Inbrekersgereedschap in de berm bij Larenseweg

21 mrt.- Twin­tig berm­schoon­ma­kers tar­ten maan­dag de re­gen op de Wes­ter­hei­de bij La Pla­ce en ha­len meer dan hon­derd kilo rom­mel uit de na­tuur. De gekste din­gen zit­ten er­tus­sen. Berm­ben­de ver­za­melt cu­ri­eu­ze voor­wer­pen, ze zijn woens­dag te zien in de krant.
Een ij­zer­vijl met gro­te zak­lamp en twee paar gym­pen. ,,Ge­dumpt door in­bre­kers.’’ Daar heb je geen ho­ge­re wis­kun­de voor no­dig. De berm toont ons va­ker de zelf­kant van de sa­men­le­ving. Even vaak trou­wens als te­ke­nen van ple­zier. Mid­den in de prik­strui­ken ligt de bal van een hond. De ei­ge­naar kon er niet meer bij.

De La­ren­se­weg ziet er re­de­lijk schoon uit, op een paar do­zijn blik­jes na waar­van da­ge­lijks ver­se aan­voer ge­ga­ran­deerd is.

Sme­ri­ger dan ooit is de dag­cam­ping in Hil­ver­sum. Een ver­splin­ter­de glas­plaat, een wrak­ke bug­gy, over­tol­li­ge tent­stok­ken ver­sto­ren de schoon­heid van moe­der na­tuur. We stou­wen vier vuil­nis­zak­ken vol, maar het ter­rein is nog ver­re van op­ge­knapt.

Een Laar­der spreekt ons aan. ,,Ik woon hier om de hoek, het is ver­schrik­ke­lijk wat men­sen hier al­le­maal neer­gooi­en. Elke dag ruim ik het op. Jul­lie doen goed werk, mijn com­pli­men­ten.’’

Een blik Red Bull brengt ons op het idee For­mu­le 1-ra­cer Max Ver­stap­pen uit te no­di­gen om mee te prik­ken, in de hoop dat hij het goe­de voor­beeld geeft. Dat het geen af­gang is lege blik­jes mee naar huis te ne­men in plaats van op straat te mik­ken. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-3-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Rondje BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

19 aug.- Een van de leuke dingen van het Raadslidmaatschap is het meelopen in ’t veld. Ik was in de gelukkige omstan-digheid om een rondje Laren te mogen maken met onze ‘Larense’ BOA. Een heel sympathieke, maar vooral gedul- dige handhaver van de openbare orde.  In ons (ik w  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdi
18°Cwo
16°Cdo
18°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]