Laarder maakt dure iPhone makkelijker bereikbaar

23 sept.- "Wan­neer heb je voor het laatst een dvd of een cd ge­kocht?” Met deze prik­ke­len­de vraag wist Bas van der Put­ten uit La­ren in­ves­teer­ders te in­te­res­se­ren voor zijn be­drijf Go Le­mon. Be­ta­len voor het ge­bruik van een iPho­ne en niet voor het kost­ba­re be­zit. Hij speelt in op de trend waar­bij ge­bruik po­pu­lair­der wordt dan be­zit.
"Denk aan Net­flix, Spo­ti­fy en pri­va­te-lea­se van au­to's.” Go Le­mon mikt met zijn mar­ke­ting spe­ci­fiek op de hoge aan­schaf­prijs van de iPho­ne X die in no­vem­ber ver­schijnt en waar de no­di­ge kri­tiek op is. „Het is met een prijs­kaart­je van 1.329 euro voor de 256 GB uit­voe­ring de duur­ste iPho­ne ooit. Go Le­mon maakt deze iPho­ne be­reik­baar: voor 199 euro ha­len klan­ten de meest uit­ge­brei­de iPho­ne X al in huis, in com­bi­na­tie met een jaar­abon­ne­ment van 59 euro per maand. De iPho­ne 8 is be­schik­baar van­af 47 euro per maand, plus een een­ma­li­ge start­fee van 89 euro. Bo­ven­dien is de iPho­ne via Go Le­mon al­tijd di­rect ver­ze­kerd te­gen (glas)scha­de en dief­stal, zo­dat klan­ten niet ge­con­fron­teerd wor­den met hoge kos­ten als er een on­ge­luk­je ge­beurt.”

Een bij­ko­mend voor­deel is dat er geen BKR-re­gi­stra­tie no­dig is. Die is wel ver­plicht bij de aan­schaf van een smartpho­ne van­af 250 euro op af­be­ta­ling, in com­bi­na­tie met een te­le­foon­abon­ne­ment bij een te­le­com­pro­vi­der. Klan­ten van Go Le­mon wor­den geen ei­ge­naar van de iPho­ne maar ge­brui­ken het Ap­ple-pro­duct in abon­ne­ments­vorm. „Use only for sim only.”

Een kos­ten­na­deel is wel dat de abon­nees de (vrij waar­de­vas­te) iPho­nes niet kun­nen ver­ko­pen.  Bron: Gooi en Eemlander

 
Ga terug

Publicatie datum: 23-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]