Leo Janssen (LB) dient WOB-verzoek in

9 nov.- Laar­der Leo Jans­sen heeft na­mens La­rens Be­houd gis­te­ren een WOB-ver­zoek in­ge­diend bij Ge­de­pu­teer­de Sta­ten. Jans­sen ver­zoekt de pro­vin­cie hem de in­for­ma­tie en do­cu­men­ten te ver­strek­ken die zijn in­ge­bracht in de ver­ga­de­ring van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van dins­dag 7 no­vem­ber. Het gaat hem om de stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de be­sluit­vor­ming over de ge­meen­te­lij­ke her­in­de­ling in Gooi- en Vecht­streek. „Wij doe­len hier op de ge­a­gen­deer­de stuk­ken en niet de ge­a­men­deer­de stuk­ken ná de be­han­de­ling in de ver­ga­de­ring van 7 no­vem­ber", schrijft de se­cre­ta­ris van La­rens Be­houd. „Met een be­roep op de open­baar­heid van be­stuur zou ik dit stuk graag van u ont­van­gen. Wij gaan er­van­uit dat het stuk geen op per­so­nen her­leid­ba­re be­leids­op­vat­tin­gen be­vat. Wij drin­gen aan op spoed en ont­van­gen het stuk graag per om­gaan­de. Het bo­ven­staan­de is een ver­zoek zo­als be­doeld in ar­ti­kel 6 eer­ste lid van de Wet open­baar­heid van be­stuur (Wob)”, voegt de Laar­der er dui­de­lijk­heids­hal­ve aan toe. „Met ver­wij­zing naar de ter­mijn die is ge­noemd in ar­ti­kel 6, eer­ste lid van de Wob ver­zoek ik u mij de ge­vraag­de in­for­ma­tie voor woens­dag 6 de­cem­ber toe te stu­ren.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
4°Cvr
4°Cza
3°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]