Motie VVD over herindelingsbesluit vanavond in de gemeenteraad

9 nov.- Fractievoorzitter Bart de Nie, coalitiepartner van Larens Behoud dient vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een volgende motie in:

Betreft: Herindelingsbesluit provincie Noord-Holland

 De raad van de gemeente Laren bijeen in zijn openbare vergadering op 9 november 2017;

gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 overwegingen:

 • De provincie heeft op 7 november jongstleden besloten tot het verlengen van het Arhi-proces voor de gemeente Huizen, Laren en Blaricum tot 1 september 2018;
 • De onderbouwing van dat besluit is niet consistent met wat Gedeputeerde Staten (GS) schreven in de brief die wij op 13 september 2017 ontvingen;
 • In die brief is expliciet de ruimte gegeven om, in afwijking van de eis van drie gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, een regeling voor te stellen die tegemoet komt aan de eis van verbetering van de regionale bestuurskracht;
 • Dat GS nu aangeven dat de HBL-gemeenten niet de ruimte hebben benut om aan te geven in welke combinatie zij tot drie gemeenten willen komen, maar een alternatieve regeling hebben voorgelegd en zij dus niet in lijn met het voorstel van GS hebben besloten tot een bestuurlijke fusie;
 • Dat die regeling wellicht in de ogen van GS onvoldoende overtuigend en geloofwaardig is, maar dat het niet voldoen aan de eis van een keuze om tot drie gemeenten te komen beslissend is;
 • Dat daarmee duidelijk wordt dat het besluit van GS op voorhand al vaststond en elk alternatief kansloos was;
 • Dat daarmee de wens van GS om tot één grote gemeente Gooistad te komen in het hele proces leidend is geweest en elk alternatief bij voorbaat onacceptabel was;
 • Dat de door GS voorgestane fusie van de HBL-gemeenten niet méér bijdraagt aan de regionale bestuurskracht dan het voorstel van de HBL-gemeenten, in beide is sprake van drie gemeentelijke vertegenwoordigers in de Regio;
 • Het aantal GR-en met een fusie alleen afneemt van 9 naar 7 en de afhankelijkheid daarvan dus gewoon blijft bestaan;

 

spreekt de mening uit:

 

 1. Dat de raad zich bestuurlijk niet serieus genomen voelt door GS, omdat de uitkomst van het Arhi-proces kennelijk op voorhand vaststond;
 2. Dat het besluit van GS tot fusie noch de regionale bestuurskracht verbetert, noch de afhankelijkheid van gemeenschappelijke regelingen significant vermindert ten opzichte van het voorstel van de HBL-gemeenten;

verzoekt het college derhalve:

Bij GS een nadere motivering te vragen van hun opvatting dat:

-        een fusie leidt tot een betere regionale bestuurskracht dan in het voorstel van de HBL-gemeenten;

-        de afhankelijkheid van gemeenschappelijke regelingen bij een fusie zodanig afneemt dat er sprake is van een significante verbetering van de democratische controle door de raad;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Fractie VVD, Bart de Nie

 
Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
6,5°Cvr
4,5°Cza
4°Czo

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]