Leo Janssen (LB) dient WOB-verzoek in

9 nov.- Laar­der Leo Jans­sen heeft na­mens La­rens Be­houd gis­te­ren een WOB-ver­zoek in­ge­diend bij Ge­de­pu­teer­de Sta­ten. Jans­sen ver­zoekt de pro­vin­cie hem de in­for­ma­tie en do­cu­men­ten te ver­strek­ken die zijn in­ge­bracht in de ver­ga­de­ring van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van dins­dag 7 no­vem­ber. Het gaat hem om de stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de be­sluit­vor­ming over de ge­meen­te­lij­ke her­in­de­ling in Gooi- en Vecht­streek. „Wij doe­len hier op de ge­a­gen­deer­de stuk­ken en niet de ge­a­men­deer­de stuk­ken ná de be­han­de­ling in de ver­ga­de­ring van 7 no­vem­ber", schrijft de se­cre­ta­ris van La­rens Be­houd. „Met een be­roep op de open­baar­heid van be­stuur zou ik dit stuk graag van u ont­van­gen. Wij gaan er­van­uit dat het stuk geen op per­so­nen her­leid­ba­re be­leids­op­vat­tin­gen be­vat. Wij drin­gen aan op spoed en ont­van­gen het stuk graag per om­gaan­de. Het bo­ven­staan­de is een ver­zoek zo­als be­doeld in ar­ti­kel 6 eer­ste lid van de Wet open­baar­heid van be­stuur (Wob)”, voegt de Laar­der er dui­de­lijk­heids­hal­ve aan toe. „Met ver­wij­zing naar de ter­mijn die is ge­noemd in ar­ti­kel 6, eer­ste lid van de Wob ver­zoek ik u mij de ge­vraag­de in­for­ma­tie voor woens­dag 6 de­cem­ber toe te stu­ren.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
14,5°Cza
12°Czo
11°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]