Kritisch rapport externe inhuur BEL gaat la in

1 nov.- De Blaricumse coalitiepartijen HvB-DBP-CDA hebben een ’ongewenst’ Rekenkamerrapport ’Externe inhuur bij de BEL Combinatie en BEL-gemeenten’ via een wijzigingsvoorstel slechts ’voor kennisneming’ afgehandeld. Daarmee zijn diverse (kritische) aanbevelingen van tafel, voor de raad.

,,We hebben het inhuren van externen altijd beschouwd als een doodeng iets, bij wijze van spreken kwalijk en een teken van armoede. Daar moeten we van af. Alle gemeenten en provincies drijven op inhuur van externe krachten. We moeten externe inhuur als algemeen positief punt accepteren, binnen de budgetten die we hebben’’, aldus Carien Bölger, fractievoorzitter Hart voor Blaricum. ,,Afwisseling van deskundigheid in je organisatie heeft ook positieve kanten. Specialistische taken kun je eigenlijk alleen maar doen met externen.’’Haar betoog staat haaks op de visie van oppositiepartij VVD. Christien Dobber: ,,De conclusies van het rapport zijn overduidelijk. Het beleid externe inhuur is onsamenhangend, inconsistent, zonder visie en te typeren als complex. Het rapport geeft een niets verhullend beeld van de bedrijfsvoering van de BEL Combinatie en onze eigen gemeentelijke organisatie. We bewonderen onze medewerkers die moeten roeien met de riemen die ze hebben. De werkdruk wordt steeds hoger. Tijdelijke experts voor tijdelijke klussen, daar is niets mis mee. Maar er wordt voornamelijk ingehuurd wegens capaciteitsproblemen. De organisatie kampt met een groot aantal openstaande vacatures. Als raad hebben we geen inzicht in de omvang van externe inhuur.’’

Opschalen

De VVD, voorstander van ’opschalen’ door gemeentelijke fusie, wees ook op de constatering dat de BEL Combinatie met drie gemeenten als baas complexer is dan één gemeente als opdrachtgever. ,,Inhuren om meters te maken en de organisatie op niveau te brengen. Dat geeft toch een wat wanhopig beeld. Het rapport lijkt partijen slecht uit te komen nu er bij de provincie een juichend stuk ligt om via een ambtelijke fusie (Huizen/Laren/Blaricum, red.) nog een tijdje door te gaan. Dan wordt het nog complexer. De coalitiepartijen steken de kop in het zand.’’

Carin Francken(D66): ,,Jammer dat er zo defensief naar de rekenkamer wordt gereageerd. Wij zijn blij dat we weten wat er in het rapport staat en meer aandacht ervoor hebben als we denken dat we iets kunnen verbeteren of bijsturen.’’

Transparant

Volgens burgemeester Joan de Zwart die in het dagelijks bestuur van de BEL Combinatie zit, heeft de raad de taak om beleid en middelen vast te stellen. ,,Daar zit de controlerende rol. Zorgen maken over dienstverlening mag, continuïteit van de bedrijfsvoering en beheersing van de financiële middelen. Op dit moment komt het externe inhuurpercentage redelijk overeen met het landelijke gemiddelde van 15-16%. Het is in de huidige markt moeilijk om goede mensen te krijgen. Ze vinden het qua beloning niet aantrekkelijk om bij een kleine gemeente in vaste dienst te komen.’’ Het bestuur van de BEL Combinatie, de colleges van de drie gemeenten, gaat over de bedrijfsvoering. ,,We zijn de afgelopen jaren transparant geweest. De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling van de colleges, niet van de raden.’’ De colleges negeren overigens aanbevelingen in de rekenkamerrapport niet.  Bron: Gooi en Eemlander

 Ga terug

Publicatie datum: 1-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]