Plan voor luxe hotel in centrum Laren

31 okt.- Er zijn ver­ge­vor­der­de plan­nen voor de bouw van een luxe ho­tel met 60 ka­mers aan de To­ren­laan 1 in het cen­trum van La­ren, vlak­bij de Brink.
De lo­ca­tie is al goed­ge­keurd door bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van La­ren. ,,Het gaat om een ho­tel van zes­tig ka­mers'', ver­telt ont­wik­ke­laar Jos van der Wardt van het ge­lijk­na­mi­ge bouw­be­drijf uit Eem­nes. Drie bouw­la­gen en een kap. Par­ke­ren on­der­gronds. Als het pro­ject he­le­maal rond is, wordt het ver­kocht aan een ho­tel-ex­ploi­te­ren­de par­tij.

,,Goed voor de le­ven­dig­heid in La­ren'', vindt wet­hou­der Ton Stam. ,,En voor Sin­ger in ver­band met con­gres­sen. Een ho­tel zon­der res­tau­rant, daar­van zijn er al ge­noeg in La­ren.’’ In het cen­trum­plan dat mei 2017 is vast­ge­steld, werd de wens voor een ho­tel na­bij de Brink op­ge­no­men. De plek ligt in be­schermd dorps­ge­zicht. Er is een ste­den­bouw­kun­di­ge door de ge­meen­te La­ren in­ge­huurd.

In­mid­dels zijn er al twee ses­sies met buurt­be­wo­ners ge­weest. Er wa­ren zor­gen over de nieuw­bouw. Uit het ge­spreks­ver­slag van een die bij­een­kom­sten blijkt dat om­wo­nen­den vin­den dat de ho­tel­be­bou­wing niet te hoog mag wor­den. Over de bouw­stijl wordt ver­schil­lend ge­dacht. Pas­send bij de om­ge­ving. ,,En bij de sfeer van La­ren, geen ex­pe­ri­men­te­le bouw.’’ Of juist ,,iets met unie­ke sfeer''. Hoe dan ook mag er geen ge­luids­over­last van air­co's en an­de­re in­stal­la­ties ont­staan. Ont­wik­ke­laar Van der Wardt ver­wacht de laat­ste zor­gen weg te kun­nen ne­men op een der­de bij­een­komst. De raad be­kijkt het ho­tel­plan in de­cem­ber. Als het door­gaat, be­te­kent dat weer een echt ho­tel in het cen­trum van het dorp. Na het le­gen­da­ri­sche Ham­dorff dat in 1980 sloot. De wet­hou­der: ,,'Nieuw Ham­dorf­f' zou een mooie naam zijn.’’  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cdo
20°Cvr
20,5°Cza
20°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]