Mensen gaan voor kippen!

19 okt.- De ge­meen­te La­ren gaat kij­ken naar het laad- en los­ver­keer in de Nieu­we­weg. Vol­gens een in­spre­ker dins­dag­avond bij de raads­com­mis­sie staat het re­gel­ma­tig vast in de straat. „Ze ver­tik­ken al ja­ren de aan­ge­ge­ven laad- en los­par­keer­plaat­sen die vlak­bij zijn, te ge­brui­ken. Da­ge­lijks blok­ka­des op de Nieu­we­weg. Er is geen spra­ke van on­mid­del­lijk la­den en los­sen. Hema en Blok­ker doen het wel goed.” Hij vraagt on­der­ne­mers om geen bor­den, vlag­gen, kle­ding­rek­ken en kip­pen­ovens op smal­le stoe­pen te zet­ten. Ob­sta­kels voor men­sen in rol­stoel, met rol­la­tor of kin­der­wa­gen. Ver­keers­wet­hou­der Ton Stam zeg­de toe er naar te kij­ken. „De in­spre­ker heeft vol­ko­men ge­lijk. Ik denk dat we aan de slag moe­ten. Het­zelf­de geldt voor spul­len op de stoep. Voet­gan­gers­aan­pak is on­der­deel van het ver­keers­plan. Men­sen gaan voor kip­pen.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]