Moswand debuteert in Hilversum

26 aug.- Hil­ver­sum heeft de na­ti­o­na­le pri­meur met de Ci­ty­Tree. De dub­bel­zij­di­ge wand van een me­ter of wat in het vier­kant is be­groeid met mos, voor­zien van geïn­te­greer­de zit­bank­jes is don­der­dag­avond neer­ge­zet in een mid­den­plant­soen van de druk­ke Die­pen­daal­sel­aan.
Het gaat om een ini­ti­a­tief van de 'huis­aan­ne­mer' van Hil­ver­sum, Mou­rik Groot-Am­mers. Hét ar­gu­ment voor een Ci­ty­Tree: hij zou de lucht net zo goed zui­ve­ren als maar liefst 275 bo­men. Bo­ven­dien is mos het hele jaar groen.

Het best fors uit­ge­val­len ding trekt de aan­dacht, bleek gis­te­ren met­een al. Utrecht­se ar­chi­tect Hans Bil­sen pas­seer­de toe­val­lig en stap­te spon­taan uit. "Gek­ke plek wel. Tus­sen zo­veel bo­men. Als­of uit­laat­gas­sen spon­taan naar die mos­sen trek­ken, dat is dus niet zo. Dit ding is be­ter op zijn plek in een ech­te ste­de­lij­ke om­ge­ving", oor­deelt hij. „Op zich ben ik groot voor­stan­der van deze ont­wik­ke­ling. Zo’n mos­wand is pri­ma te in­te­gre­ren in bij­voor­beeld kan­to­ren en scho­len.”

Ook om­wo­nen­den van het ge­deel­te van de Die­pen­daal­sel­aan ter hoog­te van de Johan de Witt­straat en de Ad­mi­raal de Ruy­ter­laan zijn nieuws­gie­rig en ko­men een kijk­je ne­men. „Wát een le­lijk ding, ik kijk er van­uit mijn flat de hele dag te­gen­aan", zegt een ou­de­re Hil­ver­sum­se. Ze snapt niet waar­om er bank­jes in het mid­den­plant­soen zijn neer­ge­zet. „Die ston­den er al, even ver­der­op. Daar zit ook nie­mand. Lo­gisch, over­ste­ken doe je hier met ge­vaar voor ei­gen le­ven.”

An­de­re om­stan­ders vre­zen van­da­lis­me. „Die plant­jes zul­len ze mis­schien wel met rust la­ten, maar graf­fi­ti komt er so­wie­so op”, weet een vrouw. Zit­ten op de Ci­ty­Tree-bank­jes valt niet mee, vin­den de da­mes. "Veel te hoog joh”, la­chen ze bun­ge­lend met hun voe­ten. De ar­chi­tect denkt er net zo over. „De er­go­no­mie kan veel be­ter.”

Blij­ver­tje

Hil­ver­sum laat het ge­vaar­te drie maan­den staan en be­slist dan of het een blij­ver­tje is en of er mis­schien zelfs meer van ko­men. De eer­ste in Ne­der­land ge­plaatste Ci­ty­Tree blijft voor­als­nog ei­gen­dom van Mou­rik. „Het be­drijf haal­de dat ding naar Ne­der­land en heeft ons ge­vraagd hem hier te tes­ten. We heb­ben ja ge­zegd", meldt een ge­meen­te­lijk woord­voer­der des­ge­vraagd. „Het kost de ge­meen­te niets.”

De keu­ze voor de Die­pen­daal­sel­aan is wil­le­keu­rig. „Het had ook de Jo­han­nes Ge­radts­weg kun­nen zijn, de Min­c­ke­lers­straat, ook druk­ke we­gen met veel uit­stoot. Of de Groest, het Markt­plein.”

De Ci­ty­Tree staat bol van de tech­niek en draait op zon­ne-ener­gie. Het wa­ter­re­ser­voir dat de mos­sen in le­ven houdt, wordt ge­vuld met re­gen­wa­ter. De woord­voer­der: „In een dro­ge pe­ri­o­de geeft het ap­pa­raat een sig­naal om bij te vul­len.” Via 'in­ter­net of things' zou­den geïn­te­res­seer­den pre­cies kun­nen zien hoe het Hil­ver­sum­se exem­plaar pres­teert. bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 26-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cvr
3,5°Cza
3,5°Czo
4°Cma

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]