Leo Janssen (LB) dient WOB-verzoek in

9 nov.- Laar­der Leo Jans­sen heeft na­mens La­rens Be­houd gis­te­ren een WOB-ver­zoek in­ge­diend bij Ge­de­pu­teer­de Sta­ten. Jans­sen ver­zoekt de pro­vin­cie hem de in­for­ma­tie en do­cu­men­ten te ver­strek­ken die zijn in­ge­bracht in de ver­ga­de­ring van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van dins­dag 7 no­vem­ber. Het gaat hem om de stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de be­sluit­vor­ming over de ge­meen­te­lij­ke her­in­de­ling in Gooi- en Vecht­streek. „Wij doe­len hier op de ge­a­gen­deer­de stuk­ken en niet de ge­a­men­deer­de stuk­ken ná de be­han­de­ling in de ver­ga­de­ring van 7 no­vem­ber", schrijft de se­cre­ta­ris van La­rens Be­houd. „Met een be­roep op de open­baar­heid van be­stuur zou ik dit stuk graag van u ont­van­gen. Wij gaan er­van­uit dat het stuk geen op per­so­nen her­leid­ba­re be­leids­op­vat­tin­gen be­vat. Wij drin­gen aan op spoed en ont­van­gen het stuk graag per om­gaan­de. Het bo­ven­staan­de is een ver­zoek zo­als be­doeld in ar­ti­kel 6 eer­ste lid van de Wet open­baar­heid van be­stuur (Wob)”, voegt de Laar­der er dui­de­lijk­heids­hal­ve aan toe. „Met ver­wij­zing naar de ter­mijn die is ge­noemd in ar­ti­kel 6, eer­ste lid van de Wob ver­zoek ik u mij de ge­vraag­de in­for­ma­tie voor woens­dag 6 de­cem­ber toe te stu­ren.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]