Kritisch rapport externe inhuur BEL gaat la in

1 nov.- De Blaricumse coalitiepartijen HvB-DBP-CDA hebben een ’ongewenst’ Rekenkamerrapport ’Externe inhuur bij de BEL Combinatie en BEL-gemeenten’ via een wijzigingsvoorstel slechts ’voor kennisneming’ afgehandeld. Daarmee zijn diverse (kritische) aanbevelingen van tafel, voor de raad.

,,We hebben het inhuren van externen altijd beschouwd als een doodeng iets, bij wijze van spreken kwalijk en een teken van armoede. Daar moeten we van af. Alle gemeenten en provincies drijven op inhuur van externe krachten. We moeten externe inhuur als algemeen positief punt accepteren, binnen de budgetten die we hebben’’, aldus Carien Bölger, fractievoorzitter Hart voor Blaricum. ,,Afwisseling van deskundigheid in je organisatie heeft ook positieve kanten. Specialistische taken kun je eigenlijk alleen maar doen met externen.’’Haar betoog staat haaks op de visie van oppositiepartij VVD. Christien Dobber: ,,De conclusies van het rapport zijn overduidelijk. Het beleid externe inhuur is onsamenhangend, inconsistent, zonder visie en te typeren als complex. Het rapport geeft een niets verhullend beeld van de bedrijfsvoering van de BEL Combinatie en onze eigen gemeentelijke organisatie. We bewonderen onze medewerkers die moeten roeien met de riemen die ze hebben. De werkdruk wordt steeds hoger. Tijdelijke experts voor tijdelijke klussen, daar is niets mis mee. Maar er wordt voornamelijk ingehuurd wegens capaciteitsproblemen. De organisatie kampt met een groot aantal openstaande vacatures. Als raad hebben we geen inzicht in de omvang van externe inhuur.’’

Opschalen

De VVD, voorstander van ’opschalen’ door gemeentelijke fusie, wees ook op de constatering dat de BEL Combinatie met drie gemeenten als baas complexer is dan één gemeente als opdrachtgever. ,,Inhuren om meters te maken en de organisatie op niveau te brengen. Dat geeft toch een wat wanhopig beeld. Het rapport lijkt partijen slecht uit te komen nu er bij de provincie een juichend stuk ligt om via een ambtelijke fusie (Huizen/Laren/Blaricum, red.) nog een tijdje door te gaan. Dan wordt het nog complexer. De coalitiepartijen steken de kop in het zand.’’

Carin Francken(D66): ,,Jammer dat er zo defensief naar de rekenkamer wordt gereageerd. Wij zijn blij dat we weten wat er in het rapport staat en meer aandacht ervoor hebben als we denken dat we iets kunnen verbeteren of bijsturen.’’

Transparant

Volgens burgemeester Joan de Zwart die in het dagelijks bestuur van de BEL Combinatie zit, heeft de raad de taak om beleid en middelen vast te stellen. ,,Daar zit de controlerende rol. Zorgen maken over dienstverlening mag, continuïteit van de bedrijfsvoering en beheersing van de financiële middelen. Op dit moment komt het externe inhuurpercentage redelijk overeen met het landelijke gemiddelde van 15-16%. Het is in de huidige markt moeilijk om goede mensen te krijgen. Ze vinden het qua beloning niet aantrekkelijk om bij een kleine gemeente in vaste dienst te komen.’’ Het bestuur van de BEL Combinatie, de colleges van de drie gemeenten, gaat over de bedrijfsvoering. ,,We zijn de afgelopen jaren transparant geweest. De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling van de colleges, niet van de raden.’’ De colleges negeren overigens aanbevelingen in de rekenkamerrapport niet.  Bron: Gooi en Eemlander

 Ga terug

Publicatie datum: 1-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]