Laarder maakt dure iPhone makkelijker bereikbaar

23 sept.- "Wan­neer heb je voor het laatst een dvd of een cd ge­kocht?” Met deze prik­ke­len­de vraag wist Bas van der Put­ten uit La­ren in­ves­teer­ders te in­te­res­se­ren voor zijn be­drijf Go Le­mon. Be­ta­len voor het ge­bruik van een iPho­ne en niet voor het kost­ba­re be­zit. Hij speelt in op de trend waar­bij ge­bruik po­pu­lair­der wordt dan be­zit.
"Denk aan Net­flix, Spo­ti­fy en pri­va­te-lea­se van au­to's.” Go Le­mon mikt met zijn mar­ke­ting spe­ci­fiek op de hoge aan­schaf­prijs van de iPho­ne X die in no­vem­ber ver­schijnt en waar de no­di­ge kri­tiek op is. „Het is met een prijs­kaart­je van 1.329 euro voor de 256 GB uit­voe­ring de duur­ste iPho­ne ooit. Go Le­mon maakt deze iPho­ne be­reik­baar: voor 199 euro ha­len klan­ten de meest uit­ge­brei­de iPho­ne X al in huis, in com­bi­na­tie met een jaar­abon­ne­ment van 59 euro per maand. De iPho­ne 8 is be­schik­baar van­af 47 euro per maand, plus een een­ma­li­ge start­fee van 89 euro. Bo­ven­dien is de iPho­ne via Go Le­mon al­tijd di­rect ver­ze­kerd te­gen (glas)scha­de en dief­stal, zo­dat klan­ten niet ge­con­fron­teerd wor­den met hoge kos­ten als er een on­ge­luk­je ge­beurt.”

Een bij­ko­mend voor­deel is dat er geen BKR-re­gi­stra­tie no­dig is. Die is wel ver­plicht bij de aan­schaf van een smartpho­ne van­af 250 euro op af­be­ta­ling, in com­bi­na­tie met een te­le­foon­abon­ne­ment bij een te­le­com­pro­vi­der. Klan­ten van Go Le­mon wor­den geen ei­ge­naar van de iPho­ne maar ge­brui­ken het Ap­ple-pro­duct in abon­ne­ments­vorm. „Use only for sim only.”

Een kos­ten­na­deel is wel dat de abon­nees de (vrij waar­de­vas­te) iPho­nes niet kun­nen ver­ko­pen.  Bron: Gooi en Eemlander

 
Ga terug

Publicatie datum: 23-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cma
30°Cdi
28,5°Cwo
22°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]