Plan voor luxe hotel in centrum Laren

31 okt.- Er zijn ver­ge­vor­der­de plan­nen voor de bouw van een luxe ho­tel met 60 ka­mers aan de To­ren­laan 1 in het cen­trum van La­ren, vlak­bij de Brink.
De lo­ca­tie is al goed­ge­keurd door bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van La­ren. ,,Het gaat om een ho­tel van zes­tig ka­mers'', ver­telt ont­wik­ke­laar Jos van der Wardt van het ge­lijk­na­mi­ge bouw­be­drijf uit Eem­nes. Drie bouw­la­gen en een kap. Par­ke­ren on­der­gronds. Als het pro­ject he­le­maal rond is, wordt het ver­kocht aan een ho­tel-ex­ploi­te­ren­de par­tij.

,,Goed voor de le­ven­dig­heid in La­ren'', vindt wet­hou­der Ton Stam. ,,En voor Sin­ger in ver­band met con­gres­sen. Een ho­tel zon­der res­tau­rant, daar­van zijn er al ge­noeg in La­ren.’’ In het cen­trum­plan dat mei 2017 is vast­ge­steld, werd de wens voor een ho­tel na­bij de Brink op­ge­no­men. De plek ligt in be­schermd dorps­ge­zicht. Er is een ste­den­bouw­kun­di­ge door de ge­meen­te La­ren in­ge­huurd.

In­mid­dels zijn er al twee ses­sies met buurt­be­wo­ners ge­weest. Er wa­ren zor­gen over de nieuw­bouw. Uit het ge­spreks­ver­slag van een die bij­een­kom­sten blijkt dat om­wo­nen­den vin­den dat de ho­tel­be­bou­wing niet te hoog mag wor­den. Over de bouw­stijl wordt ver­schil­lend ge­dacht. Pas­send bij de om­ge­ving. ,,En bij de sfeer van La­ren, geen ex­pe­ri­men­te­le bouw.’’ Of juist ,,iets met unie­ke sfeer''. Hoe dan ook mag er geen ge­luids­over­last van air­co's en an­de­re in­stal­la­ties ont­staan. Ont­wik­ke­laar Van der Wardt ver­wacht de laat­ste zor­gen weg te kun­nen ne­men op een der­de bij­een­komst. De raad be­kijkt het ho­tel­plan in de­cem­ber. Als het door­gaat, be­te­kent dat weer een echt ho­tel in het cen­trum van het dorp. Na het le­gen­da­ri­sche Ham­dorff dat in 1980 sloot. De wet­hou­der: ,,'Nieuw Ham­dorf­f' zou een mooie naam zijn.’’  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cdo
4,5°Cvr
3°Cza
6°Czo

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]