Moswand debuteert in Hilversum

26 aug.- Hil­ver­sum heeft de na­ti­o­na­le pri­meur met de Ci­ty­Tree. De dub­bel­zij­di­ge wand van een me­ter of wat in het vier­kant is be­groeid met mos, voor­zien van geïn­te­greer­de zit­bank­jes is don­der­dag­avond neer­ge­zet in een mid­den­plant­soen van de druk­ke Die­pen­daal­sel­aan.
Het gaat om een ini­ti­a­tief van de 'huis­aan­ne­mer' van Hil­ver­sum, Mou­rik Groot-Am­mers. Hét ar­gu­ment voor een Ci­ty­Tree: hij zou de lucht net zo goed zui­ve­ren als maar liefst 275 bo­men. Bo­ven­dien is mos het hele jaar groen.

Het best fors uit­ge­val­len ding trekt de aan­dacht, bleek gis­te­ren met­een al. Utrecht­se ar­chi­tect Hans Bil­sen pas­seer­de toe­val­lig en stap­te spon­taan uit. "Gek­ke plek wel. Tus­sen zo­veel bo­men. Als­of uit­laat­gas­sen spon­taan naar die mos­sen trek­ken, dat is dus niet zo. Dit ding is be­ter op zijn plek in een ech­te ste­de­lij­ke om­ge­ving", oor­deelt hij. „Op zich ben ik groot voor­stan­der van deze ont­wik­ke­ling. Zo’n mos­wand is pri­ma te in­te­gre­ren in bij­voor­beeld kan­to­ren en scho­len.”

Ook om­wo­nen­den van het ge­deel­te van de Die­pen­daal­sel­aan ter hoog­te van de Johan de Witt­straat en de Ad­mi­raal de Ruy­ter­laan zijn nieuws­gie­rig en ko­men een kijk­je ne­men. „Wát een le­lijk ding, ik kijk er van­uit mijn flat de hele dag te­gen­aan", zegt een ou­de­re Hil­ver­sum­se. Ze snapt niet waar­om er bank­jes in het mid­den­plant­soen zijn neer­ge­zet. „Die ston­den er al, even ver­der­op. Daar zit ook nie­mand. Lo­gisch, over­ste­ken doe je hier met ge­vaar voor ei­gen le­ven.”

An­de­re om­stan­ders vre­zen van­da­lis­me. „Die plant­jes zul­len ze mis­schien wel met rust la­ten, maar graf­fi­ti komt er so­wie­so op”, weet een vrouw. Zit­ten op de Ci­ty­Tree-bank­jes valt niet mee, vin­den de da­mes. "Veel te hoog joh”, la­chen ze bun­ge­lend met hun voe­ten. De ar­chi­tect denkt er net zo over. „De er­go­no­mie kan veel be­ter.”

Blij­ver­tje

Hil­ver­sum laat het ge­vaar­te drie maan­den staan en be­slist dan of het een blij­ver­tje is en of er mis­schien zelfs meer van ko­men. De eer­ste in Ne­der­land ge­plaatste Ci­ty­Tree blijft voor­als­nog ei­gen­dom van Mou­rik. „Het be­drijf haal­de dat ding naar Ne­der­land en heeft ons ge­vraagd hem hier te tes­ten. We heb­ben ja ge­zegd", meldt een ge­meen­te­lijk woord­voer­der des­ge­vraagd. „Het kost de ge­meen­te niets.”

De keu­ze voor de Die­pen­daal­sel­aan is wil­le­keu­rig. „Het had ook de Jo­han­nes Ge­radts­weg kun­nen zijn, de Min­c­ke­lers­straat, ook druk­ke we­gen met veel uit­stoot. Of de Groest, het Markt­plein.”

De Ci­ty­Tree staat bol van de tech­niek en draait op zon­ne-ener­gie. Het wa­ter­re­ser­voir dat de mos­sen in le­ven houdt, wordt ge­vuld met re­gen­wa­ter. De woord­voer­der: „In een dro­ge pe­ri­o­de geeft het ap­pa­raat een sig­naal om bij te vul­len.” Via 'in­ter­net of things' zou­den geïn­te­res­seer­den pre­cies kun­nen zien hoe het Hil­ver­sum­se exem­plaar pres­teert. bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 26-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cma
30°Cdi
28,5°Cwo
22°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]