Mensen gaan voor kippen!

19 okt.- De ge­meen­te La­ren gaat kij­ken naar het laad- en los­ver­keer in de Nieu­we­weg. Vol­gens een in­spre­ker dins­dag­avond bij de raads­com­mis­sie staat het re­gel­ma­tig vast in de straat. „Ze ver­tik­ken al ja­ren de aan­ge­ge­ven laad- en los­par­keer­plaat­sen die vlak­bij zijn, te ge­brui­ken. Da­ge­lijks blok­ka­des op de Nieu­we­weg. Er is geen spra­ke van on­mid­del­lijk la­den en los­sen. Hema en Blok­ker doen het wel goed.” Hij vraagt on­der­ne­mers om geen bor­den, vlag­gen, kle­ding­rek­ken en kip­pen­ovens op smal­le stoe­pen te zet­ten. Ob­sta­kels voor men­sen in rol­stoel, met rol­la­tor of kin­der­wa­gen. Ver­keers­wet­hou­der Ton Stam zeg­de toe er naar te kij­ken. „De in­spre­ker heeft vol­ko­men ge­lijk. Ik denk dat we aan de slag moe­ten. Het­zelf­de geldt voor spul­len op de stoep. Voet­gan­gers­aan­pak is on­der­deel van het ver­keers­plan. Men­sen gaan voor kip­pen.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cma
14,5°Cdi
15,5°Cwo
15,5°Cdo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]