Mensen gaan voor kippen!

19 okt.- De ge­meen­te La­ren gaat kij­ken naar het laad- en los­ver­keer in de Nieu­we­weg. Vol­gens een in­spre­ker dins­dag­avond bij de raads­com­mis­sie staat het re­gel­ma­tig vast in de straat. „Ze ver­tik­ken al ja­ren de aan­ge­ge­ven laad- en los­par­keer­plaat­sen die vlak­bij zijn, te ge­brui­ken. Da­ge­lijks blok­ka­des op de Nieu­we­weg. Er is geen spra­ke van on­mid­del­lijk la­den en los­sen. Hema en Blok­ker doen het wel goed.” Hij vraagt on­der­ne­mers om geen bor­den, vlag­gen, kle­ding­rek­ken en kip­pen­ovens op smal­le stoe­pen te zet­ten. Ob­sta­kels voor men­sen in rol­stoel, met rol­la­tor of kin­der­wa­gen. Ver­keers­wet­hou­der Ton Stam zeg­de toe er naar te kij­ken. „De in­spre­ker heeft vol­ko­men ge­lijk. Ik denk dat we aan de slag moe­ten. Het­zelf­de geldt voor spul­len op de stoep. Voet­gan­gers­aan­pak is on­der­deel van het ver­keers­plan. Men­sen gaan voor kip­pen.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Czo
24°Cma
19°Cdi
16°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]