Kritisch rapport externe inhuur BEL gaat la in

1 nov.- De Blaricumse coalitiepartijen HvB-DBP-CDA hebben een ’ongewenst’ Rekenkamerrapport ’Externe inhuur bij de BEL Combinatie en BEL-gemeenten’ via een wijzigingsvoorstel slechts ’voor kennisneming’ afgehandeld. Daarmee zijn diverse (kritische) aanbevelingen van tafel, voor de raad.

,,We hebben het inhuren van externen altijd beschouwd als een doodeng iets, bij wijze van spreken kwalijk en een teken van armoede. Daar moeten we van af. Alle gemeenten en provincies drijven op inhuur van externe krachten. We moeten externe inhuur als algemeen positief punt accepteren, binnen de budgetten die we hebben’’, aldus Carien Bölger, fractievoorzitter Hart voor Blaricum. ,,Afwisseling van deskundigheid in je organisatie heeft ook positieve kanten. Specialistische taken kun je eigenlijk alleen maar doen met externen.’’Haar betoog staat haaks op de visie van oppositiepartij VVD. Christien Dobber: ,,De conclusies van het rapport zijn overduidelijk. Het beleid externe inhuur is onsamenhangend, inconsistent, zonder visie en te typeren als complex. Het rapport geeft een niets verhullend beeld van de bedrijfsvoering van de BEL Combinatie en onze eigen gemeentelijke organisatie. We bewonderen onze medewerkers die moeten roeien met de riemen die ze hebben. De werkdruk wordt steeds hoger. Tijdelijke experts voor tijdelijke klussen, daar is niets mis mee. Maar er wordt voornamelijk ingehuurd wegens capaciteitsproblemen. De organisatie kampt met een groot aantal openstaande vacatures. Als raad hebben we geen inzicht in de omvang van externe inhuur.’’

Opschalen

De VVD, voorstander van ’opschalen’ door gemeentelijke fusie, wees ook op de constatering dat de BEL Combinatie met drie gemeenten als baas complexer is dan één gemeente als opdrachtgever. ,,Inhuren om meters te maken en de organisatie op niveau te brengen. Dat geeft toch een wat wanhopig beeld. Het rapport lijkt partijen slecht uit te komen nu er bij de provincie een juichend stuk ligt om via een ambtelijke fusie (Huizen/Laren/Blaricum, red.) nog een tijdje door te gaan. Dan wordt het nog complexer. De coalitiepartijen steken de kop in het zand.’’

Carin Francken(D66): ,,Jammer dat er zo defensief naar de rekenkamer wordt gereageerd. Wij zijn blij dat we weten wat er in het rapport staat en meer aandacht ervoor hebben als we denken dat we iets kunnen verbeteren of bijsturen.’’

Transparant

Volgens burgemeester Joan de Zwart die in het dagelijks bestuur van de BEL Combinatie zit, heeft de raad de taak om beleid en middelen vast te stellen. ,,Daar zit de controlerende rol. Zorgen maken over dienstverlening mag, continuïteit van de bedrijfsvoering en beheersing van de financiële middelen. Op dit moment komt het externe inhuurpercentage redelijk overeen met het landelijke gemiddelde van 15-16%. Het is in de huidige markt moeilijk om goede mensen te krijgen. Ze vinden het qua beloning niet aantrekkelijk om bij een kleine gemeente in vaste dienst te komen.’’ Het bestuur van de BEL Combinatie, de colleges van de drie gemeenten, gaat over de bedrijfsvoering. ,,We zijn de afgelopen jaren transparant geweest. De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling van de colleges, niet van de raden.’’ De colleges negeren overigens aanbevelingen in de rekenkamerrapport niet.  Bron: Gooi en Eemlander

 Ga terug

Publicatie datum: 1-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]