Leo Janssen (LB) dient WOB-verzoek in

9 nov.- Laar­der Leo Jans­sen heeft na­mens La­rens Be­houd gis­te­ren een WOB-ver­zoek in­ge­diend bij Ge­de­pu­teer­de Sta­ten. Jans­sen ver­zoekt de pro­vin­cie hem de in­for­ma­tie en do­cu­men­ten te ver­strek­ken die zijn in­ge­bracht in de ver­ga­de­ring van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van dins­dag 7 no­vem­ber. Het gaat hem om de stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de be­sluit­vor­ming over de ge­meen­te­lij­ke her­in­de­ling in Gooi- en Vecht­streek. „Wij doe­len hier op de ge­a­gen­deer­de stuk­ken en niet de ge­a­men­deer­de stuk­ken ná de be­han­de­ling in de ver­ga­de­ring van 7 no­vem­ber", schrijft de se­cre­ta­ris van La­rens Be­houd. „Met een be­roep op de open­baar­heid van be­stuur zou ik dit stuk graag van u ont­van­gen. Wij gaan er­van­uit dat het stuk geen op per­so­nen her­leid­ba­re be­leids­op­vat­tin­gen be­vat. Wij drin­gen aan op spoed en ont­van­gen het stuk graag per om­gaan­de. Het bo­ven­staan­de is een ver­zoek zo­als be­doeld in ar­ti­kel 6 eer­ste lid van de Wet open­baar­heid van be­stuur (Wob)”, voegt de Laar­der er dui­de­lijk­heids­hal­ve aan toe. „Met ver­wij­zing naar de ter­mijn die is ge­noemd in ar­ti­kel 6, eer­ste lid van de Wob ver­zoek ik u mij de ge­vraag­de in­for­ma­tie voor woens­dag 6 de­cem­ber toe te stu­ren.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Tijmen Smit zegt: Laren bedankt!

19 mrt.- Vier jaar heb ik met veel plezier het vak van wethouder van ons mooie dorp mogen uitoefenen. De fantastische mensen van Laren, in de gemeenteraad, in het college en in het dorp hebben mij hi  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-2°Cma
-3°Cdi
-0,5°Cwo
1°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]