Larens Behoud dient samen met LL en PVDA motie in tijdens vanavond te houden gemeenteraad

9 nov.-  Peter Calis, fractievoorzitter van Larens Behoud, de grootste politieke partij in Laren zal naar aanleiding van het fusiebesluit van Provinciale Staten gisteren vanavond tijdens de geemeenteraadsvergadering de volgende motie indienen samen metde fractie van iberaal Laren en de PVDA. 

Betreft: Herindelingsbesluit gemeente Laren

 

 

De raad van de gemeente Laren bijeen in zijn openbare vergadering op 9 november 2017;

 

gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 

overwegende dat:

 

 • De provincie op 7 november heeft besloten de ARHI-procedure voort te zetten voor de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum  en de termijn voor het voorbereiden van het herindelingsontwerp te verlengen tot 1 september 2018;
 • De wet ARHI de provincie niet de bevoegdheid verstrekt tot het verlengen van een ARHI-procedure;
  • Artikel 8 
  • Gedeputeerde staten stellen burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten in de gelegenheid met hen overleg te voeren over de wens tot grenscorrectie of tot wijziging van de gemeentelijke indeling. Het overleg duurt ten hoogste zes maanden.
  • Uiterlijk drie maanden na afloop van het overleg stellen gedeputeerde staten een herindelingsontwerp vast en zenden dit tezamen met een verslag van het gevoerde overleg aan de gemeenteraden en aan Onze Minister.
 • Burgemeester en wethouders leggen het herindelingsontwerp binnen twee weken na ontvangst gedurende acht weken ter inzage op de gemeentesecretarie. De terinzagelegging wordt bekendgemaakt. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken aan gedeputeerde staten.
 • De gemeenteraden kunnen tot uiterlijk drie maanden na ontvangst van het herindelingsontwerp hun zienswijze kenbaar maken aan gedeputeerde staten.
 • De herindelingsregeling of het herindelingsadvies wordt vastgesteld uiterlijk vier maanden na afloop van de termijn, bedoeld in het vierde lid. Een vastgesteld herindelingsadvies wordt aan Onze Minister gezonden. Van de vaststelling van een herindelingsregeling wordt aan Onze Minister mededeling gedaan.
 • Artikel 8 lid 2 van de ARHI de provincie de opdracht geeft om binnen de termijn van uiterlijk drie maanden een herindelingsontwerp vast te stellen, en dat dit nu niet is gebeurd.
 • Bij de vorming van de Gooise Meren verlenging is toegepast met instemming van de 3 gemeenteraden;
 • Deze instemming hier niet aanwezig is of tenminste niet kan worden vastgesteld;  
 • Motivatie tot verlenging ontbreekt en dat dat een ondemocratische gang van zaken is aangezien raden en burgers daarna pas hun zienswijze kunnen indienen;
 • Dit besluit in zijn algemeenheid niet voldoet aan eerste vereiste van Beleidskader Plasterk dat er draagvlak moet zijn. Initieel werd ook uitgegaan van herindeling van “onderaf” en is provinciaal initiatief altijd 2e keuze, dan zijn juist extra eisen aan draagvlak op zijn plaats;
 • De interpretatie van het regeerakkoord over herindeling door de provincie volkomen voorbijgaat aan de grote mate van eensgezindheid tussen de betrokken gemeenten.
 • Laren bestuurskrachtig is en tegen de wens van de meerderheid van de Raad nu zijn zelfstandigheid verliest op basis van een onzorgvuldig besluit;
 • In de regio onvoldoende draagvlak bestaat voor een “tussenstap” naar 3 gemeenten;
 • De gemeenteraad in overweldigende meerderheid heeft besloten tot zelfstandigheid (13-2)

 

 

Verzoekt het college:

 

 

a)     Een verzoek te richten aan Gedeputeerde Staten om hun besluit te herroepen en derhalve de ARHIprocedure in overeenstemming met genoemd Artikel 8 stop te zetten.

b)     Indien Gedeputeerde Staten hieraan geen gehoor geeft een juridisch onderzoek te starten tegen dit besluit tot verlenging, omdat het mogelijk in strijd met de wet is.

c)     In overleg te treden met de overige colleges van de regio en tenminste Huizen, Blaricum en Eemnes of zij zich willen aansluiten bij deze procedure.

d)     In overleg met de Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning vast te houden aan de keuze voor de meerderheid van de Raad voor zelfstandigheid van Laren.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Fractie Liberaal Laren, Jacqueline Timmerman

 

 

Fractie PvdA, Marcus van den Brink

 

 

Fractie Larens Behoud, Peter Calis

 

 

 

 

 
 

Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]