­start van Bes­tax bleek niet re­a­lis­tisch. Ook viel de op­tie af een ge­heel nieu­we ver­voer­der in te scha­ke­len in plaats van Bes­tax. Dat zou vrij duur wor­den en waar­schijn­lijk prak­ti­sche aan­loop­pro­ble­men zou op­le­ve­ren.

Daar­mee bleef de der­de op­tie over - te­vens de goed­koop­ste en meest prak­ti­sche: de twee an­de­re WMO-ver­voer­ders in het Gooi en de Vecht­streek - Taxi Hop en Ver­hoef Per­so­nen­ver­voer - ne­men de 7.000 maan­de­lijk­se rit­ten van Bes­tax over. Ook het bij­be­ho­ren­de plan­nen van de rit­ten en de af­han­de­ling van klach­ten ne­men ze van­af die dag voor hun re­ke­ning. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: BEL NIeuws
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]