Jongeren Laren geluid geven in gemeenteraad

23 nov.- Sean Bo­gaers(29) is sinds kort ge­meen­te­raads­lid voor La­rens Be­houd. De Laar­der kwam in de raad door het plot­se­lin­ge over­lij­den van Ernst Wor­tel. De ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen zijn in zicht, wat be­weegt Sean Bo­gaers?


Ernst Wor­tel, heb je hem ge­kend, had je een band met hem?

„Ik ken Ernst Wor­tel al sinds ik een klein jon­ge­tje was. Hij is een van de eer­ste po­li­ti­ci die ik ken­de, en hij was al­tijd erg vrien­de­lijk voor mij. Onze fa­mi­lies gaan al way back.”Hoe zou je je­zelf om­schrij­ven?

„Een vrije den­ker, een brug­gen­bou­wer, ie­mand die op­komt voor ge­lijk­waar­dig­heid en res­pect. Ik leef van­uit lief­de, de be­hoef­te om an­de­ren te hel­pen en de be­hoef­te om mij­zelf te blij­ven ont­wik­ke­len.”Bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in 2014 kwam je slechts 4 stem­men te kort ten op­zich­te van Bart Vos, was dat een gro­te te­leur­stel­ling?

„Nee, to­taal niet, Bart Vos heeft het naar mijn me­ning enorm goed ge­daan en ik steun hem vol­le­dig.”Waar moet La­rens Be­houd vol­gens jou per­soon­lijk voor gaan of staan?

"La­rens Be­houd is voor mij een brug­gen­bou­wer tus­sen ’de gro­te po­li­tiek' en de in­wo­ners van het dorp. In­wo­ners die niet al­tijd iets met po­li­tiek heb­ben, maar wel be­zig zijn met ont­wik­ke­lin­gen bin­nen de ge­meen­schap.’’Het raads­lid­maat­schap vreet tijd, wat mo­ti­veert je?

,,Ik wil graag een ge­luid toe­voe­gen dat zich be­zig­houdt met de jon­ge­ren in de ge­meen­schap en met de lan­ge ter­mijn vi­sie op ons mooi dorp.’’Het dorp La­ren be­te­kent voor mij…

,,Kunst en vriend­schap in een hech­te groe­ne ge­meen­schap mid­den in ons prach­ti­ge land­je. La­ren kan op veel ge­bie­den een voor­beeld­func­tie dra­gen voor an­de­re ge­meen­tes.’’De res­te­ren­de raads­pe­ri­o­de is re­la­tief kort, waar zie jij kan­sen om je punt te ma­ken?

,,De pun­ten die ik maak zijn niet ge­bon­den aan een en­ke­le raads­pe­ri­o­de. Ik ben ie­mand die ver­der voor­uit denkt, dus ik pro­beer ideeën in te bren­gen voor op de lan­ge­re ter­mijn. Bij­voor­beeld als het gaat om duur­zaam­heid en le­ven in har­mo­nie met het groen om ons heen. De im­pact hier­van kan ik van te vo­ren niet in­schat­ten, dat is pas ach­ter­af te pei­len.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5,5°Cwo
4,5°Cdo
3°Cvr
6°Cza

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]