Plan voor luxe hotel in centrum Laren

31 okt.- Er zijn ver­ge­vor­der­de plan­nen voor de bouw van een luxe ho­tel met 60 ka­mers aan de To­ren­laan 1 in het cen­trum van La­ren, vlak­bij de Brink.
De lo­ca­tie is al goed­ge­keurd door bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van La­ren. ,,Het gaat om een ho­tel van zes­tig ka­mers'', ver­telt ont­wik­ke­laar Jos van der Wardt van het ge­lijk­na­mi­ge bouw­be­drijf uit Eem­nes. Drie bouw­la­gen en een kap. Par­ke­ren on­der­gronds. Als het pro­ject he­le­maal rond is, wordt het ver­kocht aan een ho­tel-ex­ploi­te­ren­de par­tij.

,,Goed voor de le­ven­dig­heid in La­ren'', vindt wet­hou­der Ton Stam. ,,En voor Sin­ger in ver­band met con­gres­sen. Een ho­tel zon­der res­tau­rant, daar­van zijn er al ge­noeg in La­ren.’’ In het cen­trum­plan dat mei 2017 is vast­ge­steld, werd de wens voor een ho­tel na­bij de Brink op­ge­no­men. De plek ligt in be­schermd dorps­ge­zicht. Er is een ste­den­bouw­kun­di­ge door de ge­meen­te La­ren in­ge­huurd.

In­mid­dels zijn er al twee ses­sies met buurt­be­wo­ners ge­weest. Er wa­ren zor­gen over de nieuw­bouw. Uit het ge­spreks­ver­slag van een die bij­een­kom­sten blijkt dat om­wo­nen­den vin­den dat de ho­tel­be­bou­wing niet te hoog mag wor­den. Over de bouw­stijl wordt ver­schil­lend ge­dacht. Pas­send bij de om­ge­ving. ,,En bij de sfeer van La­ren, geen ex­pe­ri­men­te­le bouw.’’ Of juist ,,iets met unie­ke sfeer''. Hoe dan ook mag er geen ge­luids­over­last van air­co's en an­de­re in­stal­la­ties ont­staan. Ont­wik­ke­laar Van der Wardt ver­wacht de laat­ste zor­gen weg te kun­nen ne­men op een der­de bij­een­komst. De raad be­kijkt het ho­tel­plan in de­cem­ber. Als het door­gaat, be­te­kent dat weer een echt ho­tel in het cen­trum van het dorp. Na het le­gen­da­ri­sche Ham­dorff dat in 1980 sloot. De wet­hou­der: ,,'Nieuw Ham­dorf­f' zou een mooie naam zijn.’’  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
4,5°Cvr
4°Cza
3,5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]