Probleem door naderend bankroet WMO-taxi opgelost

13 nov.- Taxi Hop en Ver­voer Per­so­nen­ver­voer ne­men van­af 1 de­cem­ber in het Gooi en de Vech­streek de WMO-taxi­dien­sten over van het Amers­foort­se be­drijf Bes­tax (Bes­se­ling), dat fail­lis­se­ment heeft aan­ge­vraagd.
Dat laat wet­hou­der Bets­ke van Hen­ten (wel­zijn, zorg) we­ten in een brief aan de Wij­de­meer­se ge­meen­te­raad. Voor men­sen die de WMO-taxi ge­brui­ken ver­an­dert er bij­na niets, al merkt Van Hen­ten wel op dat 'tij­de­lij­ke hick-ups in de dienst­ver­le­ning on­ver­mij­de­lijk zijn'. Ook moe­ten ze de mach­ti­ging voor au­to­ma­ti­sche in­cas­so van hun ei­gen bij­dra­ge aan de taxi­rit­ten la­ten om­zet­ten van Bes­tax naar de an­de­re aan­bie­ders. Ge­brui­kers van de WMO-taxi wor­den deze week per brief uit­voe­rig geïn­for­meerd.

Na­dat be­kend was ge­wor­den dat Bes­tax, on­der­deel van het Amers­foort­se be­drijf Bes­se­ling, af­ste­vent op een bank­roet is de Re­gio Gooi en Vecht­streek na­mens de deel­ne­men­de ge­meen­ten gaan pra­ten met be­rok­ke­nen. Een door­start van Bes­tax bleek niet re­a­lis­tisch. Ook viel de op­tie af een ge­heel nieu­we ver­voer­der in te scha­ke­len in plaats van Bes­tax. Dat zou vrij duur wor­den en waar­schijn­lijk prak­ti­sche aan­loop­pro­ble­men zou op­le­ve­ren.

Daar­mee bleef de der­de op­tie over - te­vens de goed­koop­ste en meest prak­ti­sche: de twee an­de­re WMO-ver­voer­ders in het Gooi en de Vecht­streek - Taxi Hop en Ver­hoef Per­so­nen­ver­voer - ne­men de 7.000 maan­de­lijk­se rit­ten van Bes­tax over. Ook het bij­be­ho­ren­de plan­nen van de rit­ten en de af­han­de­ling van klach­ten ne­men ze van­af die dag voor hun re­ke­ning. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: BEL NIeuws
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]