Koken en wandelen met Gooise senioren

31 okt.- Vi­vi­um Zorg­groep is in zee met 'Dinst', die se­ni­o­ren ge­zel­schap en on­der­steu­ning biedt.
,,Ik ga af en toe met één van onze wijk­ver­pleeg­kun­di­gen mee de wijk in. Dan hoor ik dat men­sen heel graag zo lang mo­ge­lijk thuis blij­ven wo­nen", zegt Vi­vi­um-be­stuur­der Ma­riët­te Ke­ij­ser. ,,Men­sen zijn vol­gens mij het al­ler ge­luk­kigst als ze hun hob­by­'s kun­nen blij­ven uit­oe­fe­nen en pas­sie blij­ven vol­gen. Je moet, als je ou­der wordt, goed na­den­ken over wat jóu zin­ge­ving en ener­gie geeft. En laat din­gen die daar­bui­ten val­len zo­veel mo­ge­lijk doen door ie­mand die je ver­trouwt.” De sa­men­wer­king start in Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren.

Vol­gens op­rich­ter Oli­vier Coops is zorg­ver­le­ner Dinst een uit­komst voor se­ni­o­ren én man­tel­zor­gers. ,,Zorg is vaak las­tig te com­bi­ne­ren met werk en ge­zin. Met Dinst wil­len we voor­ko­men dat de fa­mi­lie­re­la­tie on­der druk komt te staan door goe­de per­soon­lij­ke ser­vi­ce te bie­den.” Het gaat om sa­men wan­de­len, ko­ken, huis­hou­de­lij­ke on­der­steu­ning of be­ge­lei­ding naar huis­arts. Dinst is za­ter­dag 11 no­vem­ber aan­we­zig op de open dag 'Zor­ge­loos wo­nen' van 10.00 tot 13.00 uur in Jo­han­nes­ho­ve aan de Eem­nes­ser­weg 42 in La­ren.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cma
30°Cdi
28,5°Cwo
22°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]