Parkeren met vergunningen

19 okt.- De be­wo­ners van Bij den To­ren in La­ren zijn te­gen het plan om de blau­we zone uit te brei­den naar on­der an­de­re hun straat. Ze voe­len veel meer voor par­ke­ren uit­slui­tend voor ver­gun­ning­hou­ders (aan­wo­nen­den). De ge­meen­te kiest voor­als­nog voor ont­hef­fin­gen voor de blau­we zone in com­bi­na­tie met meer hand­ha­ving. Tij­dens de be­spre­king van het nieu­we ver­keers­plan dins­dag­avond in de raads­com­mis­sie he­kel­de een in­spre­ken­de be­wo­ner de komst van de blau­we zone. "Al­leen met een ver­gun­ning uit­slui­tend voor be­wo­ners ben je ze­ker van een par­keer­plaats in je straat. Het wordt in dit ver­keers­plan niet eens ge­noemd. Met een blau­we zone blijft het vol staan in de straat met an­de­re au­to's. En meer druk­te met ver­keers­be­we­gin­gen. En men­sen uit de Naar­der­straat par­ke­ren dan met ont­hef­fing ook in onze straat. Ver­gun­ning­sys­teem te duur? Een blau­we zone kost ook geld (ont­hef­fin­gen en hand­ha­ving).” Het raak­te een snaar bij de VVD. Tom­my Pouw: „Wie vind je be­lang­rij­ker, de win­ke­len­de be­zoe­ker in het dorp of de be­wo­ner? En maak men­sen van bui­ten La­ren dui­de­lij­ker waar ze kun­nen par­ke­ren.” Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]