In de rij voor Haloween

30 okt.- De drie Larense vriendinnen, Keesje Scholtze (r) en de tweelingzussen Shams en Shaza, tonen met trots hun zelf uitgeholde Halloween-pompoen zondagmiddag bij de Schaapskooi in Blaricum. Een onverwacht lange rij van ouders met hun kroost wachten geduldig in het herfstzonnetje op hun beurt om binnen te komen. In de tot "Halloweenstal" omgetoverde Schaapskooi konden Gooise kinderen pompoen-maskers knutselen, Halloween-tekeningen maken, maar ook genieten van heerlijke verse pompoensoep of een kopje lekkere heksenthee. De drie meiden gaan as dinsdagavond op Halloween zeker langs de deuren met hun zelf geknutselde Halloween-maskers voor wat lekkers en gezonds!  Bron en foto's: Patrick ScholtzeGriezelfeest met pompoenlicht en heksenlimonade
30 okt.- De uit Ame­ri­ka over­ge­waai­de tra­di­tie van Hal­lo­ween grijpt ook in ons land steeds ver­der om zich heen, en dus kan ook het Goois Na­tuur­re­ser­vaat (GNR) niet ach­ter­blij­ven.
In de Schaaps­kooi op de Bla­ri­cum­mer­hei­de kon­den kin­de­ren zon­dag­mid­dag ge­nie­ten van een Hal­lo­ween grie­zel­f­eest. De storm was in­mid­dels flink af­ge­zwakt en het wa­te­ri­ge zon­ne­tje trok veel be­zoe­kers rich­ting de Schaaps­kooi.

De Schaaps­kooi was ex­tra span­nend ver­sierd en het GNR had een ech­te heks la­ten 'bin­nen­vlie­gen'. De kin­de­ren kon­den een pom­poen­lan­taarn in el­kaar knut­se­len, een kleur­plaat kleu­ren en zich grie­ze­lig la­ten schmin­ken. Door de druk­te liep ze­ker de wacht­tijd voor de pom­poe­nen bij tijd en wij­le wat op, maar dat mocht de pret niet druk­ken. Ze­ker niet met een glas lek­ke­re hek­sen­li­mo­na­de of een kom pom­poen­soep, be­reid door koks­leer­lin­gen van de Gooi­se Prak­tijk­school.

Als dan een­maal een pom­poen van de enor­me berg was 'ver­o­ver­d', kon­den de kin­de­ren aan de slag. Met als hoog­te­punt na­tuur­lijk het mo­ment dat in deze ron­de bol­len een licht­je was ge­maakt.

Ou­ders wer­den ge­sti­mu­leerd om voor of na dit grie­zel­f­eest sa­men met de kin­de­ren een mooie wan­de­ling te ma­ken over de Bla­ri­cum­mer­hei­de. In prin­ci­pe zijn ou­ders en kin­de­ren elke zon­dag­mid­dag wel­kom tus­sen twee een vier uur om de scha­pen ge­zel­schap te hou­den. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 30-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cma
30°Cdi
28,5°Cwo
22°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]