Kamervragen over Tergooi

12 okt.- De vas­te Ka­mer­com­mis­sie voor Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport gaat vra­gen stel­len aan de nieu­we mi­nis­ter van volks­ge­zond­heid over de nieuw­bouw van Ter­gooi en de toe­kom­sti­ge slui­ting van de Bla­ri­cum­se ves­ti­ging.

Pe­ter Jan Scha­tens, ini­ti­a­tief­ne­mer van de hand­te­ke­nin­gen­ac­tie om Ter­gooi Bla­ri­cum te be­hou­den, heeft hier­van een be­ves­ti­gings­brief ge­kre­gen. „Dit is een groot suc­ces", vindt hij. De vra­gen zijn een di­rect ge­volg van de tien­dui­zend hand­te­ke­nin­gen die Scha­tens en zijn mede-ac­ti­vis­ten on­langs heb­ben over­han­digd in Den Haag. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 12-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

(N)iets doen loont enorm de moeite

13 okt.- Onkruid bestaat niet. Het is alleen maar een aanduiding voor planten die groeien op plekken waar we het liever niet hebben. Klaver in een weiland wordt gewaardeerd door boer en koe, maar die zelfde klaver wordt in gazons  Lees verder

[Kijk op Laren]

Laren blijft zelfstandig!

9 okt.- De Provincie Noord-Holland heeft ons dorp het voorlopige vertrouwen gegeven om zelfstandig te blijven. Dat betekent dat Laren, maar ook Blaricum en Eemnes een eigen bestuur kunnen houden met een eigen  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cma
15°Cdi
11°Cwo
11,5°Cdo

[Opinie]

Meer op menselijke maat gesneden

In de Gooi en eemlander een opiniestuk van Os­car Lo­pes Car­dozo, ge­pen­si­o­neerd oog­arts en  op­rich­ter van het Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straal.Hij pleit in zijn stuk dat Tergooi groot genoeg kan zijn en heeft het de titel meegegeven : &  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Vakantie in Bretagne

8 okt.- Laren is een mooi dorpEens per jaar ruilen we Laren in Voor een andere plaatsNa zo&rsqu  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]