In de rij voor Haloween

30 okt.- De drie Larense vriendinnen, Keesje Scholtze (r) en de tweelingzussen Shams en Shaza, tonen met trots hun zelf uitgeholde Halloween-pompoen zondagmiddag bij de Schaapskooi in Blaricum. Een onverwacht lange rij van ouders met hun kroost wachten geduldig in het herfstzonnetje op hun beurt om binnen te komen. In de tot "Halloweenstal" omgetoverde Schaapskooi konden Gooise kinderen pompoen-maskers knutselen, Halloween-tekeningen maken, maar ook genieten van heerlijke verse pompoensoep of een kopje lekkere heksenthee. De drie meiden gaan as dinsdagavond op Halloween zeker langs de deuren met hun zelf geknutselde Halloween-maskers voor wat lekkers en gezonds!  Bron en foto's: Patrick ScholtzeGriezelfeest met pompoenlicht en heksenlimonade
30 okt.- De uit Ame­ri­ka over­ge­waai­de tra­di­tie van Hal­lo­ween grijpt ook in ons land steeds ver­der om zich heen, en dus kan ook het Goois Na­tuur­re­ser­vaat (GNR) niet ach­ter­blij­ven.
In de Schaaps­kooi op de Bla­ri­cum­mer­hei­de kon­den kin­de­ren zon­dag­mid­dag ge­nie­ten van een Hal­lo­ween grie­zel­f­eest. De storm was in­mid­dels flink af­ge­zwakt en het wa­te­ri­ge zon­ne­tje trok veel be­zoe­kers rich­ting de Schaaps­kooi.

De Schaaps­kooi was ex­tra span­nend ver­sierd en het GNR had een ech­te heks la­ten 'bin­nen­vlie­gen'. De kin­de­ren kon­den een pom­poen­lan­taarn in el­kaar knut­se­len, een kleur­plaat kleu­ren en zich grie­ze­lig la­ten schmin­ken. Door de druk­te liep ze­ker de wacht­tijd voor de pom­poe­nen bij tijd en wij­le wat op, maar dat mocht de pret niet druk­ken. Ze­ker niet met een glas lek­ke­re hek­sen­li­mo­na­de of een kom pom­poen­soep, be­reid door koks­leer­lin­gen van de Gooi­se Prak­tijk­school.

Als dan een­maal een pom­poen van de enor­me berg was 'ver­o­ver­d', kon­den de kin­de­ren aan de slag. Met als hoog­te­punt na­tuur­lijk het mo­ment dat in deze ron­de bol­len een licht­je was ge­maakt.

Ou­ders wer­den ge­sti­mu­leerd om voor of na dit grie­zel­f­eest sa­men met de kin­de­ren een mooie wan­de­ling te ma­ken over de Bla­ri­cum­mer­hei­de. In prin­ci­pe zijn ou­ders en kin­de­ren elke zon­dag­mid­dag wel­kom tus­sen twee een vier uur om de scha­pen ge­zel­schap te hou­den. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 30-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]