Parkeren met vergunningen

19 okt.- De be­wo­ners van Bij den To­ren in La­ren zijn te­gen het plan om de blau­we zone uit te brei­den naar on­der an­de­re hun straat. Ze voe­len veel meer voor par­ke­ren uit­slui­tend voor ver­gun­ning­hou­ders (aan­wo­nen­den). De ge­meen­te kiest voor­als­nog voor ont­hef­fin­gen voor de blau­we zone in com­bi­na­tie met meer hand­ha­ving. Tij­dens de be­spre­king van het nieu­we ver­keers­plan dins­dag­avond in de raads­com­mis­sie he­kel­de een in­spre­ken­de be­wo­ner de komst van de blau­we zone. "Al­leen met een ver­gun­ning uit­slui­tend voor be­wo­ners ben je ze­ker van een par­keer­plaats in je straat. Het wordt in dit ver­keers­plan niet eens ge­noemd. Met een blau­we zone blijft het vol staan in de straat met an­de­re au­to's. En meer druk­te met ver­keers­be­we­gin­gen. En men­sen uit de Naar­der­straat par­ke­ren dan met ont­hef­fing ook in onze straat. Ver­gun­ning­sys­teem te duur? Een blau­we zone kost ook geld (ont­hef­fin­gen en hand­ha­ving).” Het raak­te een snaar bij de VVD. Tom­my Pouw: „Wie vind je be­lang­rij­ker, de win­ke­len­de be­zoe­ker in het dorp of de be­wo­ner? En maak men­sen van bui­ten La­ren dui­de­lij­ker waar ze kun­nen par­ke­ren.” Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]