Koken en wandelen met Gooise senioren

31 okt.- Vi­vi­um Zorg­groep is in zee met 'Dinst', die se­ni­o­ren ge­zel­schap en on­der­steu­ning biedt.
,,Ik ga af en toe met één van onze wijk­ver­pleeg­kun­di­gen mee de wijk in. Dan hoor ik dat men­sen heel graag zo lang mo­ge­lijk thuis blij­ven wo­nen", zegt Vi­vi­um-be­stuur­der Ma­riët­te Ke­ij­ser. ,,Men­sen zijn vol­gens mij het al­ler ge­luk­kigst als ze hun hob­by­'s kun­nen blij­ven uit­oe­fe­nen en pas­sie blij­ven vol­gen. Je moet, als je ou­der wordt, goed na­den­ken over wat jóu zin­ge­ving en ener­gie geeft. En laat din­gen die daar­bui­ten val­len zo­veel mo­ge­lijk doen door ie­mand die je ver­trouwt.” De sa­men­wer­king start in Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren.

Vol­gens op­rich­ter Oli­vier Coops is zorg­ver­le­ner Dinst een uit­komst voor se­ni­o­ren én man­tel­zor­gers. ,,Zorg is vaak las­tig te com­bi­ne­ren met werk en ge­zin. Met Dinst wil­len we voor­ko­men dat de fa­mi­lie­re­la­tie on­der druk komt te staan door goe­de per­soon­lij­ke ser­vi­ce te bie­den.” Het gaat om sa­men wan­de­len, ko­ken, huis­hou­de­lij­ke on­der­steu­ning of be­ge­lei­ding naar huis­arts. Dinst is za­ter­dag 11 no­vem­ber aan­we­zig op de open dag 'Zor­ge­loos wo­nen' van 10.00 tot 13.00 uur in Jo­han­nes­ho­ve aan de Eem­nes­ser­weg 42 in La­ren.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]